P-vagt overrasker: Bøde efter ti sekunder

Martin har et kamera i forruden, og da han spillede optagelsen af det ekstra bekostelige Bilka-besøg igennem derhjemme, blev han forarget. Bare 10 sekunder tog det, før P-vagten var ved bilen

- Vi var så heldige at vi modtog en fin skrivelse fra Europark i fredags - efter at have været 10 minutter i Bilka.

- Da vi kom hjem senere på aftenen valgte jeg at kigge på videoen.

- Vi nåede at forlade bilen i hele 10 sekunder inden p-vagten sprang på muligheden for at skrive en bøde til en P-skive, der var sat 10 minutter for hurtig og derfor viste 17:30 fremfor 17:15.

 

Hvorfor greb han ikke fat i os?
Sådan indleder Martin H et brev til nationen! - et brev om parkering og den måde, P-vagter arbejder på. Martin synes, at bøden på 795 kr er uretfærdig. Og han vil gerne høre, hvad du mener om sagen.

nationen! har også bedt Europark om at kommentere både video (som nationen! har set) og bøden, og deres svar kan du læse nedenfor. Martins brev fortsætter nemlig således:

Han kunne se os - men sagde ikke noget
- Han (P-vagten, red.) havde rig mulighed for at gribe fat i os og gøre os opmærksomme på problemet, da vi ikke engang havde forladt hans synsfelt, før han sprang på bilen.

- Syntes I det er okay, eller burde han have taget fat i os og sagt noget, spørger Martin og før du svarer, kan du lige læse hvad Europarks svar her. De tager nemlig sagen MEGET seriøst:

 

Apcoa: Vi kan ikke acceptere deling af video
- Vi har naturligvis gennemset det fremsendte materiale, og skal gøre opmærksom på, at vi ikke kan acceptere deling eller at der linkes til videoen, i sløret eller usløret tilstand.

- Vores parkeringsvagter er trænet i konflikthåndtering og -nedtrapning. Parkeringsvagter er ansat til at foretage kontrol af, hvorvidt parkerede køretøjer har iagttaget de skiltede regler for parkering.

Og det er bilistens ansvar at følge reglerne
- Det er parkantens ansvar, at de skiltede regler er iagttaget når parkeringen påbegyndes.

- Af hensyn til parkeringsvagtens egen sikkerhed, opfordrer vi vores parkeringsvagter til ikke selv at opsøge kontakt til parkanter. Vi har desværre konstateret, at der findes en gruppe af personer, som føler sig provokeret af parkeringsvagtens blotte tilstedeværelse.

- Henset til, at videooptagelser af parkeringsvagter, under udførelse af deres arbejde, efter APCOAs erfaring, oftest foregår ved opsøgende adfærd og med mobiltelefon 40-50 centimeter fra parkeringsvagtens ansigt, tager vi stærkt afstand fra artiklen og dens indhold.

Større antal voldssager de seneste år
- APCOA kan på ingen måde billige denne form for voldsom intimidering af parkeringsvagter.

- APCOA har igennem de sidste mange år desværre behandlet et større antal sager om vold begået mod parkeringsvagter, i forbindelse med udførelse af deres arbejde.

- Oftest startes episoden ved, at parkanten tager sin mobiltelefon frem og eftersætter parkeringsvagten med denne i hånden.

- Parkeringsvagter, som er trænet i konflikthåndtering, ignorer dette og opsøger ikke kontakt.

Bilisterne råber - og nogle skubber
- Når parkanten ikke opnår ønskede reaktion fra parkeringsvagten, eskalerer episoden beklageligvis ofte, ved at parkanten begynder at komme med tilråb og mishadsytringer mod parkeringsvagten, der ligeledes ignoreres af parkeringsvagten.

- Der er desværre et segment der føler sig 'provokeret' af parkeringsvagtens manglende reaktion på provokationerne, hvorfor næste skridt, desværre, er fysisk overfald i form af skub i ryg, spytklat, kastning af diverse genstande osv. mod parkeringsvagten, skriver APCOA, der altså IKKE svarer på, om de synes deres medarbejder skulle have grebet fat i Martin og gjort opmærksom på, at hans P-skive stod forkert.