Power-to-X: Sådan rejser du bæredygtigt til udlandet

Regeringen vil etablere verdens to første energiøer og dermed øge mængden af havvind massivt. Vindenergien skal bruges til grøn strøm i tanken på lastbiler, fragtskibe og fly ved hjælp af Power-To-X. 

I Herning har firmaet H2 Logic lavet trucks, der kører på brint. Og står det til regeringen, skal verdens første energiøer være med at producere brint til fly og lastbiler. Arkivfoto: Lars Skaaning
I Herning har firmaet H2 Logic lavet trucks, der kører på brint. Og står det til regeringen, skal verdens første energiøer være med at producere brint til fly og lastbiler. Arkivfoto: Lars Skaaning

- Regeringen vil omdanne den grønne strøm til grøn brint, der på sigt kan indpasses i flere sektorer gennem Power-to-X (PtX)-teknologier, således at vi kan lagre den og i fremtiden kan transportere vores varer og flyve til udlandet på en mere bæredygtig måde.

- PtX omfatter en række processer, hvor grøn strøm bruges til at producere brint (ved elektrolyse), hvorefter brint anvendes direkte eller forædles til andre e-fuels.

Vi gør det muligt at bruge grøn strøm i fly
Sådan skriver regeringen i et af de faktaark, der følger med første del af den nye klimahandlingsplan, der blev præsenteret tidligere på dagen.

- Danmark skal være et grønt foregangsland, og derfor holder vi fast i de høje klimaambitioner - også selvom vi står midt i en historisk krise.

- Vi øger mængden af havvind massivt, og samtidig vil vi gøre det muligt at bruge den grønne strøm i tanken på lastbiler, fragtskibe og fly.

- Vi præsenterer en pakke, der både leverer CO2-reduktioner på kort sigt og lægger udviklingsspor ud til fremtidens klimaneutrale Danmark, siger klimaminister Dan Jørgensen om planen, der skal gavne både klimaet og skabe fremtidens arbejdspladser.

Danmark slal være det første land i verden
Regeringen vil nemlig - som det første land i verden - påbegynde en ny epoke i udbygningen af havvind med et paradigmeskifte fra enkeltstående havvindmølleparker til energiøer.

Konkret foreslås det at etablere to energiøer inden 2030: En i Nordsøen på 2 GW med plads til mindst 10 GW på sigt samt gøre Bornholm til en energiø tilkoblet havvind på 2 GW. De 4 GW er mere end dobbelt så meget, som er i drift på havene omkring Danmark i dag.

Med øerne understøtter Danmark den grønne omstilling i hele Europa. Udbygningen på 4 GW svarer til mere end alle danske hustandes årlige forbrug, så et centralt element vil være eksport af grøn strøm til vores nabolande.

Danmark har vigtige styrkepositioner
Den grønne strøm fra energiøerne skal bruges direkte, men også omdannes og bruges i sektorer, som ikke kan anvende grøn elektricitet direkte, fx luftfart, tung transport, nogle processer i erhverv mv. via Power-to-X-teknologien, hedder det videre i udspillet, og netop Power-to-X, bliver et nyt eventyr for Danmark.

- Brint og andre grønne brændstoffer kan udfase fossile brændsler fra særligt udfordrede sektorer, hvor direkte elektrificering ikke er en mulighed, fx tung land-, skibs- og lufttransport.

- Danmark har vigtige styrkepositioner i PtX-sammenhæng: enorme vindressourcer, et robust energisystem og et innovativt erhvervsliv i verdensklasse.

- Elektrolyseanlæg til produktion af brint findes i dag kun i demo-størrelser. Men interessen fra både danske og internationale aktører er stor, skriver regeringen, men hvad tænker du?