Annonce:
Annonce:

Teddi er en meget grundig mand: Læser altid ALLE P-skiltene på pladsen

Teddi har skrevet et læserbrev om P-forholdende i Danmarks 5. største by, Esbjerg, men han formoder at situationen er ligeså slem andre steder.

Annonce:
Følg nationen!

- Som beboer i en af Esbjergs forstæder tager vi ofte på visit i Esbjerg, både for at lave vores indkøb, besøge byens restauranter, seværdigheder og underholdningstilbud.

- Jeg er opvokset i byens forstæder og har altid været tilknyttet Esbjerg.

- Byen har uden tvivl udviklet sig i en positiv retning, og nye forretningsområder støder løbende til. Mange nye restauranter og butikker har øget interessen for byen, men alle disse nye tiltag har også skabt problemer med parkering i midtbyen.

Annonce:

Der er forskellige zoner P-pladserne
Sådan indleder Teddi - en meget grundig mand - et læserbrev til Ekstra Bladet om det han kalder 'P-vagternes mekka og bilisternes skræk Esbjerg'. Teddi synes det er alt for indviklet at finde ud af, hvor man må parkere, hvor længe man må parkere og hvad det koster, hvis man ikke har betalt. Og derfor opfordrer han politikerne til at gøre noget. Hans brev - som du gerne må dele på Facebook - fortsætter nemlig således:

- Flere af byens parkeringspladser er således overdraget til Europark, og de seneste år er skiltningen på diverse parkeringspladser også udskiftet.

- Europark opdeler desuden parkeringspladserne i zoner, så hvis man for eksempel holder på den ene side af parkeringspladsen skal man have et gyldigt parkeringsbevis tilknyttet ejendommen, mens man på den anden side får 2 timers gratis parkering.

- Forvirringen med hvilke skilte som tilhører hvilke pladser er en ting, hvor man skal holde hovedet koldt for at sikre sig, at man holder korrekt.

- Ofte er parkeringspladserne skiltet med kommunens blå skilte '2 timer, 8-18, (8-14)' altså hvor man må parkere i 2 timer mandag til fredag fra 8-18 og lørdag fra 8-14. Derefter er der fri parkering.

Kommunes regler i den ene ende - og Europarks regler i den anden
- Et eksempel er på parkeringspladsen i Danmarksgade i Esbjerg ved siden af Hotel Britannia.

Annonce:

- Men kører man ned for enden af parkeringspladsen og holder 'foran' Hotel Britannia, så er det 'patruljeret' af Europark, og så er tidsbegrænsningen på de 2 timer gældende hele døgnet.

- Et andet eksempel er på parkeringspladsen i Borgergade, ved Nykredit i Esbjerg. Her er der igen 2 timer fri parkering på samme måde som ved Hotel Britannia.

- Men kommer man ned til Nykredits parkeringspladser, er der ikke længere fri parkering efter kl. 17:00. Så skal man købe en P-billet med sin mobiltelefon.

- Der er altså ingen P-automat som man kan trække en billet i. 

- Det vil altså sige, at skal man en tur i Nykredit efter 17:00 for at hæve penge i deres automat, koster det minimum DKK 10,- for at holder der op til 1 time.

 

- Man får altså ikke 15 minutter gratis til at hæve pengene.

Billigere at blive taget af politiet end af Europark
- Samtidig har parkeringspladsen en forholdsvis central beliggenhed ligesom parkeringspladsen i Danmarksgade, men man afholder folk fra at bruge den, med mindre at folk har deres mobiltelefon med og ønsker at betale for P-pladsen.

Annonce:

- Afgiften til Europark for at holde der uden P-billet er DKK 750,-. Til sammenligning kunne man parkere ulovlig på Borgergade (til gene for alle andre trafikanter), og dermed risikere en P-bøde fra færdselspolitiet på DKK 510,- (FDM, 2017).

- Sandsynligheden for at en patruljevogn skulle komme forbi og udstikke en bøde er væsentlig lavere, end at P-vagten fra Europark kommer forbi og udstikker en bøde. Det skyldes at P-vagten hos Europark er ansat til at udføre den type opgave udelukkende, mens færdselspolitiet har mange andre pligter, og derfor næppe har tid til at tage sig af alt for mange af disse typer opgaver.

- Sandsynligheden for at få en bøde på en offentlig vej er dermed både lavere og prisen er også billigere end hos Europark.

Man er tvunget til at læse P-skiltene hver gang
- Esbjerg er i forandring og selvom jeg er kommet her fra barnsben, må jeg erkende at man er tvunget til at læse P-skiltene hver gang man besøger byen, da de er under forandring løbende.

Annonce:

- Det som var gyldig sidste måned er ikke nødvendigvis gyldig denne måned. Det giver en del frustrationer, og når Europark begynder at opdele en stor P-plads i mindre bider med hver deres regelsæt, er det med til at øge forvirringen.

- Næste punkt er turismen.

- Danmark ønsker øget turisme, og der satses benhårdt på at lokke nye turister til landet. Oplandet Blåvand, Vejers, Fanø med flere er gode til at lokke turister til.

- Men jeg antager at disse turister, alt andet lige, har en del sværere ved at gennemskue parkeringsreglerne i Esbjerg. For det første er alle skilte på dansk, så det kræver at turisterne kan begå sig på dansk.

- Dernæst er det blevet et krav at man kan tilmelde sin parkering via mobilen, som formodentlig kræver et mobilt netværk for at downloade en app, og da næppe alle turister har tilmeldt sig mobildata uden for hjemlandet, kan det igen volde dem problemer.

Det er ikke venligt over for turister
- Personligt mener jeg ikke at det er særlig turistvenligt. Burde byen overveje at skilte på både dansk og engelsk for at tilpasse sig turismen?

Annonce:

- Esbjerg har på få år skabt mange nye restauranter og butikker i centrum. Esbjerg er Danmarks 5. største by, og trækker derfor kunder fra et stort opland. Jeg antager at Esbjerg besøges af kunder lige fra Tønder til Vejen og op til Skjern, hvis ikke et større område.

- Da de offentlige transportmuligheder selv fra forstæderne til Esbjerg ikke er optimal, fordi der går lang tid mellem hver bus/tog, er der mange som finder det nødvendigt at tage bilen til byen.

- Med de nye skilte fra Europark, og de forvirringer de medfører, hører jeg om flere kunder som overvejer at fravælge, at besøge butikkerne og restauranterne i Esbjerg, på grund af P-problemerne.

- P-problemerne risikerer dermed at skabe kundeflugt fra centrum, og det kan koste livet for de butikker og restauranter som har placeret sig i centrum.

Politikerne bør overveje om det er den rette ordning
- Politikerne bør derfor overveje om man har den rette ordning for parkering i Esbjerg. Konsekvensen med den udvikling man har set de seneste år er enten, at kunderne flygter eller, at man vælger at parkere ulovligt offentlig til gene for andre trafikanter.

Annonce:

- Jeg er med på at kommunen så kan allokere ressourcer fra politiet, så de kommer mere i spil omkring ulovlige parkeringer, men det vil samtidig tage ressourcer fra andre færdselsopgaver politiet udfører.

- Alternativt skal kommunen udlicitere ulovligt offentlige parkeringer til Europark også, så de kan 'patruljere' hele byen, men igen risikerer man at kunderne flygter og at byen afvikles, fremfor udvikles.

- Et spændende tillæg til denne artikel, er at se på Europarks regnskaber.

Europarks overskud vokser
- Regnskaberne er fundet på cvr.dk (CVR.dk, 2018). Selskabet tjente i 2017 et årsresultat på DKK 27.801.000. I 2013 tjente de til sammenligning DKK 9.013.000. Medarbejderne har været meget konstante, hvor man i 2017 var 168 medarbejdere mod 179 medarbejdere i 2013. De har altså på færre medarbejdere formået at 3-doble deres fortjeneste.

- Det er lidt skræmmende og tyder på at konkurrencen på området er meget lille.

- Kommunen bør derfor overveje om der findes andre udbydere af P-vagt-ordninger, som kan gavne byen.

Annonce:

- Opsummeringen er dermed, at man bør overveje at simplificere skiltningen af parkeringsmulighederne i byen.

- Tendensen ligner i øjeblikket, at man fører flere slags skiltning på samme p-plads afhængig af om man holder til højre eller venstre på pladsen.

- Derudover bør man overveje en mere turistvenlig skiltning på evt. engelsk så man viser interesse for turismen, samt at der evt. opstilles p-billet-automater som igen kan hjælpe både den menige borger som turisten.

Jeg formoder at problemet er det samme i andre byer
- Endvidere bør man overveje at kræve at Europark holder samme p-afgiftsniveau som politiet.

- På den måde tror jeg at mange vil have nemmere ved at læse skiltningen på p-pladsen og ikke være bange for at man læste skiltet på den forkerte side af pladsen.

- Det vil dermed holde kunderne i centrum.

Annonce:

- Alternativt risikerer man at kunderne flygter til storcentrene som tilbyder gratis parkering. - P-skiltene i Esbjerg centrum er ikke længere letlæselige, og det er et stort problem. I dag står P-pladserne hos bl.a. Nykredit tomme fordi folk ikke vil betale DKK 10,- når der er en plads gratis ved siden af, og det mener jeg er ressourcespild.

- Derfor bør man overveje at lade Nykredit P-pladserne være gratis også efter deres lukketid, da de bl.a. ligger ideelt til det nye spisested 'Streetfood Esbjerg'.

- Jeg formoder at mange andre byer plages af samme problemer som Esbjerg og det derfor måske er relevant at tage op på et nationalt plan.

- Jeg har ikke noget imod at Europark tjener penge, men måden der sker på i dag, minder lidt om det man ofte betegner som 'det med småt', og er derfor ikke en acceptabel forretningsmodel.

- Det bør gøres mere kunde- og turistvenligt, skriver Teddi, men hvad siger du?

 

Teddis kilder:
CVR.dk. (19. Juni 2018). CVR.dk. Hentet fra CVR.dk: file:///C:/Users/Teddi/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempS tate/Downloads/offentliggorelse%20(3).pdf

FDM. (20. Marts 2017). FDM.dk. Hentet fra FDM.dk: https://fdm.dk/alt-om-biler/dinerettigheder/parkering/parkering-pa-offentligt-omrade

Annonce:
Annonce:
Annonce:
Annonce:
Spar med
Det kan du spare
Elpris lige nu
Vestdanmark
-
kr. pr. kWh*
Østdanmark
-
kr. pr. kWh*

... Se billederne

Annonce:
Er det et tricktyveri, hr Wammen?
Annonce:
Annonce:
Annonce:
Annonce: