Bowl'n'Fun fyrer 450

Den landsdækkende bowlingkæde har fyret flere end to tredjedele af medarbejderne

Siden den 12. marts har Bowl'n'Fun-kædens 17 bowlingcentre landet over holdt lukket og samtlige cirka 650 ansatte er hjemsendt.

Men først forleden dag fik de besked om fremtiden.

- Jeg har valgt at beholde alle mine cirka 200 fastansætte medarbejdere, som er klar når vi kan genåbne. De er gået på regeringens lønkompensationspakke, hvor vi som virksomhed betaler en del, mens statens betaler en anden del, siger direktøren i Bowl'n'Fun-kæden, Lene Høj Larsen.

450 fyret
- Desværre har vi 450 ungarbejdere, typisk studerende, som er blevet opsagt. Det var et svært, men desværre et nødvendigt valg. Vi håber og satser på, at de alle kan genansættes, når vi genåbner, fortsætter hun.

Hun forklarer at de fyrede var deltidsansatte, som tilsammen havde omtrent ligeså mange timer som de 200 fuldtidsansatte.

Ifølge Lene Høj Larsen har alle de opsagte medarbejdere haft forståelse for, at det skulle være nødvendigt at afskedige dem.

- Når det har taget forholdsvist lang tid at finde frem til den løsning, skyldes det, at vi skulle finde ud af, hvordan vi kunne bruge regeringens hjælpepakke. Vi har forsøgt at undgå at fyre, men nu har vi fundet en løsning, hvor vi afskediger nogle, og betaler en del af lønnen til de fastansatte, mens staten betaler en anden del, siger Lene Høj Larsen.