Skal køre syv timer på el-scooter for at få kontanthjælp

Stonna er blevet hacket så mange gange, at hun har mistet tilliden til bankerne. Og derfor vil hun have sin kontanthjælp udbetalt kontant. Det ville Assens Kommune ikke - men nu skal de

- Hejsa.

- Så kom afgørelsen med PostNord.

- Som man kan se, havde kommunen ikke ret til at stille krav om, hvordan en borger kan få udbetalt sine penge.

Tak for opbakningen
Sådan indleder Stonna, der er kontanthjælpsmodtager i Assens Kommune, en mail til nationen! om det rare brev, hun netop har modtaget fra Ankestyrelsen, der efter at have læst om Stonnas penge-problemer har straksbehandlet hendes klage over kommunens udbetalingspolitik.

Stonna er nemlig - som du muligvis har læst her på nationen! - blevet hacket så mange gange, at hun har mistet tilliden til bankerne.
Og derfor har hun siden juli måned bedt om at få sin kontanthjælp udbetalt kontant. Men det ville kommunen i første omgang ikke.

 

Stonna tager 'kontanthjælp' bogstaveligt: Giv mig kontanter

Kommunen kan ikke bestemme
Men i afgørelsen - som også er sendt til Stonnas kommune - slår ankestyrelsen nu fast, at en kommune ikke kan stille et krav om, at kontanthjælp udbetales på en borgers NemKonto. Og at kommunen derfor skal udbetale kontanthjælpen kontant.

- Tak for opbakningen, skriver Stonna, der fik sin kontanthjælp udbetalt i kontanter, da hun boede i Svendborg Kommune, men har levet af sine forældres opsparing, siden hun flyttede til Assens.

Syv timer på elscooter
Desværre for Stonna har kommunen valgt at tolke Ankestyrelsens afgørelse på en måde, der betyder, at hun ikke kan få sine kontanter på Borgerservice. De har henvist hende til en bank i Odense 40 kilometer væk.

- Og det vil tage mig syv timer på min elscooter at tage derind, siger Stonna, og nationen! har derfor på Stonnas vegne spurgt Assens Kommune, om det er korrekt. Og det er det vistnok:

- Da der er tale om en personsag, kan jeg ikke udtale mig om den konkrete sag. Jeg udtaler mig derfor generelt, lyder svaret til nationen!, da kommunen bliver spurgt, om det er korrekt, at Stonna skal til en anden kommune for få sin kontanthjælp kontant:

- Offentlig forsørgelse, hvoraf kontanthjælp er en af ydelserne, udbetales normalt til en Nem-konto.

- Er der borgere, der har vanskeligt ved at få oprettet en konto i et pengeinstitut, vil vi rigtig gerne hjælpe dem med det.

- I Lov om offentlige betalinger står der, at 'personer over 18 år, som er tildelt et personnummer, og som ikke er registreret udrejst af Danmark, skal anvises en konto (en 'Nem-konto)' som offentlige ydelser kan udbetales til'.

Vi anviser til nærmeste filial med kontanter
- Ankestyrelsen har nu truffet afgørelse om, at en anden bestemmelse i aktivloven gør, at man som borger alligevel godt kan vælge ikke at have en Nem-konto, og at den offentlige ydelse derfor så skal udbetales 'på anden måde'.

- Det kan f.eks. være gennem et pengeinstitut - og så skal det selvfølgelig være i et pengeinstitut, som ligger inde med kontanter.

- Derfor anviser vi altid borgere til den nærmeste filial, vi er vidende om, der ikke er kontantløs.

Vi er på vej mod et pengeløst samfund
- Det er et vilkår, at vi lever i et samfund, der er baseret på digitale løsninger, og vi er derfor på vej mod et pengeløst samfund.

- Det betyder, at borgerne ikke længere kan indløse en check i et dansk pengeinstitut, og mange bankfilialer ligger heller ikke inde med kontanter.

- Derfor kan der være transporttid for borgerne i forhold til, at der kun udbetales kontante beløb i bestemte filialer.  

- Jeg vil gerne slutteligt pointere, at vi naturligvis altid tager afgørelser fra Ankestyrelsens til efterretning og efterlever dem, skriver Torben Christiansen, Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef i Assens Kommune, men hvad tænker du?