Voldsom trafikulykke: Så blev chaufførens børn tvangsfjernet

Fynske Krista føler sig totalt svigtet af Odense Kommune. Der var ingen hjælp, da hun var kørt galt med sin søn - til gengæld har de indkvarteret børnene på et børnehjem

Sådan så bilen ud efter at mor og søn havde rullet rundt og var landet på taget.
Sådan så bilen ud efter at mor og søn havde rullet rundt og var landet på taget.

- Den 28. november 2017 kører min søn og jeg galt.

- Ulykken er voldsom, bilen bliver kastet bagover, triller et par gange rundt og lander på taget.

- Tiden efterfølgende er præget af fysisk og psykisk påvirkning, og de første måneder kan jeg meget lidt.

Vi larmer og naboen kontakter kommunen
- Både min søn og jeg har fået et traume, da vi jo troede vi skulle dø, da bilen blev kastet rundt.

- Vi reagerer verbalt begge 2, og sommetider kommer frustrationer højlydt ud, og derfor er der nogle naboer, der kontakter kommunen.

- Det var sådan set også fint nok, men vi får desværre ingen hjælp.

Sådan indleder Krista H et brev til nationen! om den triste situation hun og hendes børn er havnet i. For hvor Krista havde håbet på, at kommunen kunne hjælpe hende og de to børn efter ulykken, så gik der et år før 'hjælpen' kom - i form af tvangsfjernelser. Hendes brev - som Odense Kommune kommenterer nedenfor - fortsætter nemlig således:  

Hjælpen kommer - de tager mine børn
- I oktober 2018 vælger kommunen så endelig at hjælpe – ved at anbringe mine børn. Anklagen lyder på vold (der tager afsæt i de reaktioner både min søn og jeg har) samt de lægger vægt på 6 år gamle ting, da børnene dengang var anbragt i en anden kommune.

- Ting jeg en gang havde modbevist og dokumenteret ikke var sådan, hvorfor de kom hjem til mig igen.

- Nu er børnene anbragt på børnehjem og må se noget af deres familie urimeligt lidt. Jeg må f.eks. se dem 2 timer pr uge.

Og nu kan de se at mine børn har det skidt
- Min søn - er de nået frem til - er meget mærket af ulykken (igennem samtaler ved børnehus) og min datter er psykisk belastet, træt, drænet af savn og frustration. Men kommunen nægter desværre at kommunikere med os, holde møder.

- Børnehjemmet og dets personale er faktisk ordentlige, men de bliver også ignoreret af kommunen. Og blander de sig for meget får de af vide de skal huske de er ansat af kommunen.

- Selv min psykiater (jeg har fået ptsd efter ulykken, og er svært overbelastet af kommunen) ønsker at fortælle kommunen, men de nægter at tale med os.

Min datter spiser kun rigtigt til samvær
- Jeg ved ikke hvad de ønsker af mig, og hvad jeg skal gøre for at få børnene hjem igen!

- Jeg er ikke bare en sur mor, og jeg ved hvordan loven fungerer, men lige nu har de har skabt en sag på løgne. Og mine 2 børn er dem der betaler prisen. De lytter slet ikke til børnene.

- Min datter har nu udviklet et anstrengt forhold til mad og spiser kun rigtigt, når jeg tager mad og hjemmebag med til samvær.

- Hun har i de få måneder tabt sig 3 kg, bliver drillet, har dage hun intet kan fordi hun er drænet af træthed, dage hun kaster op, og på børnehjemmet bliver hun og lillebror bare præsenteret for en masse skift og ustabile rammer.

Hvad skal jeg gøre for at få mine børn igen?
- Hvad skal jeg gøre, for at få mine børn tilbage, og hvorfor vil de ikke hjælpe os som familie, frem for at ødelægge os som familie, slutter Krista, der har bedt om, at nationen! får en kommentar til tvangsfjernelserne fra Odense Kommune. Og oplysninger om, hvad kommunen betaler for at hendes børn bor på børnehjem. Det svar lyder således:

- Som offentlig myndighed er vi underlagt tavshedspligt om enkeltpersoners private forhold og kan derfor ikke udtale os om konkrete sager, og vi besvare alene dine spørgsmål ud fra generelle forhold.

Kommunen: Vi vægter altid barnets tarv højest
- Du spørger til, hvad en mor i Kristas situation kan gøre for at få sine børn hjem.

- Overordnet set kan der være flere grunde til, at børn anbringes, uanset om det sker med samtykke fra forældrene, eller om det sker med tvang.

- Vi vægter altid barnets tarv højest.

- Det kan være forhold hos forældrene og/eller barnet der bevirker, at en anbringelse er nødvendig og derfor vil det tilsvarende også være meget forskelligt, hvad der skal til, for at et barn hjemgives.  

Vi kan ikke sige hvad en mor kan gøre
- Af hensyn til overholdelse af tavshedspligten kan vi ikke nærmere oplyse, hvad en mor i en lignende situation kan gøre.

- For så vidt angår dit spørgsmål vedrørende gennemsnitspris på et børnehjemsophold afhænger prisen af flere faktorer.

- Det er bl.a. type af anbringelsessted, barnets målgruppe, barnets behandlingsbehov, ekstra støtte eller særlig støtte mv.

Og kig selv efter priserne på nettet
- Socialstyrelsens Tilbudsportal indeholder sammenlignelige og gennemskuelige oplysninger om alle opholdssteder og døgninstitutioner for børn og unge i Danmark og du kan ved opslag på www.tilbudsportalen.dk finde information om tilbuddenes målgrupper, takster mv, skriver Morten Madsen, Familie og Velfærdschef i Odense kommune, men hvad tænker du?

Har du et godt råd til Krista?

nationen Mor græd da brevet kom: Den 15-årige græd da politiet hentede hende

1 af 2 Krista har sendt billeder af de to tomme børneværelser.
2 af 2 Sådan så bilen ud efter at mor og søn havde rullet rundt og var landet på taget.
250 kommentarer
Vis kommentarer