Ekspert rystet over Dankort-brøler: Ubegribeligt dumt!

Nets og reklamebureau har ageret som amatører, der ville lave et nyt logo til et pizzeria i Maribo, synes Henrik Byager

Skal det gamle Dankort-logo til venstre erstattes af det nye til højre? Stem under artiklen.
Skal det gamle Dankort-logo til venstre erstattes af det nye til højre? Stem under artiklen.

Ekstra Bladet kan lørdag fortælle, hvordan Danmarks dominerende udbyder af betalings-løsninger i samarbejde med et af landets største reklamebureauer Kunde & Co. har begået en brøler af de helt store, da de sammen forsøgte opfriske et af Danmarks mest kendte varemærker, nemlig Dankort-logoet.

Se også: Nets og reklamebureau i skandale-brøler: Dankort taber stor retssag

Det nye logo er nemlig elipse-formet og ikke som det gamle rektangulært – og derfor taber Nets værdier, som var millioner værd, fordi beskyttelsen af det indarbejdede og velkendt Dankort-varemærke går tabt.

Marketingekspert Henrik Byager undrer sig højlydt over, hvordan især reklamebureauet Kunde & Co kunne fejle så grelt.

- De har ageret som amatører, der ville lave et nyt logo til et pizzeria i Maribo, siger han.

- Husk; Dankort-logoet var i Danmark ligeså indarbejdet, velkendt og værdifuldt som eksempelvis Ø-mærket og Coca-Coca, så derfor er det selvfølgelig helt ubegribeligt dumt, at et af Danmarks største reklamebureauer ikke sørger for, at et redesign af Dankort-logoet var så skånsomt, at den oprindelige registrering kunne videreføres, siger Byager.

Han vurderer, at Kunde & Co som rådgiver kendte eller burde have kendt til reglerne på området.

- Men de har på grund af inkompetence eller travlhed været i gang med en leg, der nu viser sig at blive uhyre kostbar. De destruerer med ét, et af landets mest værdifulde varemærker, og det kan undre, at der heller ikke i Nets har været folk med juridisk indsigt, som har vidst, at man ikke problemfrit kunne gøre et rektangulært logo elipseformet, siger Byager.

Nets vil ikke interviews om sagen, men skriver om nederlaget i Sø- og Handelsretten:

'Vi ankede dommen samme dag til Østre Landsret, da vi er uenige i rettens fortolkning af varemærkeloven, hvorfor vi mener, at sagen skal prøves, skriver Karsten Anker Petersen, kommunikationschef hos Nets.

'Vi har, uanset dommens resultat, allerede opnået varemærkeretlig beskyttelse - også af de nye mærker for Dankortet - bare ikke fuldt ud med den tidsmæssige ønskede udstrækning,' understreger han.

Sjældent tavst reklamebureau
Kunde & Co's PR-person Signe Hylleholt Kjeldsen med ansvar for eksempelvis 'change management communication' og 'internal brand alignment and implementation' oplyser, at ledelsen i Kunde & Co har besluttet sig for ikke at udtale sig i sagen.

- Vi har ingen kommentarer. Jeg har forhørt mig, men vi har valgt ikke at have nogle kommentarer.

- Hvorfor ikke?

- Det har vi bare ikke. Det har vi valgt.

- Men I er jo et kommunikations-reklame-bureau, som plejer at være gode til at udtale jer om egne fortræffeligheder?

- Prøv og hør: Vi har valgt at sige, at vi ikke har nogle kommentarer til den her sag. Den er bare ikke længere. Du må citere mig for at sige, at vi ikke har kommentarer.

- Men I plejer at være så dygtige til at kommunikere. Når I ikke er det i denne sag, er det så fordi I har begået en af de største marketing-brølere i Danmark i årevis, hvor det lykkedes jer at ødelægge Dankort-logoet?

- Ingen kommentarer.

Grafiske eksperter har i skarpe vendinger kritiseret det nye logo, som de kaldte kikset, håbløst, en prut, en ommer, disharmonisk - og så videre.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Nets, som undersøger, om man har kommentarer til sagen.

Nets: Derfor har vi ret

'Ekstra Bladet: Hvorfor er det væsentligt at opnå beskyttelse fra den oprindelige registrering i 1982?'

'Varemærker beskyttes efter først-til-mølle princippet, og det er derfor altid væsentligt at opnå beskyttelse fra det tidligst mulige tidspunkt. Det gælder særligt for Dankort logoet, som formentlig er et af de mest velkendte logoer i Danmark overhovedet. Derudover er der på flere måder tale om en principsag: Nets har ret til at få ændret registreringen ifølge varemærkeloven, men Ankenævnet for Patenter og Varemærker har alligevel afslået vores ændringsanmodning. Varemærkelovens § 24 tillader, at man foretager uvæsentlige ændringer i et registreret mærke, hvis helhedsindtrykket fortsat er det samme. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt i denne sag, er det svært at få øje på formålet med bestemmelsen', svarer Bech-Bruun-advokat  Jakob Heebøl, som repræsenterer Nets i denne sag.

'Gerne oplys om, hvorfor det i dag og i fremtiden er juridisk fordelagtigt ift. beskyttelsen at have haft et varemærke registreret i mange år, eksempelvis fra 1982  - og ikke fra 2017.'

'En varemærkeret giver indehaveren en eksklusiv adgang til at bruge et varemærke erhvervsmæssigt – men som udgangspunkt først med virkning fra det tidspunkt, hvor man ansøger om beskyttelse. Man står derfor bedre rent juridisk, hvis man har en varemærkeret fra 1982 frem for en registrering fra 2017. Især nye varemærker er sårbare, da andre erhvervsdrivende kan forsøge at få ansøgningen afvist eller registreringen ophævet.'

'Hvad er Nets væsentligste argument for at det omdiskuterede logo er et redesign og ikke en fornyelse?'

'Varemærkelovens § 24 blev i sin tid vedtaget for at muliggøre mindre grafiske opstramninger af logoer, der har været brugt i en årrække. Vi mener, at dette svarer fuldstændig til situationen i nærværende sag, hvor det oprindelige Dankort logo har været anvendt i mere end 30 år og derfor var blevet lidt umoderne. Selvom logoet er ændret, er der stadig så stor lighed med det oprindelige, at ingen kan være i tvivl om, at der er tale om et Dankort logo. Derfor er der tale om et redesign – ikke et helt nyt logo.'

'Hvad synes I om, at hverken styrelse eller ankenævn vil anerkende at der er tale om redesign af et eksisterende varemærke?'

'Vi mener grundlæggende, at Ankenævnets vurdering er forkert. Ankenævnet har selv henvist til, at varemærkelovens § 24 skal fortolkes restriktivt, da de tilsvarende regler om ændring af EU-varemærker fortolkes på samme måde. Det bygger på en misforståelse, da reglerne om ændring af registrerede EU-mærker grundlæggende kræver, at ændringen er nødvendig, fordi indehaveren har skiftet navn eller adresse. Samme krav findes ikke i varemærkeloven, som denne sag handler om. Derudover har Ankenævnet udtalt under retssagen, at man ikke skal lægge vægt på, hvordan den almindelige forbruger vil opfatte henholdsvis det oprindelige og det opdaterede logo. Vi mener derimod, at forbrugerens opfattelse er altafgørende for sagens udfald.'

'Overvejer Nets i tilfælde af nederlag i Sø- og Handelsretten at ændre Dankort-logoet til et, som grafisk ligger det oprindelige logo mere nært - eller hvad vil Nets foretage sig i tilfælde af nedelag?'

'Vi har endnu ikke taget stilling til, hvad de vil gøre i det tilfælde, at Sø- og Handelsretten giver Ankenævnet medhold. Det afhænger blandt andet af rettens begrundelse. Der er dog ingen planer om at ændre Dankort logoet igen.'

79 kommentarer
Vis kommentarer

Skærm

Seneste i Nyheder
Mest læste i Nyheder
Hent flere
Hent flere