Respekt: Tre ting du kan lære af indvandrere fra mellemøsten

Sammenhold, respekt for de ældre generationen og imødekommenhed/ gavmildhed. Det er ting, du kan lære af de indvandrere, der stammer fra mellemøsten, skriver Ehab til nationen!

Sammenholdet og imødekommenhed over for andre mennesker er nogle af de værdier, Ehab mener at danskere kan lære af indvandrere fra mellemøsten. Arkivfoto: Rasmus Flindt Pedersen
Sammenholdet og imødekommenhed over for andre mennesker er nogle af de værdier, Ehab mener at danskere kan lære af indvandrere fra mellemøsten. Arkivfoto: Rasmus Flindt Pedersen

- I den offentlige debat diskuterer man flittigt de problematiske aspekter ved minoritetskulturerne i Danmark.

- Debatten handler ofte om manglende ligestilling, kvindeundertrykkelse og personlig frihed.

- Og lad mig starte med at slå fast, at det absolut er nødvendigt, at komme alle de problemer til livs!

Vi har problemer i minoritetsmiljøet
- Som dansk-araber erkender jeg, at vi har en række problemstillinger i minoritetsmiljøerne.

- Herunder også i forhold til social kontrol og et patriarkalsk livssyn.

- Jeg erkender også, at disse problemstillinger bl.a. er et resultat af en mandsdomineret verden, som efterleves ikke kun i de mellemøstlige lande, men også herhjemme i det danske samfund.

- Når det så er sagt, så mener jeg, at debatten trænger til nuancering.

Men vi har også værdier, der skal holdes fast i
- For parallelt med alle de problemer som findes i minoritetsmiljøet, så er der i minoritetskulturerne flere værdier og livsopfattelser man bør holde fast i – også selvom det ikke kan siges, at være en del af den gængse danske kultur.

 

Sådan indleder nationen!-debattøren Ehab et indlæg, han håber kan nuancere integrations-debatten. Ehab har tidligere skrevet debatklassikerne 'Ehab: De er ikke voldelige, fordi de er muslimer - de er bare voldelige'(405 kommentarer), og Kære indvandrerdrenge: I kræver jomfruer, men hvad med jer selv? (395 kommentarer), men nu mener han, at det er op tide at pege på nogle positive sider af den indvandring, som er sket i Danmark de seneste tre årtier. Hans brev - som han gerne vil have du deler til de venner du har, der går op i integration - fortsætter derfor således:

Stærkt og tæt bånd til familien
- Det er eksempelvis en naturlig del af den mellemøstlige kultur, at man har et tæt og stærkt bånd til hinanden i familien.

- Jeg ved, godt at flere ser familiebåndet som en rød klud fordi de får associationer til social kontrol.

- Men virkeligheden er også, at sammenholdet i familien er et af de aspekter, som jeg værdsætter mest ved min kulturelle baggrund.

- Hvilke dele taler jeg om? At man tager sig af hinanden, tager hensyn til hinanden, står til rådighed for hinanden og altid kan regne med, at fællesskabet – familien slår til, socialt og økonomisk, når man har brug for det.

- Der er en stærk relation, hvor man både føler ansvar og kærlighed overfor hinanden.

I Danmark føler vi ikke et særligt ansvar
- Herhjemme har vi længe været en del af et individualistisk samfund, hvorfor vi måske ikke føler et særligt ansvar overfor vores nærmeste.

- Ofte hører jeg fra mine venner, kollegaer og medstuderende, hvor meget de misunder vores/minoriteters familieforhold og at de vil ønske, at vi herhjemme var lige så gode til at holde sammen i familien. Det har jeg absolut også forståelse for.

- En anden ting, som har stor betydning for mig, er den respekt som man udviser sine forældre.

- Siden barnsben er jeg blevet opdraget til, at respekten for forældrene er noget altafgørende i livet – både i forhold til de kulturelle normer men også ift. hvad min religion, islam, forpligter mig til.

'Paradiset er under mødrenes fødder'
- I de religiøse skrifter bliver der utallige gange understreget, hvor vigtigt det er, at passe på hinanden samt at vise respekt for de ældre.

- 'Paradiset er under mødrenes fødder', er en beretning fra de islamiske kilder, som de fleste muslimer er bekendte med. Derfor påtager de sig et ansvar overfor deres forældre og holder tæt kontakt til dem – også når de bliver ældre.

- Pligten til at tage sig af sine gamle er således rodfæstet i både i religionen og kulturen.

- Det sidste område jeg vil berøre er åbenhjertigheden som jeg ofte finder i minoritetskulturerne.

I Mellemøsten taler folk med hinanden i bussen
- Den åbenhjertighed som rummer imødekommenhed og gavmildhed.

- Folk fra de europæiske lande, der enten kender etniske minoriteter eller har været på ferie i Mellemøsten, vil uundgåeligt blive mødt med stor åbenhed og gæstfrihed.

- I Mellemøsten oplever de, at folk taler til hinanden i bussen, på cafeerne og togstationerne uden at det føles mærkeligt eller ubehageligt, da det er en del af de kulturelle normer i regionen.

- Herhjemme vil de ofte blive inviteret til et måltid spændende mad og de bliver mødt med en gæstfrihed, der sjældent er at finde andre steder i andedammen.

Gode forhold i danske 'ghettoer'
- Alle de værdier har minoriteterne taget med sig til Danmark, og derfor oplever man tit, at folk i 'ghettoerne' langt hen ad vejen også har et godt forhold til hinanden.

- Det er naturligt at hilse på folk du passerer, selvom du ikke kender dem.

- Det er naturligt at dele mad ud til sine naboer.

- Det er naturligt, at invitere din nye nabo til middag selvom at i aldrig har mødt hinanden før.

Der er udfordringer i indvandrermiljøerne, men ....

- Jeg benægter på ingen måde, at der findes en række udfordringer i indvandremiljøerne, som vi absolut ikke må lukke øjnene for eller feje ind under gulvtæppet.

- Men det multikulturelle samfund har også givet plads til at tænke over nogle nye værdier – eller med andre ord – genfinde dem, skriver Ehab, men hvad tænker du?

Er folk fra mellemøsten bedre end folk fra Danmark til at holde sammen i familien, til at vise respekt for ældre - og til  invitere fremmede mennesker til middag?