Vælg fem nye kammerater: Sjetteklasse-elev får barsk ordre

Alle elever i de tre sjetteklasser på Islev Skole skal have nye klassekammerater. Der er nemlig en 'usund' kultur i den ene af klasserne. Men hvorfor, spørger en forælder

- På 6. klassetrin på Islev skole i Rødovre, oplever jeg som mor en meget dårlig ledelse af skolen.
 
- De har besluttet at lave de 3 nuværende 6. klasser om til 3 nye med start den 4/3.

Elever skal have nye klassekammerater
- Posen skal rystes, eleverne skal sættes sammen på en ny måde, og dette er ikke unormalt, pga budget eller frafald ved udskoling, men her er det bare ikke tilfældet.

Sådan lyder første del af et brev, nationen! har modtaget fra en forælder til en elev i en af Islev Skoles nuværende sjetteklasser. Forælderen synes nemlig, der er noget helt galt i at skolen tackler et problem i en klasse, ved at lade det gå ud over alle eleverne i alle 3 klasser.
Og svaret fra skoleledelsen - som du kan læse nedenfor - bekræfter da også, at beslutningen har skabt debat. Forælderens brev fortsætter nemlig således:

Ingen ønsker nye klasser
- Begrundelsen for at alle skal skifte klassekammerater handler om ’usund’ kultur i én af klasserne, som oplever vold, uro og forstyrrelser blandt nogle af eleverne(tallet tre bliver nævnt igen igen).

- Den klasse mistrives, og dette går både ud over eleverne og læreren. Det har iøvrigt stået på i 4 år, og forældrene har fået nok.
- Men som jeg hører det, er der ingen fra klassetrinnets børn, som ønsker at lave nye klasser, og vi forældre har været til møde, om nye tiltag.

- Ledelsen siger, at de har prøvet flere forskellige tiltag, men det er gåde for os – vi forældre eller elever har ikke kunnet mærke det.

Synes ikke vi forældre er blevet hørt
- Jeg synes faktisk slet ikke, vi forældre er blevet hørt og inkluderet i diverse tiltag, og jeg mangler informationer om hvad skolen har gjort for f.eks. at styrke klassekultur.

- Ledelsen har meldt ud, at de ikke har været gode nok til at løse opgaven, og derfor er denne beslutning nu taget.

- Lige før jul fik vi så brev om, at det ikke er en hemmelighed at udskolingen kan blive omtalt negativt, og at nogle klasser kan have det svært i perioder, så der vil ledelsen og medarbejderne skabe god læring og trivsel for børnene, og ønsker at samarbejde med os, om at løse problemerne. Især ønske om at færre vælger privat skoler når de skal i 7 kl.

- Men lige her fejler de.

Hvorfor ikke vælge en privatskole?
- Der er ingen af os forældre, der føler, at vi er blevet hørt eller inkluderet i deres beslutning, og ej heller, at at alle vores forslag og ideer er blevet overvejet af ledelsen. 

- Så vores spørgsmål er nu, hvorfor vælge den kommunale folkeskole frem for en privat skole, lyder det fra forælderen, hvis barn lige nu sidder og kigger på ordren om at vælge fem gamle og fem nye klassekammerater.

Larm i klassen er et kæmpeproblem mener mange - og flere foreslår at de urolige elever bliver sendt hjem. (Foto: Colourbox) nationen Løsning i skolen: Send urolige børn hjem

 

nationen! har bedt skolen om en kommentar, og skoleleder Jesper Petri bekræfter, at man nu mikser alle tre klasser, fordi der har været problemer i én klasse:

Dårlig trivsel i en klasse i lang tid
- Det er korrekt, at vi på Islev Skole har besluttet at lave de nuværende tre 6. klasser om til tre nye klasser.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at det sker efter meget grundige overvejelser, og det sker for at sikre en bedre trivsel i klasserne, så alle elever på 6. årgang får en god hverdag.

- Baggrunden er – som den anonyme forælder også skriver - at der gennem en længere periode har været dårlig trivsel og en usund kultur i en af de tre klasser af en karakter, så det er gået ud over forudsætningerne for at skabe god læring - både fagligt og socialt.

- Det kan vi som skole ikke acceptere.

Nødvendigt at mikse alle tre klasser
- Det kan synes som et stort indgreb at mixe de tre klasser på ny, men det er efter vores opfattelse helt nødvendigt, hvis alle elever på 6. klassetrin skal have gode forudsætninger for at lære og have en god skoledag.

- Jeg forstår som udgangspunkt godt, at der er forældre til børn, der ikke umiddelbart har oplevet dårlig trivsel i deres egen klasse, der ikke ønsker, at børnene på 6. klassetrin bliver blandet i nye klasser.

- Men jeg må også sige, at jeg er ærgerlig over, at der i argumentationen mod de nye klasser bliver peget fingre af nogle enkelte børn.

Men det er ikke kun tre elever
- Jeg kan således ikke genkende præmissen om, at der er tale om 'tre urolige elever, der ødelægger tre klasser'. Det er ikke tilfældet.

- Når man arbejder med børn og unge til daglig, ved man, at der kan være perioder, hvor de har udfordringer og har brug for at være sammen og deltage på nye måder – både af hensyn til den enkelte og af hensyn til fællesskabet.

- Vi forsøger så vidt muligt at lytte til og imødekomme ønsker fra elever og forældre i processen.

Og vi holder snart et forældremøde til

- Der har således allerede været afholdt et forældremøde, og vi afholder endnu et her i februar.

- Alle elever har i øvrigt fået mulighed for at ønske, hvem de vil have som kommende klassekammerater, så alle børn som minimum er sikker på at have mindst en god kammerat ved sin side, når de nye klasser starter op, skriver Jesper Petri, men hvad tænker du?

1 af 2 
2 af 2 
196 kommentarer
Vis kommentarer