Så maskuline er indvandrermænd - når de selv skal sige det

En mand bør forsvare sit omdømme med magt om nødvendigt, og manden bør have det sidste ord, når det gælder beslutninger i hjemmet, lyder svarene fra cirka hver femte ikkevestlige indvandrer i en større rapport om ligestilling og maskulinitet.

19 % af de minoritetsetniske mænd mener, at hvis nogen fornærmer en mand, bør han forsvare sit omdømme med magt om nødvendigt. For majoritetetniske mænd er den voldsparate andel 8 procent. Foto: Casper Dalhoff
19 % af de minoritetsetniske mænd mener, at hvis nogen fornærmer en mand, bør han forsvare sit omdømme med magt om nødvendigt. For majoritetetniske mænd er den voldsparate andel 8 procent. Foto: Casper Dalhoff

- I det her dansk-afghanske samfund, som jeg er vokset op i her, der var der en mand, som havde de her liberale holdninger.

- Han sagde: ’Min datter skal gøre, hvad hun vil, og min søn skal være som han vil, og hvis det er, at de vil være med i den her kultur, vi prøver at opretholde i Danmark, så må de gerne.

Det blev han jo udstødt for
- Og hvis ikke de vil, så lader vi dem være,’

- Og det blev han jo ekstremt udstødt for.

- Så ja, der er straf involveret for enhver, der prøver at bryde ud af sin rolle, og det er jo måske det værste ved det hele.

Sådan siger 'Jarvaad', der er en af de 4400 personer, der har deltaget i rapporten 'Maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling - særligt blandt minoritetsetniske mænd', der er lagt på Udenrigsministeriets hjemmeside i dag med overskriften: Det halter med ligestillingen hos et mindretal af etniske minoriteter.

Rapporten viser nemlig, at der er en ret så tydelig forskel mellem minoritetsetniske mænd og kvinder og majoritetsetniske mænd og kvinder, når man taler om ligestilling og maskulinitet.

Udvalgte maskulinitets-resultater

• 7 % af de minoritetsetniske mænd er ’helt uenige’ eller ’overvejende uenige’ i, at kvinder bør have samme ret til at blive skilt som mænd, mens det gælder 5 % af de minoritetsetniske kvinder, 2 % af majoritetsmænd og 1 % af kvinderne.

• 20 % af de minoritetsetniske mænd er ’helt enige’ eller ’overvejende enige’ i, at manden bør have det sidste ord, når det gælder beslutninger i hjemmet, mens det gælder 12 % af de minoritetsetniske kvinder, 5 % af majoritetsmænd og 0 % af majoritetskvinder.

• 26 % af de minoritetsetniske mænd er ’helt enige’ eller ’overvejende enige’ i, at det især bør være manden, der er ansvarlig for at administrere familiens økonomi, er mens det gælder for 22 % af de minoritetsetniske kvinder, 8 % af majoritetsmænd og 4 % af majoritetskvinder.

• 24 % af de minoritetsetniske mænd er ’helt enige’ eller ’overvejende enige’ i, at det især bør være kvindens ansvar at stå for opdragelsen, er, mens det gælder 21 % af de minoritetsetniske kvinder, 5 % af de majoritetsmænd og 2 % af kvinderne.

• 20 % og 15 %, af de minoritetsetniske mænd og kvinder svarer ’nej’ til, at de tillader deres partner/ægtefælle at have venner af det modsatte køn ud over familien, for majoritetsmænd og -kvinder er det hhv. 2 % og 5 %. 

• 17 og 14 %, der er ’helt enige’ eller ’overvejende enige’ i, at kvinder, der går udfordrende klædt, selv er skyld i, hvis de udsættes for seksuelle overgreb. Mens det gælder for 5 % af de majoritetsetniske mænd og kvinder. 

• 22 % af de minoritetsetniske mænd mener ikke, at homoseksualitet bør være accepteret i samfundet, mens det gælder for 12 % af de minoritetsetniske kvinder, 3 % af de majoritetsetniske mænd og 1 % af de majoritetsetniske kvinder.

• 32 % minoritetsetniske mænd og 19 % minoritetsetniske kvinder er ’helt enige’ eller ’overvejende enige’ i, at mænd generelt har for lidt magt i det danske samfund. Dette gælder for 8 % af de majoritetsmænd og 4 % af kvinderne.

Undersøgelsen er lavet af Als Research for Ligestillingsafdelingen og er baseret på et spørgeskema, som er besvaret af 4.423 interviews med mænd og kvinderne i alderen 18-64 år.

 

Magt kan være OK
Fx mener 19 % af de minoritetsetniske mænd, at hvis nogen fornærmer en mand, bør han forsvare sit omdømme med magt om nødvendigt. Til sammenligning deles denne holdning af 15 % af de minoritetsetniske kvinder, 8 % af de majoritetsetniske mænd og 2 % af de majoritetsetniske kvinder.

Og 14-17% af de minoritetsetniske kvinder og mænd er ifølge undersøgelsen ’helt enige’ eller ’overvejende enig’ i, at kvinder der går udfordrende klædt, selv er skyld i, hvis de bliver udsat for seksuelle overgreb. For de majoritetsetniske mænd og kvinder er det 5%, der deler den holdning.

nationen Frifundet for at voldtage jomfru i g-streng: - Se den måde hun var klædt

Minister vil invitere til dialogmøde
Tilsvarende mener næsten en fjerdedel af de minoritetsetniske mænd ikke, at homoseksualitet skal være accepteret i samfundet. Den holdning deles af 12% af de minoritetsetniske kvinder.

Rapporten - som er lavet af Als Research - skal give ny viden om maskulinitetsopfattelser og holdninger til fx ligestilling, vold, seksualitet og kønsroller særligt blandt minoritetsetniske mænd, og se på hvordan dette spiller sammen med eksempelvis negativ social kontrol og dannelse af modkulturer. Og derfor har ligestillingsministeren nu indkaldt til et dialog-møde:

Debattører, eksperter, politikere og fagpersoner
-  Der er behov for at drøfte, hvordan særligt etniske minoritetsmænd kan aktiveres i at fremme ligestilling, og hvordan der kan skabes en konstruktiv debat om danske værdier og ligestilling i de etniske minoritetsmiljøer, hvor holdninger og værdier udgør en barriere for den enkeltes frihed og ligestilling, siger ligestillingsminister Eva Kjer Hansen, der har indkaldt en bred kreds af debattører, fagpersoner, eksperter og politikere til dialogmødet, men hvad mener du, der kan gøres - hvis der altså skal gøres noget?

Ehab A. er studerende, og ønsker at gøre op med voldskulturen, og få alle i Danmark til at stå sammen. Foto: Privatfoto nationen Ehab: De er ikke voldelige, fordi de er muslimer - de er bare voldelige

 

 

238 kommentarer
Vis kommentarer