Søn kastede med brandbombe: Nu bliver syg mor smidt ud af Vollsmose

En mor og hendes fire børn skal forlade deres lejlighed i Vollmose senest 30. juni. En af sønnerne kastede nemlig med molotov-coctail mod politiet i 2016.

- Henset til grovheden af misligholdelsen finder Højesteret, at der ikke i det oplyste om moren og hendes husstands forhold er grundlag for at fravige det ovennævnte udgangspunkt, hvorefter Fyns Almennyttige Boligselskab var berettiget til at ophæve lejemålet på grund af sønnens kriminalitet.

- Ophævelsen findes således at stå i et rimeligt forhold til misligholdelsen.

Syg mor med fire hjemmeboende børn
Sådan skriver Højesteret i den dom, der i dag faldt i en sag om, hvor meget kriminalitet, der skal til før en boligforening må opsige lejere.

Moren, der på tidspunktet for ophævelsen havde boet i lejligheden der er beliggende i Birkeparken i Vollsmose i ca. 1½ år, har ifølge Højesteret henvist til:

1 at hendes søn var under 18 år på gerningstidspunktet

2. at der ikke tidligere har været klager over sønnens adfærd i relation til ejendommen

Dårligt helbred gør det svært at flytte
3. at hun på tidspunktet for ophævelsen var eneforsørger med fire hjemmeboende børn, herunder sønnen på 17 år og en mindreårig datter på 14 år.

4. at hun har dårligt helbred, der gør hende afhængig af sine døtres hjælp, og som medfører, at hun vil have svært ved at klare en flytning, men Højesteret valgte altså at give boligforeningen lov til at smide familien ud - også selv om banrdbomben blev kastet mod en politi-patrulje i Vollsmose-bydelen Bøgeparken.
Sønnen var nemlig en af de unge mennesker, der tilbage i juni 2015 gik til angreb på politiet på Bøgetorvet i Vollmose.

112 Optøjer i ghetto: Politi overdænget med molotov-cocktails

nationen Brandbomber mod politi: Den slags skal vi ikke have boende

nationen Smid dem ud: Boligselskab gør det politikerne ikke tør

Fuldt fortjent - følg reglerne
Og ser man på de kommentarer, dagens afgørelse har fået på den lokale avis Fyens.dk, så er det helt i orden, at den slags skal koste boligen:

- Fuldt fortjent...
- Når de ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt OG indordne sig efter de danske regler og love, så er det bare ud.....!!!, skriver Tommy S i en kommentar, der har fået fire likes, og Poulerik A er enig:

- Boligforeningen har også ansvar for alle de andre beboere, så dommen er ok, skriver Poulerik, der har fået to likes for den bemærkning, mens Tonny C mener. at Højesterets dom bør prøves i Strassbourg:

Hjemmet er ukrænkeligt - løs problemerne på anden vis
- Selv vores retsvæsen lader sig påvirke af den ondskabfulde stemning som 'nogen' i Danmark pisker op.
- Den sag må prøves ved Menneskeretsdomstolen.
- Hjemmet er ukrænkeligt - den holdning står jeg fast ved, selvom jeg godt ved at der er store udfordringer i beboelsesejendomme, men dem må man løse på anden vis, skriver Tonny C, men hvad tænker du?

306 kommentarer
Vis kommentarer