Statsrevisorer dumper kystbane-tog

Udbuddet af togdriften på Kystbanen er mislykket, konkluderer statsrevisorerne. DSB tager kritikken til sig

Udliciteringen af togdriften på Kystbanen fra Helsingør til Malmø er gået helt skævt. Det konkluderer statsrevisorerne efter at have set nærmere på sagen.

Den vindende operatør, DSBFirst, har måttet trække sig fra den svenske del af kontrakten, og passagererne har døjet med forsinkede tog.

- Statsrevisorerne konstaterer, at formålet med udbuddet af togtrafikken på Kystbanen langt fra er indfriet, skriver revisorerne i deres bemærkninger.

De hæfter sig ved, at DSBFirst ikke har kunnet opfylde kontrakt og til december afgiver opgaven.

- Endvidere er togenes rettidighed på Kystbanen fortsat utilfredsstillende lav, mener revisorerne.

Ifølge dem var formålet med udbuddet at afprøve om udlicitering kunne føre til lavere omkostninger og bedre service. Et mål, der altså ikke er opfyldt.

DSB's topledelse tager kritikken til sig, men mener, at DSB allerede har handlet på flere af kritikpunkterne.

Blandt andet med aftalen om at lade en anden operatør overtage den svenske del af øresundstrafikken fra december.

Desuden har selskabet forsøgt at styre økonomien bedre i DSBFirst ved at indsætte en ny økonomiledelse og placere DSB's økonomidirektør i bestyrelsen.

DSB's bestyrelsesformand Peter Schütze medgiver dog, at økonomien i DSBFirst ikke har været god nok.

- Det er der allerede blevet draget en række konsekvenser af med en ny aftale for Øresundstrafikken og nye regler og skærpet opsyn med både økonomien og samhandlen mellem DSB og DSBFirst, siger han i en pressemeddelelse.

Selvom revisorerne kritiserer DSB, er de dog tilfredse med transportminister Hans Christian Schmidts håndtering af sagen. De mener, han har reageret aktivt og været vedholdende i tilsynet DSBFirsts økonomi.