Længere levetid skæmmer stadig ATP's resultater

Mens ATP's investering giver et milliardoverskud, koster et nyt syn på kundernes levetid stadig dyrt

ATP gav på trods af kaotiske finansmarkeder et afkast på 6,9 milliarder kroner i årets første ni måneder. Det skriver pensionskassen via fondsbørsen.

Men da pensionskassen tidligere i år opdaterede sine modeller for, hvor længe kunderne vil leve, lyder resultatet for årets første ni måneder på et dundrende underskud på 15,6 milliarder kroner.

Opdateringen af levetiden har betydet, at ATP tidligere i år måtte sætte 20 milliarder kroner til side i sine garantier.

- Vores balancerede investeringsportefølje har skabt et stabilt afkast i en vanskelig periode, hvor vi er glade for bidraget fra vores illikvide del af porteføljen.

- Afkastet var især drevet af unoterede aktier, fast ejendom, infrastruktur og børsnoterede danske aktier, mens især investeringerne i amerikanske statsobligationer bidrog negativt til afkastet, skriver direktør i ATP Christian Hyldahl i regnskabet.

Uden de 20 milliarder kroner, der er sat til side grundet længere levetid, gav ATP i årets første ni måneder et overskud på 4,4 milliarder kroner.

Investeringsresultatet er dog i den grad ramt af de faldende aktiemarkeder og uroen på finansmarkederne. Mens investeringsafkastet altså i de første ni måneder af 2018 lød på 6,9 milliarder kroner, lød det i samme periode i 2017 på 24,6 milliarder kroner.

Det samlede resultat for de første ni måneder af 2017 lød på 19,8 milliarder kroner mod altså et underskud på 15,6 milliarder kroner i de første ni måneder af 2018.

Ved sit halvårsregnskab forklarede ATP's direktør, hvad der udløste ændringerne i levetidsestimatet og den store nedskrivning.

- Vi lavede en stor gennemregning og fjernede USA fra det store datasæt, vi bruger til at udregne levealderen. Dødsårsager i USA er nu så forskellige fra Danmark, at vi mente, at de forstyrrede datamaterialet.

- Det er alt fra mord, stoffer, AIDS og fedme, der gør dødsårsagerne så markant forskellige og ikke repræsentative for den danske befolkning, sagde Christian Hyldahl.

Korrektionen sænkede antallet af "liv" i regnearkene fra 565 millioner til 330 millioner.

Med korrektionen forventes en 65-årige kunde i ATP nu at blive 87 år. Og for kommende pensionsmodtagere er tallet endnu højere.

- I dag er det sådan, at en nyfødt pige kan forvente at blive 95 år og 40 procent kan forvente at blive over 100. Så bliver vi nødt til at hensætte flere penge, sagde Christian Hyldahl og understregede, at det grundlæggende er en god nyhed.