Virkede beruset på Borgerservice: Ford Olsen bliver ved

Ford Olsen fra Tappernøje er vild med traktortræk, men politiet og Færdselsstyrelsen har taget hans kørekort - selv om han ikke er dømt for spirtkørsel. Hvis han er uenig, skal han anlægge en civil retssag

Sådan ser det ud, når Ford Olsen hygger sig. Men fordi politiet har taget hans kørekort, må han sidde derhjemme og drømme.
Sådan ser det ud, når Ford Olsen hygger sig. Men fordi politiet har taget hans kørekort, må han sidde derhjemme og drømme.

- Jeg vil gerne takke for de mere end 20.000 læsere, der stemte i den kørekort-debat, der var på nationen! d. 18. november 2019.

- De fleste gav mig jo ret i, at hvis jeg skal miste kørekortet, så er der en del andre, der også skal.

- Og nu synes jeg altså, at der er nogen, lidt længere oppe i systemet, der skal svare, for jeg forstår ikke, at man kan få fået taget sit kørekort uden at være blevet taget med sprit i blodet - bare pga. en gammel medicinliste.

- Er det retfærdighed? Er det dagens svar på Danmarks rettergang?

Det hele startede med at jeg fyldte 50 år
Sådan indleder Ford Olsen, som du muligvis kan huske fra indlægget Mister kørekort: Virkede beruset nede på Borgerservice eller måske kender fra diverse traktortræk-træf, et brev til nationen!.

Ford Olsen synes nemlig, at den opbakning, han fik fra læserne, var så massiv, at han har bedt nationen! om at spørge Færdselsstyrelsen, hvordan det kan være, at man kan miste sit kørekort, fordi man virker beruset på Borgerservice.

Jeg ventede og ventede og blev sur
Deres svar kan du se nedenfor. Ford Olsens brev fortsætter nemlig således:

- Det hele startede ud med, at jeg skulle ha' fornyet mit vogntogskørekort for 2,5 år siden. Det skulle jeg, fordi jeg fyldte 50 år.

- Jeg var på Næstved borgerservice for at få det fornyet.

- Men jeg endte med at blive bortvist efter en ventetid på 1,5 time fra Næstved borgerservice pga. mit temperament. De mente samtidig at jeg havde indtaget alkohol eller euforiserende stoffer, hvilket jeg ikke havde.

10 mg morfin hver dag - men grænseværdien er 360 mg
- Jeg mener, at de - i dette tilfælde - burde ha' kontaktet politiet til alko-test i stedet for at drage deres egne konklusioner. Jeg fik derefter advokat på.

-  Undervejs har de ovenikøbet været inde på min medicin-liste og set, at jeg får morfin (10 mg pr døgn).

- Ja, det gør jeg, men jeg har jo haft knoglebrud. Først på lårbenet og hoften og så benet.

- Jeg får 10 mg morfin pr døgn og jeg kan se, at grænseværdien er 360 mg pr døgn, før andre får taget deres kort, så jeg føler mig meget uretfærdigt behandlet.

1113 sager om 'nægtet kørekort i 2019

I 2019 havde vi 1113 sager, hvor der er nægtet kørekort.

Årsagerne er sygdom, manglende ædruelighed, euf.stoffer eller utilfredsstillende helbred fx ved inddragelse af førerretten, hvor ansøger ikke medvirker/nægter at medvirke til fremskaffelse af dokumentation eller ved inddragelse af førerretten, hvor ansøger har indleveret lægeudtalelse, som beskriver at ansøger har et dokumenteret misbrug samt fx ved afslag på 1. gangserhvervelse, hvor ansøger har indleveret lægeudtalelse, som beskriver at ansøger har et dokumenteret misbrug.

Kilde: Rigspolitiet

 

Min hobby er traktortræk
- Min hobby er traktortræk, da jeg har kørt på maskinstation i over 20 år.

- Min traktortrækker skal jeg nu have en anden chauffør til at køre, da jeg ikke må køre den pga. jeg ikke har mit kørekort.

- Jeg kunne også have hjulpet til på maskinstationen et par timer en gang imellem selv om jeg er førtidspensionist.

- Også for at komme ud og se noget andet end husets 4 vægge.

- Konklusionen er at jeg har fået taget mit kørekort uden at være blevet taget med sprit i blodet og pga. min gamle medicinliste, skriver Ford Olsen.

Nationen! har spurgt Færdselstyrelsen, hvordan den slags afgørelser bliver truffet - og hvad man kan gøre, hvis man er uenig. Deres svar - som har fået overskriften 'Proces for inddragelse af kørekort' - lyder:

Borgerservice kan godt komme i tvivl
- Færdselsstyrelsen fungerer som ankeinstans i blandt andet afgørelser, hvor politiet træffer afgørelse om administrativ inddragelse af førerretten. At få inddraget sin førerret betyder, at man ikke længere må føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort.

- Når en person ansøger om fornyelse eller udstedelse af kørekort ved en borgerservice, skal borgerservice oversende ansøgningen til politiet, hvis der er tvivl om, hvorvidt ansøgeren opfylder de helbredsmæssige betingelser for at have kørekort.

- Det er et generelt krav for at få udstedt, fornyet samt for at bibeholde sit kørekort, at man lever op til de fastsatte helbredsmæssige betingelser, herunder at ansøgeren/kørekortindehaveren er ædruelig.

Og så har borgeren pligt til at medvirke
- Hvis der er mistanke om, at vedkommende ikke lever op til helbredskravene, har den pågældende pligt til at medvirke til de lægeundersøgelser, der er nødvendige til afgørelse heraf, herunder aflæggelse af urinprøver for at dokumentere, at vedkommende ikke har et alkoholmisbrug.

- Politiet træffer herefter afgørelse i sagen.

- Hvis indehaveren for eksempel ikke kan aflevere rene urinprøver til politiet, kan politiet træffe afgørelse om at inddrage førerretten administrativt. Når man igen opfylder de helbredsmæssige betingelser for at have kørekort, kan man ansøge på ny.

- Der kan klages over politiets afgørelse til Færdselsstyrelsen, som herefter træffer endelig afgørelse.

- Færdselsstyrelsens afgørelser efter kørekortbekendtgørelsens regler kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Og hvis man ikke er enig kan man gå til domstolene
- Det vil sige, at såfremt man ikke er enig i Færdselsstyrelsens afgørelse, har man mulighed for at anlægge en civil sag ved domstolen.

- Færdselsstyrelsen genoptager sager i overensstemmelse med de almindelige regler om genoptagelse, det vil sige, hvis der fremkommer nye væsentlige oplysninger i sagen.

- Førerretten kan inddrages ved dom, hvis en person for eksempel har kørt spirituskørsel.

- Førerretten kan også inddrages, selvom en person ikke har kørt bil i alkoholpåvirket tilstand, men at vedkommende har et alkoholmisbrug.

- Årsagen til dette er, at alkohol udgør en meget betydelig risiko i trafikken. Derfor er kørsel overordnet set uforenelig med et samtidigt misbrug af alkohol, skriver Færdselsstyrelsen.

Men hvad tænker du?