Socialrådgiver klager over kommune: 12 grove fejl i sagen

Bente er socialrådgiver i Aarhus – og handicappet. Og derfor kan hun præcis fortælle, hvor hendes egen kommune Hedensted fejler i deres sagsbehandling

Uden en BPA hjælpeordning får jeg frataget helt basale livsmuligheder som at have et arbejde, være sammen med venner, samvær med børn og børnebørn, tage på  udflugter, gå i seng, når jeg er blevet træt, komme på toilet efter behov, få et bad før jeg skal på arbejde og transport, skriver Bente.
Uden en BPA hjælpeordning får jeg frataget helt basale livsmuligheder som at have et arbejde, være sammen med venner, samvær med børn og børnebørn, tage på udflugter, gå i seng, når jeg er blevet træt, komme på toilet efter behov, få et bad før jeg skal på arbejde og transport, skriver Bente.

- Jeg er lam fra brystet og ned efter en færdelsulykke i 1993, hvor jeg blev 100% invalid.
- Og der er også kommet flere alvorlige sygdomme til siden, som har svækket mit helbred i væsentlig grad.
- Jeg gør alt det, vores politikere siger, en handicappet person bør gøre.

Må køre hjem hvis det går galt med afføring
- Jeg arbejder hver dag – i alt er det 22,5 time om ugen i fleksjob i Aarhus Kommune som socialrådgiver.

- Jeg må dog køre hjem, hvis det går galt med afføring og urin, da jeg ikke kan klare dette på arbejdspladsen.

Bentes behov for hjælp (uddrag)

Vendes midt nat

Vågner ca. kl. 4, hjælper giver hænder, ben, ryg og nakke massage, det tager ca. ½ time før min krop kan noget grundet smerter.

Hjælp til at komme op og hjælp til bad.

Altid hjælp til af-/påklædning

Klare uheld med afføring og urin - ofte flere gange om dagen

Vask af urent tøj incl. sengetøj

Hjælp til at katelisere mig og skifte/vedligeholde stomi.

Hjælp til og fra seng ca. 4-8 gange om dagen alt efter uheld med afføring og urin, samt aflastning grundet sår 1-2 gange om dagen.

Hjælp til skrivning af klager m.m. til kommunen/ankestyrelsen m.m. grundet nerveskader i arme/fingre/hænder efter fejlmedicinering og ændringer i rygraden (under udredning).

Kørsel til og fra arbejde 2 dage om ugen, da jeg grundet smerter efter injektion mod blodsygdom  får stærk smertestillende medicin for at dæmpe smerter i knoglerne efter injektion, som tager 2 døgn om at komme ud af kroppen.

Jeg får injektioner 2 gange om ugen, så det er 2 dage, hvor min mand skal køre mig til Aarhus og hjem, de andre 2 dage ligger jeg i weekenden.

Hjælp til at komme til/fra fysioterapi

Hjælp til al personlig pleje hele døgnet kan næsten aldrig planlægges 80% er spontant, forebyggelse mod sår

Kørsel til og fra sygehus, da jeg ikke kan benytte flekstrafik grundet inkontinens , turene er for lange tidsmæssigt

Plus alle de ting i dagligdagen jeg ikke selv kan af praktisk art.fex tankning af bil, fritidsaktiviteter, udadvendt liv m.m.

Kilde: Bente

Sådan indleder Bente V et brev til nationen! om den kamp hun som lam kæmper hver dag - og den ekstra kamp hun kæmper med sin kommune. For Bente kan ikke få svar på, om den hjælp hun får i dag kan fortsætte - og hun peger også på at hendes kommune har en forkert opfattelse af regler og love (se listen nedenfor).
Hendes brev - som Hedensted Kommune kommenterer nedenfor - fortsætter derfor således.

Hedensted er ved at ødelægge vores liv
- Min mand er på opfordring fra Hedensted Kommune ansat på 8. år som min BPA/hjælper og det går fint vi klarer os selv – men min kommune, Hedensted, er ved at ødelægge mit og vores liv.

- I december 2018 afgjorde de nemlig, at jeg ikke er berettiget til min BPA ordning, trods et dårligere og dårligere helbred , og siden er tiden gået med klager, usikkerhed og ventetid.

- Så lige nu ved jeg ikke, om jeg kan passe mit arbejde i Aarhus, for uden personlig hjælper er det ikke muligt.

- Politikkerne vil gerne have handicappede i erhverv, men kommunerne umuliggør dette.

Bentes liste: Kommunens 12 sagsbehandlingfejl

1. Tilstrækkelige oplysninger: Det er myndighedens ansvar at sikre, at sagen bliver tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes en afgørelse, jeg har i et år anmodet om, at de indhenter de nødvendige speciallægeerklæringer, hvilket de ikke gør, de vil heller ikke lave en rundbordssamtale med min praktiserende læge.

2. Vurdering af langsigtede behov: Hvis borgerens behov vurderes at være af langsigtet karakter, skal der foretages en vurdering, af borgerens behov på længere sigt, trods lægelige oplysninger om, at mit helbred og tilstand kun går en vej, indgår dette ikke i afgørelsen.

3. Manglende partshøring: At sagen inden der træffes afgørelse sendes i partshøring, så der er sikkerhed for at borgeren er bekendt med alle oplysninger, kommunen træf afgørelsen uden at sende den i partshøring. Der var mange ting jeg ikke var bekendt med.

4. Ikke at sætte skøn under en regel: Skønsudøvelse i forbindelse med afgørelser hviler således på de grundlæggende retslige principper, Hedensted Kommune bruger mange skøn og spørger f.eks. ansatte om babyers bodystocking kan vaskes rene for afføring, hvilket ikke kan sammenlignes med alm. afføring og mængde fra voksne. Ligesom man udspørger kolleger om der bilforsikrings pris og bruger dette i afgørelser.

5. Fristen for videre sendelse af klager til Ankestyrelsen: Kommunen har 2 uger i BPA sager, min sag er nu over 10 måneder gammel efter jeg har klaget .

6. Behandling af klage: Når en borger klager, har kommunen pligt til at genvurdere sagen. Jeg er nu 62 år, mon der sker noget inden mit helbred stopper livet.

7. Proportionalitetsprincippet: den mindst indgribende foranstaltning vælges, det er en meget stor indgriben at frakende mig BPA ordning, da jeg så ikke kan passe mit arbejde. Man kan ikke passe et arbejde, hvis man skal være afhængig af hjemmeplejen og ikke kan skemalægge hvornår man har behov for hjælp. Min blære og tarm følger ikke et tidsskema, så der er ikke 2 dage der er ens.

8. Officialprincippet: Sagen skal oplyses tilstrækkeligt til, at der kan træffes afgørelse. Da det nu er et år siden jeg modtog afgørelsen og der intet er sket, så må jeg vurdere at min sag ikke er tilstrækkeligt belyst til at fastholde afgørelsen.

9. Overbelysning af sag: Kommunen indsamler oplysninger gennem sygeplejerske/ergoterapeut som er til ved møde på min bopæl. De indberetter til kommunen hvilken biltype som holder i vores garage (min mands bil) og hvilke biler der holder på vores grund (ansattes bil), dette har intet med min BPA sag at gøre, det er biler jeg ikke benytter.

10. Manglende samtykke til indhentelse af oplysninger hos arbejdsgiver: De anmoder om mit samtykke til, at indhente specifikke oplysninger hos min arbejdsgiver, men vælger at indhente oplysninger jeg ikke har givet samtykke til.

11. Partshøringsfrist: Partshøringsfrist på under 2 døgn

12. Glemt at fremsende brev: Truffet afgørelse ud fra et brev de ikke havde sendt.

Kilde: Bente

Har været på arbejdsmarkedet i årevis
- Jeg har efter min ulykke været på arbejdsmarkedet i  22 år, taget ny uddannelse uden offentlig hjælp og inden min ulykke arbejdet i 21 år, og jeg havde håbet på at være der til jeg dør.

- Jeg har været med til at opfostre 4 børn

- Lige nu er det en meget stor psykisk belastning for min ægtefælle og mig, skriver Bente, der har medsendt de to ovenstående lister som dokumentation. nationen! har derfor bedt kommunen svare på om Bente kan regne med at have sin BPA-ordning fremover, og de har sendt dette svar:

- Vi har altid den direkte dialog med borgerne, og vi har ikke mulighed for at kommentere på konkrete sager i medierne.

- Vi arbejder naturligvis efter lovgivningen og god sagsbehandlingspraksis. En særskilt revisionsrapport for BPA-ordningen i Hedensted Kommune bekræfter i øvrigt god praksis for området.

- Hvis borgere er uenige i afgørelser eller sagsbehandling, så vejleder vi i forhold til de klagemuligheder, der er, skriver René G. Nielsen, chef for Social Omsorg, Hedensted Kommune, men det er ikke et svar, der giver Bente ro, og derfor vil hun gerne høre, hvad du siger?

48 kommentarer
Vis kommentarer