Sygeplejerske skulle hjem: Efterlod 13 krævende patienter

Vi kan ikke udføre sygepleje på helhjertet vis. Men vi prøver. Og vi gør det godt, skriver Ida S, der ikke synes, at personalet skal skal høre på mere pessimistisk snak om sundhedssektoren

Ida gik hjem med sort samvittighed - selv om hun havde arbejdet én time over. Hendes afløser havde også dårlig samvittighed. Arkivfoto: Rene Schütze
Ida gik hjem med sort samvittighed - selv om hun havde arbejdet én time over. Hendes afløser havde også dårlig samvittighed. Arkivfoto: Rene Schütze

- Jeg er sygeplejerske på et drøntravlt medicinsk sengeafsnit

- I går arbejdede jeg én time over for at hjælpe min kollega,.

- Og jeg gik hjem sort af dårlig samvittighed over at efterlade hende alene med 13 krævende patienter til natten.

- Og hun havde det dårligt med, at jeg ikke var gået til tiden.

Jeg er ved være mæt af pessimistisk retorik
Sådan indleder Ida S et brev til nationen! om den virkelighed, hun oplever i det danske sundhedssystem. Ida - som du måske kender fra indlæg som Sygeplejerske blev flov: Ikke mad nok til patienterne og Giv mig en 3. hånd: Sygeplejerske tilfreds med 14.000 udbetalt pr. måned vil nemlig gerne ændre den måde, folk udenfor systemet taler om sundhedspersonalet på - for hun synes at hele sygeplejefaget er blevet omdannet til en samfundsstruktur, hvor det nærmest er en dyd at påråbe sig offer-rollen! Og det er synd, skriver hun:

- Jeg har indgående kendskab til sygeplejerskens uhensigtsmæssige arbejdsgang og usunde arbejdsmiljø, men jeg er ved at være mæt!

- Jeg er også ved at være mæt af den samme pessimistiske retorik omkring de forringede vilkår i den danske sundhedssektor!

- For ja, politikerne har indiskutabelt udsultet sundhedssektoren!

- Ja, vi har travlt, hvorfor den daglige arbejdsgang foregår i uhensigtsmæssigt højt tempo!

- Ja, vi er under kolossalt tidspres!

- Ja, det er knaldhamrende hårdt!

- Ja, det truer patientsikkerheden!

Vi yder vores bedste - og nogle går ned med stress
- Ja, vi yder vores absolut bedste for dernæst at vende næsen hjemad med et misfornøjet hjerte!

- Og ja, overbebyrdelsen kan for nogle være en direkte kilde til stress!

- Nej, sparerunder og drastiske nedskæringer i sundhedsvæsenet er ikke forsvarligt!

- Nej, effektivitering- og øget produktionskrav er ikke hensigtsmæssigt!

- Nej, færre varme hænder og et større patientflow resulterer ikke i optimal sygepleje!

- Nej, patienterne modtager ikke tilfredsstillende sygepleje bl.a. i form af medinddragelse, nærvær og kontinuitet!

- Og nej, Lars Løkke har muligvis aldrig tilbragt ét eneste sekund i en hospitalsseng på en overbelagt afdeling!

Men mine kolleger er dygtige om omsorgsfulde
- Vi ved det godt. Og vi ved, at det er alt-afgørende, at de forringede arbejdsvilkår bliver videreformidlet, således at forholdende forhåbentlig bliver ændret.

- Men hvor er mine kollegaer sindsoprivende kompetente!

- Hvor er mine kollegaer yderst omsorgsfulde!

- Hvor er mine kollegaer ihærdige, engageret og stadigvæk fast besluttet på at sprede god energi, og hvor er mine kollegaer ivrige efter at udføre et godt stykke arbejde!

- Mine kollegaer respekterer hinanden! Mine kollegaer er suveræne til at hjælpe hinanden!

- Mine kollegaer griner med hinanden! Mine kollegaer græder med hinanden! Og mine kollegaer kan brokke sig til- og over hinanden!

Og møder glade på arbejde
- Mine kollegaer er hamrende gode til at få den daglige arbejdsgang til at rulle!

- Mine kollegaer er hamrende gode til at være opmærksomme på hinanden!

- Mine kollegaer er hamrende gode til at samarbejde og dele arbejdsbyrden ligevægtigt!

- Og mine kollegaer møder altid i vagt med fornyet fornyet positivitet og fornyet entusiame!

- Vi kan ikke administrere arbejdsbyrden på optimal vis. Vi kan ikke håndtere tidspresset på tilfredsstillende vis og vi kan ikke udføre sygepleje på helhjertet vis.

- Men vi prøver. Og vi gør det godt, skriver Ida, men hvad synes du?

nationen 356 sygeplejersker fik tilbud om flere penge: Kun to sagde 'ja tak'

378 kommentarer
Vis kommentarer