Trist mor: Muslimsk far vil ikke betale til datters konfirmation

Hvorfor er loven indrettet, så man skal igennem et tungt maskineri, når skat bare kan trække konfirmationspengene fra faderen, spørger en enlig mor på SU, der synes hendes datters far svigter

Enlige forældre kan søge 3684 kr i konfirmationshjælp, men det er ikke altid, at den anden forældre vil betale friviiligt. Arkivfoto: Thomas Wilmann
Enlige forældre kan søge 3684 kr i konfirmationshjælp, men det er ikke altid, at den anden forældre vil betale friviiligt. Arkivfoto: Thomas Wilmann

- Min datters muslimske far vil ikke betale for hendes konfirmation. 

- Og efter hvad jeg hører, er det ikke en enkeltstående oplevelse.

- Statsamtet (eller familieretshuset som det hedder nu) fortæller mig nemlig, at der - hvis faderen er muslim - tit opstår problemer pga religion og tro.

- De nægter simpelthen at betale til en kristen tro. Det strider imod deres koran.

Han vil ikke betale til sin egen datter pga af religion
Sådan indleder en mor, der ønsker at være anonym af hensyn til sin datter, et brev til nationen! om at være skilt, på SU og have problemer med at finde penge til datterens konfirmation.

- Jeg er på SU og enlig mor og derfor kan jeg søge penge til konfirmation.

- Hendes far er selvstændig og betaler 700 kr hver måned.

- Han er også dømt af statsamtet til at betale det beløb, jeg kan få til konfirmationen, som er på 3684 kr.

- Desværre nægter han. Han ikke vil betale til sin egen datter - pga af tro, fortsætter moren, som synes, det er mystisk, at hun - som enlig mor - nu er tvunget til at bruge tid og kræfter på at få konfirmationspengene fra Udbetaling Danmark, når systemet bare kunne trække pengene fra faren.

Vejledning om konfirmations-/beklædningsbidrag

Konfirmationsbidrag/beklædningsbidrag kan kun søges, hvis ansøgeren har haft udgifter i anledning af konfirmationen/barnets opnåelse af konfirmationsalderen.

Ansøgningen om konfirmationsbidrag sendes til Familieretshuset tidligst 3 måneder inden konfirmationen og senest dagen før konfirmationen.

Et bidrag kan fastsættes, selv om barnet ikke bliver konfirmeret (beklædningsbidrag), hvis betingelserne i øvrigt er opfydt.

En ansøgning om beklædningsbidrag skal være modtaget i Familieretshuset tidligst på barnets 13 års fødselsdag og senest på barnets 15 års fødselsdag.

Når der er fælles forældremyndighed kan begge forældre selv vælge, hvordan de vil opfylde forsørgelsespligten i anledning af konfirmationen. Det betyder, at der ikke kan fastsættes konfirmations-/beklædningsbidrag, hvis den anden forælder eksempelvis selv holder en fest for barnet i anledning af konfirmationen eller tager barnet med på en ferierejse i anledning af konfirmationen, og forælderen derved skønnes at have opfyldt sin forsørgelsespligt.

Hvis bidragsbetaleren har oprettet en børneopsparing med henblik på konfirmationen/barnets opnåelse af konfirmationsalderen og opsparingen kommer til udbetaling ved barnets fyldte 14. år, kan en ansøgning om konfirmationsbidrag blive afslået.

Konfirmationsbidrag/beklædningsbidrag udgør 3 x det månedlige normalbidrags grundbeløb ved årets begyndelse. I 2019 er det 3.684 kr. Bidraget kan ikke fastsættes højere.

Bidraget skal betales direkte mellem forældrene, f.eks. ved en bankoverførsel.

Hvis bidraget ikke betales, kan bidragsmodtageren, dvs. den af forældrene bidraget skal betales til, søge Udbetaling Danmark om forskudsvis udbetaling af konfirmationsbidraget.

En eventuel henvendelse til Udbetaling Danmark kan ske via www.borger.dk/ familieydelser.

Når et konfirmationsbidrag/beklædningsbidrag er betalt, kan bidraget fratrækkes skattemæssigt. Bidraget anses for skattefrit for modtageren.

Kilde: Familieretshuset.dk

Det er sjældent vi hører den med religion
nationen! har spurgt Familieretshuset - det som tidligere hed statsforvaltningen - om de har hørt om den slags problemer tidligere. Og det har de, selv om det sker sjældent:

- Der kan være flere grunde til, at en forælder ikke kan eller vil betale konfirmationsbidrag. Det er sjældent, at religion er årsagen.

- Kan forældrene ikke blive enige om forsørgelsen i forbindelse med barnets konfirmation, kan man gå til Familieretshuset.

Søg Udbetaling Danmark hvis han nægter
- Hvis Familieretshuset træffer en afgørelse om, at der skal betales konfirmationsbidrag, og det ikke bliver betalt til tiden, kan man søge om at få Udbetaling Danmark til at udbetale bidraget, skriver pressemedarbejderen i Familieretshuset, men hvad tænker du?

743 kommentarer
Vis kommentarer