TDCs makværk: Thomas frygter kæmperegning

Der bliver lagt fiberkabler rundt omkring i Danmark, men Thomas synes kvaliteten af arbejdet på Amager er så ringe, at han tror det ender med knækkede fliser. TDC siger, at de er bevidste om problemet.

- Hej.

- Hvem skal betale for det makværk som TDC’s svenske under entreprenør laver, når de lægger fibernet i København?

- De udfører ikke arbejdet som beskrevet i gravetilladelsen, og deres opbygning af bærelag for fortovsfliser er mangelfuldt.

- Dette vil medføre at fliserne med tiden vil synke og/eller knække, men hvem skal så betale for dette, da meget af arbejdet udføres på private villa veje?

Huller uden afspærring - og fortove man ikke kan passere
Sådan indleder Thomas E et brev til nationen! om det i hans og hans naboers øjne elendige kabel- og anlægsarbejde, der bliver udført lige nu på Amager. Thomas har sendt billeder med fra bl.a. Agerlandsvej, Ærtelandsvej, Rødemellemvej og Stenlandsvej, og han har forsøgt at kontakte TDC på både telefon og mail – uden at have fået svar. Hans brev fortsætter således:

- Udover at de ikke overholder danske standarder, efterlader de opgravede huller uden afspærring, samt afspærret hele fortovet i befærdede kryds (Vejlands alle og Røde mellem vej) - uden at sørge for sikker passage for fodgængere.

Står lang tid - og uden nr plader
- Deres maskiner parkeres uden nummerplader og uden hensyntagen til den øvrige færden, brandbiler, skraldebiler og varevogne, når de forlader området en torsdag.

- Hvis vi er heldige starter de igen mandag, ellers kan deres materiel godt være parkeret i op til en måned, skriver Thomas, der har bedt nationen! om at formidle disse spørgsmål til TDC.

- Hvem betaler om 6 mdr når tingene går i stykker

- Skal der ske en ulykke et sted før nogen reagerer på den mangelfulde afspærring

- Hvorfor benytte et svensk firma som øjensynligt ikke ved hvordan man opfører sig på danske veje og med danske bygge metoder

- Hvorfor svarer TDC ikke på henvendelser, håber de på at folk opgiver

TDC: Vi har rettet op på Amager
De spørgsmål fik TDC  i går, og allerede i dag, har se sendt disse svar:

- Vi vil naturligvis gerne beklage de gener, som Thomas oplever i forbindelse med TDC’s fiberudrulning.

- TDC er lige nu i gang med at rulle fiber ud til tusindvis af adresser over hele landet – og arbejdet medfører grave- og anlægningsarbejde, som kan medføre gener for beboerne i områderne.

- Vi er dog overbeviste om, at når først gravearbejdet er overstået, vil de digitale muligheder, som fiberforbindelserne bringer med sig, skabe positiv fremdrift for såvel borgere og virksomhederne i lokalområderne.

Og vi betaler skader der sker indenfor 5 år
- Vi er bevidste om, at der har været nogle problemstillinger med vores underentreprenør ifm. Fiberudrulningen på Amager. Det er der nu rettet op på i samarbejde med vejmyndigheden, underentreprenøren og TDC.

- Ifølge dansk lovgivning skal eventuelle sætninger mv. i graveområder i vejarealer, som konstateres inden for fem år efter vejmyndighedens godkendte færdigmelding udbedres på anlægsejerens bekostning.

- Det betyder, at TDC er ansvarlig for de opgravede veje og disses reetablering i op til fem år efter arbejdet er udført. Dette med mindre at andre aktører graver samme areal op i perioden, skriver TDC, der oplyser at man - hvis man ligesom Thomas har spørgsmål til TDC’s fiberudrulning - kan kontakte TDC’s fiberkundeservice på tlf. 7010 0060.

- Hvilket vi naturligvis også vil opfordre Thomas til at gøre, skriver TDC.