Nye regnskabsregler presser Jyske Bank

På trods af at omkostningerne er mindsket betydeligt, så er Jyske Banks resultat faldet tungt, viser tal

Jyske Banks indtjening og resultat faldt i årets første ni måneder, på trods af at banken har sænket sine omkostninger. Nedskrivninger på udlån er steget betydeligt og tørken i landbruget hjælper ikke.

Det viser regnskabet, der netop er offentliggjort.

Regnskabet viser, at indtægterne har stået nogenlunde i stampe i årets første ni måneder og ligger på 6,1 milliarder kroner. Men nedskrivningerne på lån er stærkt påvirket af nye regnskabsregler.

Derfor er den post en udgift på 439 millioner kroner i perioden, hvor der sidste år i samme periode kunne hentes 314 millioner kroner tilbage i kassen.

De nye regler betyder, at Jyske Bank skal hensætte mere til tab. Uden den effekt var nedskrivningerne lavere.

- I perioden har den underliggende kreditkvalitet netto medført nedskrivninger på 32 millioner kroner.

- Den underliggende kreditkvalitet er således fortsat god, og tilgangen af nye nødlidende engagementer fortsætter med at være på et lavt niveau for både erhvervs- og privatkunder, og der opleves et mindre nedskrivningsbehov for eksisterende nødlidende engagementer, skriver Jyske Bank i regnskabet.

De mærkbare nedskrivninger og et faldende beholdningsresultat - afkastet på de værdipapirer, banken har liggende - sender det samlede resultat for de første ni måneder ned på 2,0 milliarder kroner mod 2,4 milliarder kroner i samme periode i 2017.

Sommerens tørke er heller ikke gået Jyske Banks landbrugskunder forbi.

- Sommerens tørke over Danmark gav store fald i planteproduktionen. Tørken ramte også andre dele af Europa, hvorfor stigende priser på korn delvist har kompenseret planteavlerne for det lavere output.

- Ud over økonomiske konsekvenser for planteavlerne vil tørken alt efter selvforsyningsgrad også have økonomiske konsekvenser for svineproducenterne og mælkebønderne. Det ledelsesmæssige skøn vedrørende landbrugskunder udgør 180 millioner kroner, skriver Jyske Bank.

Jyske Bank fastholder sine forventninger til hele året og ser dermed stadig et resultat efter skat på 2,6-3,8 milliarder kroner.