Annonce:
Annonce:

Piber over timeløn på 170 kr.: Sæt lønnen op

Kommunale ledere i ældreplejen kan ikke skaffe folk - og det kan arbejdsgivere i restaurationslivet heller ikke. De giver poder-lønninger på 170-187 kr. i timen skylden

Timelønnen til de mange tusind, der har job som podere i de private testcentre, gør det svært for andre arbejdsgivere. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
Timelønnen til de mange tusind, der har job som podere i de private testcentre, gør det svært for andre arbejdsgivere. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
Annonce:
Følg nationen!

- Sjovt, som arbejdsgiverne piber - der er jo noget, der hedder udbud og efterspørgsel.
- Men det er bare, som om det skal sættes ud af kraft, bare fordi man plejer at hyre folk til lav løn.

- Det er jo de samme arbejdsgivere, som plejer at hyre folk fra østlandene.

De vil jo ikke betale
Sådan skriver Kelvin H. i en mail til nationen! om de rekrutterings-problemer kommunale arbejdsgivere i ældreplejen og private arbejdsgivere i hotel- og restaurationsbranchen har fortalt om de seneste uger. Problemer, de i høj grad mener skyldes de timelønninger på 170-187 kr, unge podere kan tjene i de private coronacentre.

- De vil jo ikke betale.

- En ordentlig løn og problemet er løst, meget simpelt, skriver Carl S. i en anden mail, og af de 10.413 læsere, der har deltaget i debatten mener et flertal (54 procent) det samme.

Annonce:

Hver tredje synes poderne skal ned i løn
Men ret mange - 38 procent - mener, at det er corona-testerne, der skal ned i løn. Og nationen! har derfor spurgt Region Midt, der har lavet aftalerne med de private testudbydere, hvorfor de skal have lønninger, der bliver omtalt som 'unfair' af en privat arbejdsgiver:

- Ydelsen med levering af test har været konkurrence udsat. Vi har ud fra en række kriterier om kvalitet, soliditet og pris vurderet de enkelte bud og fundet det, der er økonomisk mest fordelagtigt.

- Vi ikke stillet konkrete krav til podernes løn, ud over hvad der fremgår af vedlagte bilag omkring arbejdsklausuler.

Poder løn må ikke være mindre gunstig

KONTRAKTBILAG 9 - Arbejdsklausul

Såfremt Leverandørens medarbejdere ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, må løn- og arbejdsvilkårene, herunder særlige vilkår og arbejdstid ikke være mindre gunstige end de vilkår, der gælder for arbejde af samme art i henhold til kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Dette gælder tillige medarbejdere ansat af underleverandører. Ansvaret for, at denne bestemmelse overholdes, påhviler i enhver henseende Leverandøren.

Kunden kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn -og arbejdsvilkår for arbejds-tagerne lever op til forpligtelsen i ILO-konvention nr. 94. Leverandøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdsta-gere. Dokumentationen skal være Kunden i hænde senest 10 Hverdage efter påkravets modta-gelse.

Kan kræve at se lønsedler
Relevant dokumentation kan være lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter eller ansættelses-beviser. Det påhviler Leverandøren at sørge for, at de dokumenterede løn-og arbejdsvilkår er sam-menlignelige med danske løn -og arbejdsvilkår. Kunden kan forlange, at der udleveres udtræk pr. medarbejder fra E-indkomst med en oversigt over indbetalt A-skat for de pågældende medarbej-dere. For personale, hvor oplysningerne indberettes til andre landes skattemyndigheder, skal tilsva-rende oplysninger udleveres.

Kunden kan som led i kontrol af overholdelse af klausulen foretage løbende stikprøvekontrol med gennemgang af relevant dokumentation samt interview af ansatte hos såvel Leverandøren som den-nes eventuelle underleverandører.

Det påhviler Leverandøren at sikre, at Kunden har ret til fuldstændig indsigt i ansættelsesvilkårene, herunder i forhold til underleverandørers ansatte. Kunden kan til brug for sin vurdering af, om Leve-randøren eller underleverandører har overholdt klausulen, søge rådgivning hos relevante arbejdsgi-ver- og/eller arbejdstagerorganisationer.

Og de risikerer bøder
Hvis Leverandøren ikke efter påkrav eller forhandlinger lever op til forpligtelserne vedrørende løn og arbejdsvilkår, herunder har fremsendt relevant dokumentation, kan Kunden kræve en dagbod på 10.000 DKK pr. Hverdag indtil dokumentationen er modtaget. I gentagelsestilfælde forhøjes dagbo-den til 20.000 DKK pr. Hverdag. Kunden er berettiget til at modregne boden i den førstkommende betaling til Leverandøren, efter at boden er forfaldet til betaling.

Manglende overholdelse af forpligtelserne vedrørende løn og arbejdsvilkår kan herudover i øvrigt, f.eks. ved gentagne alvorlige overtrædelser, efter omstændighederne

Kilde: Region Midt

Region: Vi kan ikke bede om lavere løn
- Som det fremgår stiller vi krav om, at løn- og arbejdsforhold skal være på niveau med gældende overenskomster for området. Regionen har således ingen indflydelse på aflønning, hvis kontraktbilag 9 overholdes.

Annonce:

- Vi har således ikke hjemmel til at bede om at få lønnen nedsat eller på anden måde påvirke lønniveauet. Det er op til den enkelte leverandør at fastsætte lønniveuet samt at sikre at de kan stille den kapacitet til rådighed, de har forpligtet sig til.

- Jeg kan oplyse om, at vi er vidende om at Falck og 3F har indgået overenskomst og det er den der styrer løn og arbejdsvilkår, skriver Dorte Christensen, vicedirektør i Region Midtjylland til nationen!.

Annonce:
Annonce:
Annonce:
LIGE NU

Mere fra Ekstra Bladet+

Annonce:
Med jobcentrene har politikerne skabt en mur mod den sunde fornuft

Udforsk Ekstra Bladet+

Annonce:

Hvilke nyheder skal vi vise her?

Med en gratis bruger kan du selv vælge!
Så er du altid opdateret på lige præcis det, der interesserer dig. Læs mere

Brugervilkår - Har du en bruger? Log ind

Annonce:
Annonce:
Annonce: