Regelsæt for Ekstra Bladets nationen!

 

Vilkår for brug af Ekstra Bladet nationen!

Følgende regelsæt gælder for alle tjenesterne under Ekstra Bladets nationen!:

  • Kommentarer ved artikler på ekstrabladet.dk
  • Videoer og billeder i kommentarer ved artikler på ekstrabladet.dk
  • Min Sag!


1) Forbud mod opfordring til kriminalitet

Det betyder for eksempel, at du ikke må opfordre til vold eller racisme.

2) Du må ikke udsætte andre for personlige angreb

Det vil sige, du må ikke krænke, true eller forfølge andre personer eller grupper af personer.

3) Du må ikke krænke privatlivets fred

Det betyder, at du f.eks. ikke må offentliggøre eller udlevere andre personers fulde navne, adresser, telefonnumre eller andre kontaktoplysninger.

4) Ophavsret m.m.

Du må f.eks. ikke tilskynde til eller muliggøre adgang til eksempelvis ulovlig software- eller musik-download. Hvis der er musik i en video, du har uploadet, skal du selv eje rettighederne til musikken, ellers krænker du ophavsretten hertil.

5) Forbud modbrug af nationen! kommercielt

Du må eksempelvis ikke linke til eller gøre reklame for konkrete produkter.

6) Rettigheder til indhold

Ekstra Bladet har til enhver tid ret til at bringe dine kommentarer, indlæg i Min Sag!, dine videoklip og billeder i Ekstra Bladet og på Ekstra Bladets websites i fuld eller redigeret udgave.

7) Krænkende billeder

Det er ikke tilladt at bruge krænkende billeder som avatar-billeder. Ekstra Bladet forbeholder sig til enhver tid ret til at slette avatar-billeder, som er krænkende.

8) Ansvar

Du er ansvarlig for det indhold, du vælger at offentliggøre på sitet ekstrabladet.dk og i nationen!-sammenhæng, hvad enten det er i tekst eller billeder.

Ekstra Bladet er dog over for tredjemand ansvarlig for indholdet og overvåger derfor ekstrabladet.dk og nationen!.

9) Udelukkelse

Ved gentagne og/eller grove overtrædelser af reglerne kan du uden varsel blive udelukket fra nationen!. Hvis vi er nødt til at udelukke en bruger, og vedkommende efterfølgende ønsker sin profil slettet, forbeholder vi os ret til at gemme tilstrækkeligt med oplysninger, så den udelukkede bruger ikke kan oprette sig selv på nationen! igen.Specifikke regler vedrørende kommentarfunktionen

Kommentarfunktion er ikke et chatforum eller et sted for din frie mening. Kommentarerne er styret af indholdet i artiklerne, og derfor skal dine kommentarer have relevans til artiklen.

Du er ene og alene ansvarlig for alt det indhold, du bidrager med. Injurier, brud på copyright og varemærker, links til kommercielle hjemmesider, produkter eller salgsmaterialer og krænkende eller truende sprog er ikke tilladt og vil blive slettet ifølge vores kommentarpolitik.

Ved kommentarer på ekstrabladet.dk optræder du med for- og efternavn eller valgt visningsnavn.Specifikke regler vedrørende videoklip

Du må uploade videoklip, du selv har filmet. Du er selv ansvarlig for indholdet. Når du uploader et videoklip på EKSTRA, giver du herved samtykke til, at Ekstra Bladet må bruge klippet i redaktionelt øjemed, enten som det er eller i redigeret udgave.

Du må ikke uploade videoklip, der indeholder materiale, som du ikke har alle rettigheder til. Det gælder særligt for musik, film og optagelser fra sportsbegivenheder. Du må heller ikke uploade videoklip, hvis der optræder personer i optagelsen, som ikke har givet tilladelse til, at du uploader optagelsen. Du må heller ikke uploade videoklip, som er af pornografisk karakter.

Materiale, der strider mod disse regler, vil uden varsel blive slettet.Specifikke regler vedrørende billeder

Du må kun uploade billeder, som du har alle rettigheder til. Når du uploader et billede, giver du herved samtykke til, at Ekstra Bladet må bruge billedet i redaktionelt øjemed, enten som det er eller i redigeret udgave.

Du må ikke uden samtykke uploade andres billeder, uanset om det er fotos, tegninger, grafik, afbildning af andres billeder m.m.

Du må ikke uploade billeder af personer, som ikke har givet tilladelse til, at du uploader billedet.

Du må ikke uploade billeder af pornografisk karakter.

Endelig må du ikke uploade billeder, hvorved andres rettigheder krænkes, herunder for så vidt angår rettigheder til film, musik, kunst, sportsbegivenheder eller lign.

Materiale, der strider mod disse regler, vil uden varsel blive slettet.Specifikke regler vedrørende Min Sag!

Min Sag! er den del af nationen!, hvor det er dig, der sætter dagsordenen. Du kan således skrive om dine egne sager og give din mening til kende om de emner, du brænder for, samt samle støtter for dine synspunkter.

Ud over at det generelle regelsæt for nationen! i sagens natur også gælder på Min Sag, skal du være opmærksom på, at du til enhver tid er ansvarlig for de kommentarer, som andre lægger på din sag.

Derudover forbeholder Ekstra Bladet sig retten til på ethvert tidspunkt at slette kommentarer/sager, som er i strid med nærværende vilkår og/eller gældende dansk lovgivning.