Oldeforældre har fået rabat i 141 år: Så pudsede kommunen en revisor på sagen

Københavns Kirkegårde har besluttet at taksten for jordleje skal tilpasses de faktiske udgifter. Og derfor er prisen på Lones familiegravsted - med revisionsvirksomheden Ernst & Youngs accept - næsten tredoblet.

I 2008 kostede det pågældende gravsted, som måler 13,5 m2, 2.821,50 kr. for 5 år. I 2013 var prisen 5.440,50 kr. for fem år. I 2016 blev kostprisberegningen fuldt implementeret, og her er prisen 6.827,00 kr. for en 5-årig periode. Fra 2017 er prisen pris- og lønfremskrevet, og prisen er derfor i 2018 7.114,50 kr., oplyser Københavns Kommune. Foto: Lone
I 2008 kostede det pågældende gravsted, som måler 13,5 m2, 2.821,50 kr. for 5 år. I 2013 var prisen 5.440,50 kr. for fem år. I 2016 blev kostprisberegningen fuldt implementeret, og her er prisen 6.827,00 kr. for en 5-årig periode. Fra 2017 er prisen pris- og lønfremskrevet, og prisen er derfor i 2018 7.114,50 kr., oplyser Københavns Kommune. Foto: Lone

- Vi har et familiegravsted på Brønshøj Kirkegård som jeg og familien selv vedligeholder. Men man skal forny retten til gravstedet ellers bliver det nedlagt.  

- I 2014 fornyede jeg familiegravstedet på 13 kvm – pris: 5000 kr. I dag koster en ny 5 årig periode 7000 kr.

- Det er en ret så kraftig stigning.

Gravstedet startede helt tilbage i starten af 1800-tallet
Sådan indleder Lone J en mail til nationen! om den regning hun netop har fået tilsendt fra København Kommune. Lone kommer ofte på gravstedet med sit barnebarn, og hun har i flere år undret sig over, at der er mange nedlagte gravsteder. Det synes hun nemlig giver en ærgerligt stemning (se foto nedenfor artiklen).

 

Men hun synes også at 7114 kr for leje af 14 kvadratmeter gravplads er mange penge. hendes brev - som Københavns Kommune svarer på nedenfor - fortsætter nemlig således:

- Vores familiegravsted startede med mine oldeforældre helt tilbage til starten af 1800-tallet.

Kontoret siger det er en politisk beslutning
- Kirkegårdskontoret siger at det er en politisk beslutning på Rådhuset at prisen skulle være sådan.

- Men jeg synes der skal graves i den beslutning, skriver Lone, og derfor har nationen! bedt Københavns Kommunes tekniske forvaltning om svar på, hvorfor det skal være så dyrt, og hvor meget kommunen egentlig hiver hjem på gravsteder. Og det vil kommunen meget gerne svare på:

Intern Revision: Kirkegårdstakster skal kostprisberegnes
- Tilbage i 2008 besluttede Københavns Kirkegårde, at taksten for jordleje skulle tilpasses de faktiske udgifter, der er forbundet med at drive gravstedsarealerne på kirkegårdene.

- Det er ligeledes et krav fra Intern Revision i Københavns Kommune, at alle kirkegårdstakster skal være kostprisberegnet. 

- Det blev i den forbindelse beregnet, at prisen for leje af jord skulle stige med mere end hundrede procent, hvis den skulle svare til de udgifter, som kommunen reelt har.

- Københavns Kirkegårde besluttede derfor, at prisen skulle stige gradvist over en årrække, indtil den beregnede takst var opnået.

- Det blev vurderet, at det var en voldsom stigning på én gang at byde de gravstedsejere, der allerede havde et gravsted på en af kommunens kirkegårde.

Borgeren oplever en gradvis prisstigning
- Det er altså denne gradvise indfasning af prisstigningen, som borgeren oplever.

- I 2008 kostede det pågældende gravsted, som måler 13,5 m2, 2.821,50 kr. for 5 år. I 2013 var prisen 5.440,50 kr. for fem år.

- I 2016 blev kostprisberegningen fuldt implementeret, og her er prisen 6.827,00 kr. for en 5-årig periode.

- Fra 2017 er prisen pris- og lønfremskrevet, og prisen er derfor i 2018 7.114,50 kr., hvor borgeren igen skal betale for fornyelse af sit gravsted, hvis hun ønsker at beholde det.

- Københavns Kirkegårde sender tilbud for fem år ad gangen, men det er muligt at betale for færre år, hvis man ønsker det.

Ernst & Young synes prisen er acceptabel
- Priserne på jordleje stiger proportionalt med størrelsen.

- Det betyder, at 1 m2 gravsted i 1 år i 2018 koster 105,40 kr. x 13,5 m2 = 1.422,90 x 5 år = 7.114,50 kr. De mest solgte kistegravsteder er 3 – 6 m2, så dette er altså væsentligt større end gennemsnittet.

- Det er i den forbindelse vigtigt at bemærke, at Borgerrepræsentationen sidste år besluttede, at samtlige takster, som Teknik- og Miljøforvaltningen opkræver, skulle kigges efter i sømmene.

- Arbejdet, som netop er afsluttet, blev gennemført med hjælp fra revisionsvirksomheden Ernst & Young.

Taksten er også godkendt af politikerne
- Ernst & Young bemærker ift. denne konkrete takst 'traditionel kistegrav', at både beregning og metode er acceptable og overholder gældende lovgivning, ligesom de også er enige i det fastsatte prisniveau på 6325 kr. for leje af 3 kvm jord i 20 år.

- Regnestykket er sat sådan op, da som gravstedejer skal have minimum 3 m2, og fredningstiden for en kiste er 20 år. Taksten er også godkendt politisk, oplyser Teknisk Forvaltning, der også har sendt en oversigt over de indtægter Københavns Kommune har haft på erhvervelse og fornyelse af gravstedsjord over de seneste fem år.

2014              12,6 mio. kr.

2015              12,6 mio. kr.

2016              14,8 mio. kr.

2017              14,8 mio. kr.

2018              14,9 mio. kr.

1 af 3 Som man kan se ligger Lones familie ret alene efterhånden.
2 af 3 
3 af 3 I 2008 kostede det pågældende gravsted, som måler 13,5 m2, 2.821,50 kr. for 5 år. I 2013 var prisen 5.440,50 kr. for fem år. I 2016 blev kostprisberegningen fuldt implementeret, og her er prisen 6.827,00 kr. for en 5-årig periode. Fra 2017 er prisen pris- og lønfremskrevet, og prisen er derfor i 2018 7.114,50 kr., oplyser Københavns Kommune. Foto: Lone
93 kommentarer
Vis kommentarer