Saudi om tom mega-teltlejr: Uværdigt at sætte flygtninge i lejre

Vi har hjulpet med 4 milliarder kr og taget imod millioner af syriske brødre og søstre, lyder det fra Saudi Arabiens ambassade til Ekstra Bladet

100.000 luksustelte med aircondition, brandsikring samt køkken- og badefaciliteter står  otte kilometer fra Mekka i Saudi-Arabien.  De moderne fiberglas-telte står praktisk talt tomme de 51 uger af året. (Foto: wikicommons)
100.000 luksustelte med aircondition, brandsikring samt køkken- og badefaciliteter står otte kilometer fra Mekka i Saudi-Arabien. De moderne fiberglas-telte står praktisk talt tomme de 51 uger af året. (Foto: wikicommons)

- Saudi Arabien har siden den syriske krises udbrud, modtaget næsten to en halv million syriske statsborgere.

Vi værner om deres værdighed
- Kongeriget har bestræbt sig på ikke at behandle dem som flygtninge, ej heller at indkvartere dem i flygtningelejre.

- Dette for at værne om deres værdighed og sikkerhed.

De har fri bevægeliged
Sådan indleder Saudi Arabiens Ambassade et læserbrev - eller en såkaldt 'orienterende meddelelse' - til Ekstra Bladet som svar på artiklen om enorme og helt mennesketomme teltlejre beregnet til pilgrimme i Mekka, der ifølge flere danske politikeres mening, godt kunne bruges til et antal syrere på flugt.

Politikere: Hvorfor kan der ikke bo flygtninge her?

- Endvidere har Kongerige givet dem ret til ubetinget og fri bevægelighed og har tildelt de, der ønskede at blive i Riget (som tæller flere hundrede tusinde personer), lovlig opholdstiiladelse på lige fod med de øvrige personer, der opholder sig i Sandet.

De får gratis sundhed - og må arbejde
- Dette med alle de deraf følgende rettigheder til gratis sundhedsydelser og deltagelse på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet, hvilket kom lydeligt til udtryk i Den Kongelige Anordning, der blev udstedt i 2012.

- Anordningen omfatter optagelsen af de syriske studerende - der var på besøg i Kongeriget - på de offentlige skoler. Skolerne har ifølge statistikker fra den offentlige kampagne 'Al Sakina' haft mere end 100 tusinde syriske studerende siddende gratis på undervisningsbænken.

Og vi hjælper også i Jordan og Libanon
- Kongerigets bestræbelser omfatter ikke kun modtagelse og beværtning af syriske brødre og søstre, efter den humanitære tragedie i deres land, men også udvidelse af indsatsen til at omfatte støtte og pleje af millioner af syriske flygtninge i nabolandene Jordan, Libanon og øvrige lande.

- Disse bestræbelser omfatter ydelse af humanitær hjælp i samarbejde med både deres værtslande og de internationale humanitære hjælpeorganisationer, enten gennem økonomisk støtte eller naturalieydelser.

Nu hjælper Saudi flygtningene: Donerer 200 moskeer til Europa

- Den humanitære bistand som Kongeriget har ydet til sine syriske brødre og søstre, inklusiv den offentlige bistand, beløb sig til ca. 700 millioner dollars, jævnfør statistikker fra Den Tredje Internationale Humanitære
Donorkonference, der blev afholdt i Kuwait den 3 i. marts 2015 til støtte for den humanitære situation i Syrien, samt den folkelige kampagne, der blev lanceret i 2012 under navnet Den Nationale Kampagne ti! støllc for Brødrene i Syrien.

Bolig, uddannelse og klinikker
- Den humanitære bistand omfatter forsyninger med mad, sundhed, bolig og uddannelse, herunder etablering af saudiske specialiserede klinikker i flere forskellige flygtningelejre samt de etablerede lejre i grænseovergangene.

- Klinikkerne har heldigvis været i stand til at levere sundhedsydelser i form af vacciner og forebygende behandlinger saml kirurgiske operationer - udover lanceringen af kampagner der er specialiceret i al give husly til en stor dej af de flygtningefamilier, som er i humanitær nød i både Libanon og Syrien.

Saudi er altså førende til at støtte det syriske folk
- Blandt de vigtigste flygtinge-lejre kan nævnes Zaatari flygtningelejeren i Det Hashemitiske Kongerige Jordan.

- Af det ovenstående tydeliggøres det, at Kongeriget altid vil forblive blandt de førende lande, der yder støtte til det broderlige syriske folk, og har medfølelse for disses humanitære lidelser.

- Det er i den forbindelse ikke muligt at overbyde Kongerigets indsats, ej heller at betvivle dennes holdninger på nogen måde, slutter brevet til Ekstra Bladet.

Golfen beder verden give flygtninge mere hjælp
 

Men hvad mener du? Er det uværdigt at lade flygtninge bo i lejre?