Sten væltede og vil have forsikring for 'spildt MC-sæson': 100.000 kr

'Jeg har ikke kunnet køre hele eftersommeren', skriver Steen, der synes, at hans forsikringsselskab burde give ham erstatning for en tabt sæson

- En kammerat og jeg ude at køre en tur den 6. juli.

- På et tidspunkt skal vi ud på hovedvejen fra en mindre vej.

- Der sker så en fejl, der betyder, at vi kører sammen, hvor jeg slår mig meget.

Slår bremsefod og gashåndtagshånd
Sådan indleder 64-årige Steen A et brev til nationen! om den i hans øjne ret så dårlige behandling han har fået af forsikringsselskabet Codan. Selskabet dækkede godt nok de 25.000 kr, skaderne på MC'en løb op i - men de har afvist at give ham penge for de fysiske skader han fik. Og det er Steen ikke tilfreds med. Hans brev - som Codan svarer på nedenfor - fortsætter nemlig således:

- Jeg får et smæk i ryggen og slår højre hofte, knæ, højre fodled. Det er bremse foden.

- Jeg slår også højre håndens 2 midterste fingre og det er så gashåndtaget der ikke kan bruges.

Har ikke kunne sidde på min MC siden
- Det har betydet, at jeg ikke har kunnet sidde på min MC siden. Så det har ødelagt hele MC-sæsonen, som jo har været kanon.

- Det synes jeg ikke er rimelig at der ikke skal være en form for erstatning.

- Jeg har prøvet at finde ud af hvad der er almindelig erstatning i lignende sager. Og folk har fået alt op til 100.000 kr .

- Codan har iøvrigt behandlet skaden på MC helt ok, så der er ikke noget at sige til det. Det løb op i 25.000 kr.

 

Klart jeg er slidt - jeg er 64 år
- Så det er mega træls at de spinger over hvor gæret er lavest med hensyn til erstatning på sæson og mine skader, skriver Steen A, der også har medsendt Codans afvisning af hans erstatningskrav(det kan se nedenfor):

- Codan mener at kunne se på nogen røntgen-billeder, at der er slid, og så skal der ikke betales til svie og smerte.

- Jeg er 64 år så selvfølgelig kan det ses at jeg har levet, men jeg har aldrig har nogen problemer før skaden.

- De skriver også, at der gik for lang tid for lægebesøg, selv om de havde fået at vide, at jeg skiftede læge for at få tingene til at ske, slutter Steen, der gerne vil høre, hvad du mener om hans krav.

Codan: Sten har ikke været sygemeldt
nationen! har bedt Codan om at svare på spørgsmålet 'Hvorfor får Sten ikke noget?', og har modtaget denne mail fra kommunikationschefen:

- Når man anmelder et krav til sit forsikringsselskab (eller en såkaldt ’ansvarlig skadevolder’), skal man bevise, at kravet er berettiget.

- Denne bevisbyrde løfter man ved at dokumentere, at de almindelige betingelser for udbetaling af erstatning er opfyldt.

- En af disse betingelser er, at der skal være årsagssammenhæng – altså en sammenhæng mellem en ansvarspådragende handling og med det erstatningsretlige tab.

Og han gik først til lægen efter seks uger
- For at der er årsagssammenhæng mellem en ulykke og en personskade, er der fire betingelser, der skal være opfyldt:

- Uheldet skal kunne medføre skaden

- Der skal være strakssymptomer

- Der skal være brosymptomer fra initialskaden til eventuelle varige gener

- Sygdomsbilledet skal være foreneligt med skadeårsagen

- I Stens sag skete skaden den 5. juli 2018.

- Sten Armose henvendte sig først til læge/sygehus er den 16. august 2018 og til Codan vedrørende personskade den 17. august 2018.

En ødelagt sæson giver ikke penge
- Sten har ikke været sygemeldt eller været i lægelig behandling som følge af skaden.

- Han har været i stand til at passe sit vikararbejde og ikke har været sygemeldt eller lidt et løntab efter ulykken den 5. juli 2018.

- Da der ikke er dokumentation for straks- og brosymptomer (jf. ovennævnte), mener vi ikke, at Sten Armose har dokumenteret, at hans helbredsmæssige gener er opstået i umiddelbar tilknytning til ulykken den 5. juli 2018.

- En ødelagt MC-sæson udløser ikke godtgørelse for svie og smerte, skriver Anders Frederiksen, Head of Communications, Marketing & Communications, Codan.

 

1 af 2 
2 af 2 
260 kommentarer
Vis kommentarer