Derfor bliver Amagerbankens ledelse politianmeldt

Det er en uvildig advokatundersøgelse, der danner baggrund for politianmeldelsen af Amagerbankens topfolk.

(Foto: Uffe Frandsen)
(Foto: Uffe Frandsen)

Finanstilsynet har meldt 11 personer fra den tidligere ledelse af Amagerbanken til bagmandspolitiet.

Det er sket på baggrund af en uvildig advokatundersøgelse, som Erhvervs- og Vækstministeriet bestilte efter Amagerbankens kollaps i foråret 2011.

Læs også:

Se også: Amagerbankens ledelse politianmeldt

I advokatundersøgelsen, som blev offentliggjort i april sidste år, konkluderer advokat Jens Christensen, at Amagerbankens ledelse har handlet ansvarspådragende i forbindelse med bankens valutatab på 394 millioner kroner som følge af spekulation i schweizerfranc:

"Jeg lægger til grund, at nedskrivningerne på i alt 394 mio. kr. udgør et tilsvarende formuetab for Banken.

Det er min vurdering, at Bankens bevillinger og rammer for valutaterminer/valutaoptioner samt bevilling af valutalån er uforsvarlige.

Det er ligeledes min vurdering, at bevillingerne er i strid med lov om finansiel virksomheds forsvarligheds- og forsigtighedsprincip.

Jeg har herudover vurderet, at der for administrerende direktør Jørgen

Brændstrup primo februar 2010 må antages at være indtrådt en handlepligt til at lukke engagementerne ned.

For bestyrelsen må en sådan handlepligt antages at være indtrådt senest

primo maj 2010. Handlepligten indtræder for de bestyrelsesmedlemmer, som oprindelig har medvirket til bevillingerne.

Som ovenfor anført vurderer jeg, at der kan gøres et erstatningsansvar gældende overfor de personer, der har forestået og medvirket til bevillingerne.

Efter det oplyste gør det sig gældende for følgende medlemmer af Bankens bestyrelse:

N.E. Nielsen (formand for bestyrelsen, indtrådt 11.12.1996, udtrådt 10.11.2010)

Villy Rasmussen (medlem af bestyrelsen, indtrådt 30.3.1998, udtrådt 22.3.2010)

Carsten Ehlers (medlem af bestyrelsen, indtrådt 23.3.2009, udtrådt 10.11.2010)

Henrik Håkonsson (medlem af bestyrelsen, indtrådt 23.3.2009, udtrådt 10.11.2010)

Kent Madsen (medlem af bestyrelsen, indtrådt 30.9.2008, udtrådt 10.11.2010)

Jesper Reinhardt (medlem af bestyrelsen, indtrådt 21.3.2009, udtrådt 10.11.2010)

Henrik Zimino (medlem af bestyrelsen, indtrådt 30.3.1998, udtrådt 10.11.2010)

John Skafte (medarbejder valgt medlem af bestyrelsen, indtrådt 31.5.2005, udtrådt 07.2.2011),

Anne Toxværd (tidligere Borre) (medarbejder valgt medlem af bestyrelsen, indtrådt 21.4.2006, udtrådt 22.3.2010)

Efter det oplyste er der for direktionen tale om følgende personer:

Jørgen Brændstrup (tiltrådt som direktør 11.12.2002, tiltrådt som administrerende direktør 02.10.2008, udtrådt af direktionen 15.11.2010)

Allan George Ottsen (tiltrådt som direktør 11.12.2002, udtrådt af direktionen 7.2.2011)"

Kilde: Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S, side 16-18. http://www.evm.dk/~/media/oem/pdf/2012/pressemeddelelser-2012/17-04-12-advokatundersoegelse-amagerbanken/advokatundersoegelse-amagerbanken-rapport. ashx

0 kommentarer
Vis kommentarer