Troede han havde to ugers coronaferie: Så ringede chefen

41 medarbejdere i Bornholms Regionkommunes Vej, Park og Anlæg er kaldt på arbejde igen. De skal bl.a klargøre cykelstier og tage snepæle op. Lyder det forsvarligt?

41 medarbejdere i Bornholm Region Kommunes Vej, Park og anlæg skal møde op på arbejde, selvom resten af landet praktisk talt er blevet lukket ned over den seneste uge. Video: Byrd/Kasper Løjtved og Jacob Waage, Per Rasmussen, Christer Holte, Ernst van Norde, Josephine Fontenay, Ritzau. Redigering: Kristian Hansen, Signe Skov.

- Jeg synes faktisk, at det er meget meget forkert og mystisk, at vi får at vide af statsministeren sagde, at Danmark lukker ned i to uger - og at vi nu bliver kaldt på arbejde allerede efter én uge.

- Jeg havde faktisk allerede planlagt næste uge, og jeg synes ikke, det er forsvarligt på nogen måde, at vi nu skal samles i sjak og ud og køre på veje og i parker.

- Jeg er bange for at jeg kommer til at for høje risikoen.

Synes slet ikke mit arbejde er kritisk nok
Sådan lyder det fra en medarbejder i Bornholms Regionskommunes Vej og Park-afdeling, der synes, hele landet skal vide, at han og 41 andre, nu har fået besked på, at de godt kan møde ind igen.

Medarbejderen - som ønsker at være anonym af hensyn til sit job (nationen! kender selvfølgelig hans navn) - synes også, det er svært at håndtere beskeden om, at han skal bede borgere, der kunne finde på at henvende sig om at 'holde behørig afstand'.

Gå væk borger
- Vi har fået at vide, at hvis der kommer borgere ude der hvor vi arbejder så skal vi bede dem om at gå væk på grund af smitte.

- Det synes jeg er en underlig ting, og jeg synes slet ikke mit arbejde er kritisk nok til at vi går på job, slutter medarbejderen. nationen! har bedt Region Bornholm om at svare på, hvor mange, der er kaldt på arbejde igen - og hvorfor de mener, det er forsvarligt:

Halvdelen er i arbejde igen
- Der er lige p.t. ca. 41 i gang - ud af 82 personer som normalt arbejder ude i driften.

- Det varierer hele tiden, da medarbejdere f.eks. kommer ind ved enkelt opgaver - alt efter tilpasning af børnepasning m.m

- Alle medarbejderne har fået en mail med begrundelse omkring årsag m.m. hvorfor jeg fremsender denne til dig også, indsat nedenfor:

'Kære alle i Vej, Park og Anlæg.

Vi lavede en hård opbremsning i sidste uge
Jeg ved, at nogen af jer nu er blevet kontaktet af jeres driftsleder for, at sende jer ud og udføre driftsopgaver fra i morgen af.

Vil gerne her begrunde, hvad der ligger til grund for denne beslutning, og jeg vil påpege, at kommunalbestyrelsen er orienteret, samt at Krisestaben har været kritisk med ind over i både vurderingen og beslutningen heraf.

Efter statsministerens pressemøde og beslutningen om videst mulig nedlukning af den offentligt sektor, lavede vi en meget hård opbremsning onsdag aften, for at kunne sætte i værk hurtigst muligt.

Jeg sad selv i øverste kriseberedskab og det lykkedes i hele BRK, at etablere nødberedskab meget hurtigt. Så missionen lykkedes.

Og visse driftsopgaver skal løses
I sådan en proces er der ting, som vi efterfølgende reviderer, derfor er der kommet disse justeringer i dag om, at visse driftsopgaver skal løses og det gælder ikke kun Vej og Park, men også andre driftsområder som Rengøring og Bofa (Bornholms lokale affaldsselskab som også har genbrugspladserne som deres ansvarsområde).

For alle disse justeringer gælder det, at det er blevet betragtet ud fra en meget nøje risiko vurdering om risikoen for smittespredning, hvilket også er sket her i udvælgelsen af de driftsopgaver som driftsledelsen i samråd med krisestaben nu har vurderet, kan løses i denne krisesituation.

Enkeltmandsarbejde og klare retningslinjer
Det gør vi samtidig under nogle helt klare og fastlagte retningslinjer.

Disse retningslinjer er meldt ud og følges meget nøje og alle medarbejdere instrueres nøje heri.

Lige for at  præcisere disse kriterier og retningslinjer for arbejder er de her:

1. Opgaver der kan udføres af enkelt personer, hvor de arbejder alene. Dvs. hvor de arbejder alene, eller kører alene i arbejdsbiler og arbejder med klar behørig afstand til andre.

2. Biler kan i denne krisesituation hjemtages til og fra arbejde, dette for at undgå at komme i kontakt med øvrige og dermed undgå smittespredning.

3. De medarbejdere der har børn, som skal passes skal ikke indgå som aktive i løsningen af drifts- og anlægsopgaver, de er forsat hjemsendte.

Bed borgerne om at holde afstand
4. Er der medarbejdere som selv er eller som har pårørende, der er særligt udsatte med kritisk helbred i forhold til CORONA smitte, meldes dette ind til driftskontoret med dokumentation herfor, disse medarbejdere vil ligeledes ikke skulle indgå som aktive i løsningen af drifts- og anlægsopgaver, de er også forsat hjemsendte.

5. De af sundhedsstyrelsen udstedte retningslinjer og anbefalinger til adfæd m.m. skal ligeledes stadig følges. Dvs. som eksempel hvis en borger opsøger  en medarbejder i færd med at løse en opgave, så beder man vedkommende om at holde behørig afstand.

Skulle der ske en ny udvikling vil vi selvfølgelig agere i forhold til dette.

Pas på jer selv og håber i alle har det godt,' skriver kommunens driftschef, der også har beskrevet, hvilke typer af opgaver der skal løses. Opgaver er nøje vurderet i forhold til risikoen for smittespredning samt opgaver, der vil kunne løses af enkeltpersoner, det kan f.eks. være:

Forårsfejning og snepæle
Vejsyn, her kører medarbejderen alene rundt og syner vejene.

Klargøring af cykelstier og rastepladser.

Optagning af snepæle.

Rottebekæmpelse.

Naturplejeopgaver, opretning af naturstier, kratrydning m.m.

Oprydning efter stormvejr.

Forårsfejning med fejebil.

Diverse mindre skovningsarbejder og nyplantning af skovarealer.