Ond stemning på hullet grusvej: Betal

Hvis man bor på en privat fællesvej, så skal man vedligeholde den. Men hvad med dem, der bruger vejen - skal de også betale?

- Man vil så gerne ha’ folk til at flytte ud på landet. Til det såkaldte Udkantsdanmark.

- Og man vil så gerne have, at ældre mennesker blive boende i deres huse så længe som muligt.
- Og så tænker jeg bare, at det er mærkeligt, at man får at vide, at vejen ud til dit hus (hos os ca. 3 km) nu er en fælles privatvej.

- Hurra, vi ejer den!

- Men ….så skal vi også selv vedligeholde den, altså os, der bor her.

Der er tre beboede huse på vejen
Sådan indleder Erika S, der bor med sin mand Kurt langt nede ad en lang grusvej i en mindre by i Kolding Kommune, et brev til nationen! om ret og rimelighed og hvordan hun og ægtemanden oplever livet som medejer af en privat fælles vej. For forleden modtog hun og manden nemlig et brev om de huller i vejen, der gør livet hårdt for skraldemændene.

Og så er dem med de store maskiner
Og nu ved hun ikke, hvad hun skal gøre. Brevet - som nationen! har sendt til kommunen med et par spørgsmål (se svarene nedenfor) – fortsætter nemlig således:

- Vejen er som nævnt ca. 3 km lang + et par km længere ned i skoven.

- Der er i alt 3 beboede huse – og der er ca. 15 andre lodsejere (landmænd og skovejere), der har de allerfleste af grundene langs vejen.

- Det er dem, der bruger vejen med deres store landbrugs- og skovmaskiner.

- Vi – de 3 hushold - kører stille og roligt i vores personbiler en gang imellem, så det er jo nok ikke os, der ødelægger vejen.

Og skraldebilen laver nok også huller
- Men den her besked fra kommunen, om - at hvis vi ikke reparerer vejen (grusvej), altså fylder huller osv. - så kommer skraldebilen ikke mere.

- Hvad? Skraldemandens bil kommer med stor hastighed og ødelægger sandsynligvis mere, end vi gør med vores små personbiler.
- Det har været forsøgt flere gange at få de andre lodsejere (som altså ikke bor langs vejen) til at gøre noget, men det har de ikke rigtigt gjort noget ved. Nå nej, hvorfor skal de da også det?

Vi får grundpension
- De har jo store maskiner, der nemt kan komme igennem de største vandhuller. Men med deres udstyr ville det jo nok være forholdsvis nemt at ordne vejen.
- Men altså, vi er tre hushold, der bor på vejen, og vi, som er et ældre par, der lever mest af pension (grundpension), vi kan da i hvert fald ikke renovere vejen selv.
- Vi har da slet ikke lyst til at ”eje” en privat fællesvej.
- Hvorfor har vi ikke de samme rettigheder til pasning af veje og afhentning af affald som alle andre.

Vi kan jo ikke smide affaldet i skoven ... eller?
- Måske skulle vi bare smide alt vores affald ud i skoven, skriver Erika og Kolding Kommune svarer at de gerne vil forsøge at samle beboerne:

Kommunen: Vi kan og må ikke betale

- Det ærgerligt, at beboerne på en fælles privat vej ikke kan blive enige om vedligeholdelsen. Når det er en fælles privat vej, må en kommune hjælpe med løsningen, men ikke betalingen.

- På private fællesveje er det de vejberettigede, der har pligt til at vedligeholde vejen. Hvis de ikke er enige, kan vi afholde et vejsyn og bestemme, hvilket arbejde der skal udføres, og hvordan udgiften skal fordeles.

Men vi kan samle beboerne og afholde et vejsyn
- Kolding Kommune kan og må ikke betale til vedligeholdelsen til en vej, der altid har været privat – og også var det, da ægteparret flyttede ind. 

- Vi vil nu tage kontakt til parret, for at høre om vi skal samle beboerne til et vejsyn, skriver Thomas Uhlemann, jurist i Kolding Kommune til nationen!, men hvad tænker du?