Besked til kunder i kriseramt bank: Skift bank nu!

Alle kunder i Københavns Andelskasse bliver opsagt, og de skal derfor finde en anden bank

Københavns Andelskasse på Amagerbrogade. Arkivfoto: Jens Dresling
Københavns Andelskasse på Amagerbrogade. Arkivfoto: Jens Dresling

I efteråret 2018 overtog Finansiel Stabilitet kontrollen med den kriseramte bank Københavns Andelskasse.

Det skete for at sikre en hensigtsmæssig og kontrolleret afvikling af andelskassen, og nu er turen så kommet til de tilbageværende kunder.

Således meddeler Finansiel Stabilitet nu, at alle kunder med blandt andet indlån bliver opsagt. Det gælder ligeledes alle værdipapirhandelsaktiviteter og depoter, oplyser Finansiel Stabilitet.

Samfund Staten overtager bank

Opsigelsen med indlånskunderne er gældende med virkning fra 30. april 2019 og opfatter alle former for indlåns- og lønkonti.

Alle former for betalingskort bliver også opsagt med virkning fra 30. april 2019.

Andelskassens kunder er blevet informeret om opsigelsen, oplyser Finansiel Stabilitet.

Har man lånt penge i banken, er der ikke grund til at tro, at man kan slippe af med lånet. Er det ikke muligt at finde et nyt pengeinstitut til lånet, bliver man nemlig i andelskassen med henblik på afvikling af lånet, oplyser Finansiel Stabilitet.

Opsagde udenlandske kunder
Finansiel Stabilitet overtog kontrollen med Københavns Andelskasse 13. september 2018, og 25. september blev alle udenlandske erhvervskunder opsagt med øjeblikkelig virkning.

Ifølge Finansiel Stabilitet har Danske Bank og Jyske Bank 'tilkendegivet interesse for at etablere nye kundeforhold med de kunder, som har fået opsagt deres konti i andelskassen'.

Finansiel Stabilitet overtog kontrollen med Københavns Andelskasse, fordi Finanstilsynet havde meddelt, at man ikke så nogen løsning på banken finansielle problemer. Magten i banken blev derfor overdraget, for at afviklingen kunne ske mest hensigtsmæssigt.

Finanstilsynet havde desuden lavet en undersøgelse af andelskassen i sommer, hvor man kom frem til, at der blandt andet var sket overtrædelser af hvidvaskningsloven.

Foto: Jens Dresling Samfund Finanstilsynet dumper nye ejere i politianmeldt andelskasse

Finansiel Stabilitet blev oprettet i forbindelse med finanskrisen, og myndigheden blev sat i verden til at overtage kunder i banker, som er nødlidende.

39 kommentarer
Vis kommentarer