Støjberg hørte somalier tale dansk: Lær sproget eller betal selv din tolk

Efter tre år i Danmark skal man selv betale for tolkning, hvis man ikke mestrer sproget og f.ex. skal til læge, lyder det fra integrationsminister Inger Støjberg på Facebook, om et nyt lovforslag, der kan give 2.4 millioner ekstra i statskassen

- Hvis somaliske kvinder, eller andre folk, både kvinder og mænd for den sags skyld, ikke indenfor en rimelig tidsramme har fundet det fornuftigt og nødvendigt at lære dansk, så er det da ikke kun et spørgsmål om, hvorvidt man selv skal betale sin tolk, men da nærmere et spørgsmål om hvorvidt ens lyst til at integrere sig i det danske samfund er så stærk, at man fortsat skal have ophold her.

Jeg forventer at man retter ind efter danske forhold
- Grundlæggende synes jeg, at vi skal hjælpe folk i nød, HVIS de er i nød. - Men der mangler konsekvens.

- Når nu mine skattekroner går til at hjælpe fremmede, så forventer jeg at man retter ind efter danske forhold og ikke misbruger velfærdssystemet. og hvis ikke man kan leve op til det, ja så er man nok ikke i nød i en grad, der bør give ophold og adgang til det danske system.

Se ressource-stærk somaliers CV: Nuuradiin beder DF om større respekt

Hvis vi får ondt af udlændinge får vi ikke rettet op
Sådan skriver Thomas L i en kommentar, der har fået 581 likes og 10 vrede smileys på integrationsminister Inger Støjbergs Facebook-profil. Ministeren skriver nemlig, at regeringen nu vil stramme reglerne fra gratis tolkning, så man efter tre år i Danmark selv skal betale for tolkning, hvis man ikke mestrer sproget og skal til læge. Støjberg ønsker desuden, at tre årsgrænsen skal indføres andre relevante steder.

- Ærligt talt: Hvis vi endnu engang bliver blødsødne, ikke tør at stille krav og får ondt af udlændinge i Danmark, så får vi ikke rettet op på det alvorlige problem, at der er parallelsamfund i Danmark, hvor man hverken arbejder, taler sproget eller deler de danske værdier.

Udlændinge skal have ansvaret tilbage
- Et godt sted at starte er at give ansvaret tilbage til de udlændinge, der er kommet hertil: Lær sproget eller betal selv din tolk, skriver ministeren, der fremhæver det nu Danmarkshistoriske interview TV2 bragte i februar med en somalisk kvinde, der har boet 19 år i Danmark:

Hun er resultatet af Dansk Folkepartis indsats for Danmark

-  Hun har haft alle muligheder for at lære dansk - endda (med stor sandsynlighed) helt gratis, men hun har ikke gjort det. Hvorfor ikke?

- Formodentlig fordi vi ikke reelt har stillet krav om, at hun skulle, men i stedet har sendt en offentligt betalt tolk, når det gik op for os, at hun ikke mestrede sproget tilstrækkeligt, skriver Støjberg, og skal man dømme efter de reaktioner forslaget har fået, så skal tre-års-grænsen for gratis tolkning nok samle flertal blandt politikerne efter lidt debat:

I Rumænien betaler udlændinge selv for tolk
- I Rumænien stiller udlændinge selv med tolk, for egen regning, selvfølgelig.

- Vil fremmede DK, må vi forvente, at de sætter sig ind i sproget og vi har gode læringstilbud, så tre års gratis tolkning må være tilstrækkelig.

- Ofte tales der jo engelsk i det offentlige, skriver Peter B-L. således på Dagbladet Informations hjemmeside i en kommentar til lovforslaget om egenbetaling, mens Ciprian var mere kritisk på Altinget.dk, da de skrev at forslaget forventes at give et merprovenu til statskassen på cirka 1,2 millioner kroner i år og cirka 2,4 millioner kroner årligt fra 2019 og frem.

- Er 2,4 millioner værd for den lidelse det vil medføre?, skriver Ciprian.

Hvad mener du er rimeligt? Og ville du kunne lære et fremmed sprog på tre år?