Snydt for sine 673 kr: Kirsten er ramt af statens 'udbetalingsgrænse'

Jeg gider ikke klage til en stor statslig instans, det hjælper ikke da det jo er 'lovfast'. Men jeg tror ikke, at folk i al almindelighed synes at f. eks. kr. 673,5 er en bagatel, skriver Kirsten, der gerne vil høre din mening

- Der er netop kommet meddelelse om udbetaling af biblioteksafgift til forfattere o.a. kunstnere.

- Hvis denne er under et eller andet beløb henhører det til 'bagatelgrænsen'.

- I år skulle jeg have haft kr. 673,5 udbetalt - hvis altså ikke at dette beløb tilfældigvis er blevet til en 'bagatel' iflg. Slots-og Kulturstyrelsen.

- Det vil sige, at alle de fattigste forfattere, de 'smalle'. ikke får det, der er udregnet til dem.

Det har harmet mig i mange år
Sådan indleder Kirsten, der er forfatter og folkepensionionist, et brev til nationen! om den i hendes øjne ret så uretfærdige måde, den danske honorerer de folk, der bidrager til bibliotekerne. Det er første gang i Kirstens liv, at hun beklager sig offentligt over noget, men det har i mange år harmet hende, at man ved udbetaling af biblioteksafgift sætter en undergrænse for udbetalingen. Hendes brev - som hun gerne vil bede dig dele på f.ex. Facebook, så det når bredt ud - fortsætter derfor således:

 

Mine bøger kan åbenbart stadig bruges
- Det strider mod min retsfølelse og har gjort det hvert år, især fordi at det beløb jeg egentlig, synes jeg, har krav på er blevet større år for år.

- Dvs. at de bøger og undervisningsmateriale jeg har udarbejdet stadig åbenbart kan bruges.

- Da jeg er folkepensionist kunne jeg selvfølgelig godt bruge et beløb som ovenstående.

Det er nok ikke alle, der synes at 673 kr er en bagatel
- Hvis 'Bagatelgrænsen' skal overholdes kunne man i det mindste sætte de for små beløb ind på en konto indtil de havde nået det beløb for udbetaling som Slots-og Kulturstyrelsens synes er rimeligt at udbetale. - Dvs. at man  - ad åre - kunne får sit tilgodehavende.

- Man har jo alle forfatteres data og kontonr.

- 'Bagatelgrænsen' er et tidligere ord brugt i forbindelse med biblioteksafgiften - nu hedder den: 'årets lovfaste udbetalingsgrænse' - men jeg tror ikke, at folk i al almindelighed synes at f. eks. kr. 673,5 er en bagatel.

- Det strider imod min retsfølelse at man snyder nogen, skriver Kirsten, men hvad mener du?

Er 673,50 en bagatel?

I 2015 skrev Altinget.dk om sagen. Dengang var 16.905 forfattere omfattet af bagatelgrænsen.

 

1 af 3 
2 af 3 
3 af 3 
180 kommentarer
Vis kommentarer