Træt af pædagogisk pis: 1.g-pige vil have rigtige karakterer

Uddannelseschefen siger at 'informativ evaluering' fremmer læring, men Amalie ved ikke hvad 'Flot aflevering, godt arbejde' svarer til på 12-skalaen

- Mit faglige niveau er, så længe som jeg nu kan huske, blevet målt og vejet på karakterer.

- Det er ud fra dem jeg har kunne bedømme, hvor god en opgave jeg har lavet, hvor godt jeg har klaret mig i en prøve.

Så kan man se udviklingen
- Og det er også ud fra dem, at jeg har kunne sammenligne to opgaver i samme fag, og se udviklingen fra den ene til den anden.

- Sådan har det været så længe som jeg kan huske.

Sådan indleder Amalie T et læserbrev til nationen! om den måde hun får sin indsats som handelsskoleelev i 1.g på Campus Vejle bedømt. For Amalie får - som du kan se i faktaboksen nedenfor - ikke tal, men korte skriftlige kommentarer, og det er hun træt af. Hendes brev fortsætter derfor således:

Savner tal med en lille ring om
- Men da jeg i august startede på handelsskolen ændrede dette sig dog.

- Størstedelen af de opgaver jeg har afleveret, er nemlig ikke vendt tilbage med et lille tal med ring om på forsiden, men derimod med en skriftlig kommentar.

- Jeg forstår simpelthen ikke hvorfor det er sådan, at vi ikke får en karakter?

- Jeg siger ikke dette, fordi jeg vil have et tal at kunne sammenligne med de andre, men derimod fordi, når jeg engang går ud af gymnasiet, vil der stå karakter på mit karakterblad, og ikke en skriftlig kommentar.

- Hvis jeg indtil da har fået skriftlige kommentarer, så kan, og vil, det jo ende galt.

Lytter for meget til lærerne og for lidt til eleverne
- Hvis jeg ud fra kommentaren fortolker, at jeg har fået et 10-tal, men i virkeligheden ligger på et 7-tal, så vil jeg jo ikke lægge det største fokus på faget, men derimod lægge vægt på fag hvor jeg fortolker 4- eller 7-taller.

- Jeg har godt læst om diverse undersøgelser, der viser, at elever fokuserer på det negative, og kun lærer af succesoplevelser, men jeg beder jer: fri mig for det pædagogiske pis.

- Alle dem jeg har talt med dette om fra min klasse, kommer på grænsen til irritation, når vi gentagne gange får afleveringer tilbage uden en karakter.

- Jeg synes, at der lyttes for meget til lærerne, og spørges for lidt ind til eleverne.

Chef: Al forskning viser at feed back fremmer læring
- Lærerne mener, at karaktergivningen hindrer elever i at udvikle sig, og at det låser os fast i en rolle som 'dårlig' til et bestemt fag, men jeg er helt overbevist om at hvis man spørger os elever, så vil størstedelen af os svare, at det ikke er tilfældet, skriver Amalie.

Uddannelseschefen for Campus Vejle, Ruben Krog, skriver i et svar til nationen, at der gives karakter flere gange årligt, og tilføjer, at man kan henvende sig til ens underviser, hvis man vil vide, hvor man ligger karaktermæssigt. Men Ruben tilføjer også at:

- Al forskning viser at informativ evaluering og feed back fremmer læring.

Hvad foretrækker du? Et tal eller en 'informativ evaluering' som f.ex. 'flot aflevering, godt arbejde'?

 

178 kommentarer
Vis kommentarer