Sikkerhedskritisk fejl i S-tog: Naturligt at det giver uro

Når der opstår denne type af fejl, så er det naturligt, at det kan give uro blandt vores medarbejdere, lyder det fra DSBs sikkerhedschef om softwarefejl på signalsystemet for de S-tog, der kører mellem Jægersborg og Hillerød. Men passagerne skal ikke være urolige

Signalsystemet på S-togslinjen mod Hillerød skulle have været klar i 2015 - men fungerer stadig ikke optimalt. Arkivfoto:
Signalsystemet på S-togslinjen mod Hillerød skulle have været klar i 2015 - men fungerer stadig ikke optimalt. Arkivfoto:

- Hej.

- Jeg har talt med nogle af mine gamle kollegaer, som stadig er hos DSB S-tog og den er helt gal med sikkerheden i det nye signal system (CBTC).

- Jeg håber I kan kan gøre offentligheden opmærksom på dette. Det kan gå helt galt.

Man dispenserer bare
Sådan indleder en tidligere S-togs-fører, XXXXX, der gerne vil være anonym, en mail til nationen! om sikkerheden i de S-tog, der kører nordpå mod Holte og Hillerød. Personen (som nationen! kender identiteten på) har nemlig set en intern mail sendt ud til alle S-togsførerne og han læser den som om, at DSB nedprioriterer sikkerheden.
Det afviser DSB dog i et skriftligt svar, som nationen! har bedt om (se det nedenfor). XXXXXs mail om signalsystem-fejlen - som Ekstra Bladet skrev om allerede april 2016 - fortsætter således:  

- Som det er nu, så skal de S-tog åbenbart bare køre.

- Og hvis man ikke kan leve op til de regler, man selv har lavet, så dispenserer man bare fra det som her.

- Se denne kopi af den mail den ansvarlige har sendt ud.

-------------------------------------

En sikkerhedskritisk fejl
Uddybende forklaring af:
Materielinformation Litra SA & SE nr 4/2018 'Strækninger med CBTC i koblede togsæt.
Skift til RM, uden kvittering fra lokomotivføreren og uden hastighedsovervågning.' samt SSB ORS 14 – 2018.

Som det fremgår i ovenstående materielinformation og SSB, er der i CBTC systemet fundet en sikkerhedskritisk fejl.

Fejlen kan opstå når der på koblede tog detekteres en koblingsfejl. Systemet vil skifte til den anden OBCU for at undersøge, om den anden OBCU er fejlfri og derved kan overtage, men i dette skift mellem de to OBCU, opstår en fejl som gør at begge OBCU bliver passive.

Toget laver en kort nødbremsning ca. 2 sec, skifter automatisk til RM og nedenstående billede kommer frem i DMI. Derudover slår traktionen fra og såfremt toget er under nedbremsning fortsættes nedbremsningen. På trafikledernes skærm skifter togets tilstand til ikke overvåget tog.

Gør den ene inaktiv
For at undgå at denne fejl kan opstå, er det valgt at hindre at toget skifter til den anden OBCU. Simpelthen ved at gøre den ene OBCU inaktiv og plomberer F65 sikringen ude. Det vil sige at der kun køres på en OBCU og derved er det redundante system ikke virksomt. Det har ikke nogen sikkerhedsmæssig betydning at der ikke køres med redundans, men vi vil måske opleve en stigning i antallet af fejlramte tog, da den anden OBCU jo ikke kan tage over, hvis der er fejl på den første.

I skrivende stund er alle tog plomberet undtagen SA 8109 som bliver det i løbet af i dag.

Planen er et fejlen bliver rettet i 2019
Da den ene OBCU nu er uvirksom på togsættet, fremkommer ”OBCU skift ikke muligt” fejlen, ved ankomst til Jægersborg. Som I ved er dette en kat. B fejl. Der er dispenseret fra denne fejl, da grunden til fejlen er kendt og det derfor ikke giver mening at disponerer toget til værkstedet indenfor gældende tidsramme.
Denne ændring har ikke nogen sikkerhedsmæssig betydning, men kan selvfølgelig betyde en stigning i antallet af fejlramte tog.

Siemens og Banedanmark er kommet med plan for rettelse af fejlen, som pt siger udgangen af februar 2019.

Vender tilbage når der er nyt
Derudover pågår der pt en dialog mellem DSB og BaneDanmark/Siemens for svar på en række spørgsmål.

Jeg håber at ovenstående afhjælper evt spørgsmål og vender tilbage så snart der er nyt i sagen, står der i mailen, som XXXX har sendt og som ifølge DSB har skabt nogen uro blandt medarbejderne.

DSB’s sikkerhedschef Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen om sikkerheden i S-togene

Hvordan har i det med at systemet åbenbart ikke fungerer?

Banedanmark har konstateret en softwarefejl i det nye signalsystem for S-tog, der kører mellem Jægersborg og Hillerød.

Softwarefejlen kan opstå på S-togssæt som er koblet sammen, og medfører, at toget skifter automatisk over til såkaldt rangertilstand, hvor den automatiske hastighedsbegrænsning er slået fra. Dette bliver meddelt til lokomotivføreren. 

Toget har to computersystemer, så der normalt er et back-up system. Da fejlen kan opstå ved skiftet mellem de to systemer, har vi valgt at afbryde det ene, for at forhindre fejlen opstår.

I DSB kunne vi godt ønske os, at denne type af fejl ikke opstod – men med frakoblingen af det ene computersystem opstår ovennævnte fejl ikke. 

Skal andre passagerer også være nervøse? 

Lad mig slå helt fast: Det er sikkert at køre med S-tog både for passager og personale.

Banedanmark er ved at ændre det samlede S-togs signalsystem til gavn for togdriften. Der kan opstå fejl undervejs. Men DSB kører ikke tog, på bekostning af sikkerheden.

Ordren er ikke hemmelig. Den mail Ekstra Bladet har fået en kopi af, er sendt ud til alle lokomotivførere på S-banen. Sagen er, at vi forventer at køre i et fuldautomatisk system – så når der opstår denne type af fejl, så er det naturligt, at det kan give uro blandt vores medarbejdere.

Hvornår regner i med at have læst problemet?

Det er Banedanmark og deres leverandør, der skal  løse problemet med softwaren. Indtil da vil vi køre med kun det ene computersystem i drift. Det reducerer ikke sikkerheden, men kan skabe forsinkelser, fordi der ikke er et back-up system kørende.