Snydt af auktionsfoto: Rådne vinduer i ny emballage

Jonathan fra Færøerne købte 12 stk. Velux vinduer GGLT-6 for 1800 kr på auktion og brugte 3000 kr på fragt. Det fortryder han, og han synes auktionshusets billeder snyder

- Jeg har modtaget 12 Velux vinduer med tilhørende inddækninger, der på ingen måde svarer til den auktionsbeskrivelse og tilhørende fotobeskrivelse, jeg så på Campen auktioner.


Det her var ikke hvad Jonathan regnede med.

- Vinduerne er defekte, gamle, rådbefængte, nikotingule, mosbefængte afmonterede vinduer fra forrige årtusinde pakket ind i erstatningsvinduernes emballage.

- Og indnækningerne er defekte og krøllede med afbrækkede montagetapper.


Det her var heller ikke hvad Jonathan regnede med.


Gamle vinduer i ny emballage

- De nye vinduers emballage med disse gamle vinduer i, er sidenhen stablet som ved nykøb på en pallette med strækplast.

- Flere af billederne fra fotobeskrivelsen fokuserer endda på emballagens modelbetegnelser, som er aktuelle vinduer i Velux’ sortiment.


Det så så fint ud på hjemmesiden

- Et enkelt vindue er vist lige foranfra og på afstand og afslører og portrætterer absolut ikke vinduerne tilstand!

- Dette er rent bondefangeri i mangel af bedre betegnede ord..


Og det var det eneste foto af vinduerne.

Passer perfekt på forbrændingen
- Annonceteksten undlader elegant at nævne, at der er tale om brugte vinduer, hvilket i øvrigt ville stærkt underdrivende.

- Vinduerne er ikke egnet til andet en forbrænding på en forbrændingsstation.

Sådan indleder Jonathan J et brev til Ekstra Bladet, om det køb han foretog på Campen Auktioner for et par uger siden. Jonathan – som bor på Færørerne – har forsøgt at forklare auktionhuset, at han føler sig taget ved næsen, men de har afvist at have noget ansvar og henvist til sælger, der som Jonathan oplever det er ligeglad. Og derfor beder Johathan nu nationen! om råd. Hans brev - som auktionshuset svarer på nedenfor - fortsætter nemlig således:

Det har kostet mig 6000 kr
- Dette er blevet en dyr historie for mig som er løbet op i lidt over 6.000 kr!

- Hammerslaget lød på omkring 1800,- plus auktionssalær. Vinduerne var dog momsfrie, men der blev betalt moms af auktionssalæret.

- Derudover er der afholdt en udgift på over 3.000 kr i transport til Færøerne.

- Ankommet til Færøerne er der så betalt 25% moms af købspris plus transportudgifter, altså moms af over 5.000 kr. Momsen i sig selv udgør således over 1.250 kr.

Men jeg kan få 1000 kr retur hvis jeg brænder dem
- Jeg føler mig kort sagt taget ved næsen!

- Jeg har snakket med toldmyndighederne og de har indvilliget i at refundere momsen ved dokumenteret destruktion/afbrænding af vinduerne.

- Gør jeg det, har udgifterne været på omkring 5.000 kr, som jeg vil have refunderet, gerne som et tilgodehavende hos campen, skriver Jonathan, og nationen! har bedt Campen Auktioner svare på kritikpunkterne - og deres svar bliver Jonathan nok ikke særlig glad for:

Vi formidler kun varerne
- Som det fremgår af vores auktionsvilkår, som vores kunder accepterer hver gang, de vil byde på en auktion, formidler vi kun salget af varerne på vores hjemmeside.

- Vi har nemlig den tilgang, at vi helst vil hjælpe folk med at sælge deres varer fremfor at opkøbe dem selv sælge varerne på auktion med fortjeneste.

- Eftersom varerne på vores hjemmeside tilhører en masse forskellige sælgere, og da vi ikke har mulighed for at gennemgå og kontrollere de mange varer, som vi løbende har til salg, har vi eftersyn på alle vores auktioner.

Og man kan komme forbi og se varerne
- Her kan interesserede købere eller deres venner og bekendte komme og gennemgå varerne, således at de kan forvisse sig om varernes stand, art og karakter, så de ikke skuffes i deres forventning. Derfor opfordrer vi alle bydere til at komme til eftersyn, jf. vores auktionsvilkår (se her).

- Når vi modtager en reklamation på en vare, som vi har formidlet salget af, kontakter vi sælger og beder sælger forholde sig til reklamationen.

- Det skyldes, at køber har købt varen af sælgeren, der ejer varen, og ikke af Campen Auktioner, og derudover er det sælger, der er bedst bekendt med varernes stand og karakter på salgstidspunktet.

Og er der problemer håber vi de bliver løst
- Herefter oplyser vi køber om, hvorvidt sælger er enig og ofte vil vi kunne finde en løsning, som både køber og sælger kan være tjent med.

- I den konkrete sag har vi også forelagt reklamationen for sælgeren, der har afvist, at varerne skulle være behæftede med fejl på købstidspunktet.

- Det har vi orienteret køber om.

- Samtidig har vi oplyst køber om, at en eventuel uoverensstemmelse skal afklares mellem køber og sælger, og såfremt køber ønskede at gå videre med reklamationen, kunne de få sælgers oplysninger.

- Udover at det fremgår af auktionsvilkårene, at Campen Auktioner kun formidler salget, har køber endvidere to gange fået oplyst, at en eventuel uoverensstemmelse skal afklares med sælger.

Og hammerslaget var 1800 - nypris er mindst 50000
- Siden vi oplyste køber om, at sælger afviste reklamation, har vi ikke hørt fra køber og sælger har oplyst, at køber heller ikke har været i kontakt med denne.

- Baggrunden for at reklamationen er afvist af sælger er, at det fremgår, at der er tale om ældre og brugte vinduer.

- Således viser det første billede et uemballeret vindue, der ifølge sælger er repræsentativt for varernes art, stand og kvalitet (se her).

- Endvidere udgjorde hammerslaget 1.800 kr. svarende til en hammerslagspris på 150 kr. per vindue med inddækning.

Så prisen afspejler at de er ældre og brugte
- Således afspejler prisen også, at der er tale om ældre og brugte vinduer. Til sammenligning koster et nyt VELUX GGU 0050 vippevindue 3137 kr. hos Bygmax (se her) og samme sted står den tilhørende inddækning til 1.077 kr. (se her) svarende til en samlet pris på 50.568 kr. for tolv vinduer.

- I tilknytning hertil præciseres, at sælger ikke er ligeglad med indsigelsen, men uenig i købers reklamation.

Men vi vil evaluere på denne sag
- Uanset det er vi naturligvis ærgerlige over, at køber, i modsætning til den anden vare der er købt fra den pågældende auktion, ikke er tilfreds med vinduerne, da vi altid gerne vil have glade købere og sælgere.

- Når vi modtager en reklamation, overvejer vi derfor altid, om der er noget, som vi kan gøre anderledes/bedre.

- Derfor vil vi også evaluere på denne sag, skriver Campen Auktioner.

Hvad synes du Jonathan skal gøre?

1 af 6 
2 af 6 
3 af 6 
4 af 6 
5 af 6 
6 af 6 
310 kommentarer
Vis kommentarer