Renoveret for 355 mio i 2013: Nu skal boliger måske rives ned

Lige nu står vi overfor en trussel om, at vi må nedrive cirka halvdelen af en helt nyrenoveret afdeling, siger direktør i Brabrand Boligforening til stiften.dk. Udfordringen er antallet af bl.a. beboere på førtidspension

Det er altså 21 førtidspensionister, der afgør om Skovgårdsparken er en ghetto eller ej. For mig viser det, hvor usympatisk hele lovkomplekset om parallelsamfund tager sig ud, siger boligforeningens direktør. Foto: BBBO.dk
Det er altså 21 førtidspensionister, der afgør om Skovgårdsparken er en ghetto eller ej. For mig viser det, hvor usympatisk hele lovkomplekset om parallelsamfund tager sig ud, siger boligforeningens direktør. Foto: BBBO.dk

- Jeg hader simpelthen den udskamning af folk på førtidspension!

- Alle, som i alle kan risikere at blive syge, komme ud for en ulykke som eller ryge ud i andre situationer, hvor hverdagen vælter.

- Det er for pokker da ikke vores skyld!

Se også: Ægtepar vil tage imod 50.000 kroner: Vi takker og flytter gerne

Vi vil ikke sættes i skammekrogen
Sådan skriver Maj P i en af de kommentarer, der er skrevet på Aarhus Stifttidendes Facebook-profil om at boligområdet Skovgårdsparken har så mange folk på overførselsindkomst - herunder førtidspensionister - at de risikerer at ryge i kategorien 'hård ghetto'. Og sker det, skal halvdelen af de nyrenoverede boliger, nemlig rives ned.

Nye ghettokriterier

  1. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.
  2. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 pct.
  3. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende udgør mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.
  4. Andelen af beboere på 18 år og derover dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.
  5. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande overstiger 50 pct.

På baggrund af ghettokriterierne defineres følgende områdelister, som lægges til grund for målretningen af de indsatser, der igangsættes:

  1. Udsatte boligområder opfylder mindst to af ghettokriterierne 1 til 4.
  2. Ghettoområder opfylder mindst to af kriterierne 1 til 4 og opfylder tillige kriterie 5.
  3. Det gælder kun sammenhængende almene boligafdelinger med mindst 1.000 beboere

Bliver rasende: De jager arbejdsløse
- Vi ville meget hellere gå på arbejde og bidrage til samfundet, end blive sat over i skammekrogen, hvor vi pludselig er nedgraderet til 2. eller 3. Rangsmennesker, fortsætter Maj P, og Jimi P føler også at folk på overførsel bliver forfulgt:

- Den ghettolov får så store konsekvenser at det er total uoverskueligt for regeringen.
- Den jagt der foregår på de arbejdsløse er til at blive rasende over, og hvis ikke vi kommer af med den regering - så står Danmark med et problem der bliver svært at løse.
- Arbejdsløse må stå sammen nu, skriver Jimi P, mens Jørgen P synes regeringen skulle kigge lidt på de kriterier, der er sat op for boligområderne:

En ghetto er når der bor mange indvandrere
- Fyr de folk der siger at det er en ghetto fordi, at der bor førtidspensionister der.

- En ghetto er - i den almene befolkning - når der bor flere Indvandrere end danskere og ikke alle mulige andre ting.

- Så se og få droppet de andre ting og lavet de regler om, så de passer til det den almene befolkning mener, skriver Jørgen, men hvad tænker du? For to måneder siden fortalte Anette, der også modtager førtidspension, hvordan hun var blevet afvist af en boligforening i Ballerup. Hun havde eller fået brev om, at hun havde fået den:

Se også: Anette blev tilbudt lejlighed ved en fejl: Hun er nemlig førtidspensionist

FAKTA: Her er regeringens nye liste over ghettoområder

Her er de otte nye områder

* Lundtoftegade, København

* Aldersrogade, København

* Sjælør Boulevard, København

* Degnegården, København

* Hørgården, København

* Charlotteager, Høje Taastrup

* Korsløkkeparken Øst, Odense

* Langkærparken. Aarhus

Her kan du se områderne, der er på regeringens ghettoliste fra december:

* Mjølnerparken, København

* Gadelandet/Husumgård, København

* Tingbjerg/Utterslevhuse, København

* Bispeparken, København

* Tåstrupgård, Høje Taastrup

* Gadehavegård, Høje Taastrup

* Agervang, Holbæk

* Ringparken, Slagelse

* Motalavej, Korsør

* Lindholm, Guldborgsund

* Solbakken, Odense

* Vollsmose, Odense

* Nørager/Søstjernevej m.fl., Sønderborg

* Stengårdsvej, Esbjerg

* Korskærparken, Fredericia

* Sundparken, Horsens

* Munkebo, Kolding

* Skovvejen/Skovparken, Kolding

* Finlandsparken, Vejle

* Bispehaven, Aarhus

* Skovgårdsparken, Aarhus

* Gellerupparken/Toveshøj, Aarhus

Kilder: Transport- og Bygningsministeriet.

 

1 af 2 
2 af 2 Det er altså 21 førtidspensionister, der afgør om Skovgårdsparken er en ghetto eller ej. For mig viser det, hvor usympatisk hele lovkomplekset om parallelsamfund tager sig ud, siger boligforeningens direktør. Foto: BBBO.dk
40 kommentarer
Vis kommentarer