R.I.P. sortseere: Nu skal dem der ser NetFlix også betale

Enlige pensionister kan spare mere end 1000 kr pr år, mens et LO-par kan spare 166 kr pr. år med den nye licensaftale.

-  Dem, der i dag er sortseere, vil komme til at betale mere.

Sådan siger finansminister Kristian Jensen om den nye skattebaserede model for licensbetaling, regeringen og DF har aftalt. Og på nationen! er der adskillige, der synes, at den nye skattebaserede model er fair:

Blå blok afskaffer licensen: Blodbad i DR


Her kan du se hvor meget du sparer på den nye licens

- R.I.P. sortseere.

- Kender flere, der ikke har betalt licens i mange år, så jeg glæder mig, skriver nationens! bAndit i en af de flere hundrede kommentarer, der allerede er tikket ind, mens 'katrump' er mere loren:

- Så dem der lever med netflix, kommer så lige til at betale lidt til DR alligevel.

- Hvor er rimeligheden lige i det, skriver katrump.

Et LO-par sparer 166 kr pr år
Finansministeriets hjemmeside, kan man se et par regneeksempler på, hvad afskaffelsen af licensen vil betyde for forskellige familie-typer.

- Konkret tilvejebringes finansieringen ved i en årrække at regulere personfradraget for personer på 18 år og derover med en lidt lavere sats end efter gældende regler.

Reduktion af bundfradrag på 2900 kr
- Den lavere regulering svarer til en reduktion af personfradraget med 2.900 kr., hvilket i en gennemsnitskommune har en skatteværdi på ca. 1.100 kr.

For pensionistpar med nedsat licens bliver skattestigningen på 2.177 kr. og dermed større end lempelsen ved afskaffelse af licensen på 1.171 kr.

- Derfor indføres der en ny mediecheck på 900 kr. til pensionister med en personlig tillægsprocent på 100.

Relevativ beskeden gevinst
- Checken er skattepligtig, men fritaget for indkomstmodregning ved opgørelse af boligstøtte efter samme principper som den supplerende pensionsydels(ældrechecken).

- I en gennemsnitskommune udgør efter-skat værdien af mediechecken 558 kr. pr. person.

- Samlet set indebærer omlægningen en gevinst på 1.242 kr. for enlige uden nedsat licens, mens den for en enlig pensionist med nedsat licens giver en gevinst på 628kr.

- For par er gevinsten ved omlægningen relativt beskeden, skriver Finansministeriet.

Hvad mener du?