Lærerne får den dedikerede forberedelsestid tilbage

Lærerne og KL's bestyrelse skal nu godkende den nye arbejdstidsaftale

KL og lærerne præsenterede tirsdag eftermiddag en ny arbejdstidsaftale. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
KL og lærerne præsenterede tirsdag eftermiddag en ny arbejdstidsaftale. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Kommunernes Landsforening (KL) og Lærernes Centralorganisation (LC) er nået til enighed om en ny arbejdstidsaftale. Det oplyser parterne på et pressemøde.

Aftalen er indgået efter måneders forhandlinger. Den skal nu sendes til urafstemning blandt lærerne og godkendes i KL's bestyrelse.

Aftalen handler om prioriteringer af lærernes arbejdstid.

- Vi er gået ind i forhandlingerne for først og fremmest at sikre sammenhæng mellem de opgaver, lærerne skal løse, og den arbejdstid lærerne har til rådighed i kommunerne og på den enkelte skole. Det er denne aftale lykkedes med, siger formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen.

Her kan du få et overblik over aftalen:

Her kan du få et overblik over aftalen:

* Aftalen erstatter lov 409, som siden 2014 har reguleret lærernes arbejdstid.

* Loven var et resultat af, at parterne under overenskomstforhandlingerne ikke kunne blive enige. Det fik politikerne til et vedtage en lov, som regulerede arbejdstiden - som den eneste faggruppe i den offentlige sektor.

* I de fleste af landets kommuner - 84 ud af 98 - er der dog indgået lokale aftaler på området siden, og lærernes arbejdstid har her ikke været reguleret af loven.

* Den nye aftale betyder, at lærere og ledere skal sikre, at lærernes forberedelsestid ikke nedprioriteres.

* Undervisningen og øvrige opgaver skal planlægges, så forberedelsen kan afvikles sammenhængen, og den må ikke ligge i frikvarteret.

* Derudover kan lærerne bede ledelsen om at få placeret forberedelsestiden, hvis det fælles, at det bliver reduceret.

* Den nye aftale betyder, at skoleledelsen skal udarbejde en oversigt over lærernes opgaver i den følgende tid.

* Her skal anføres den planlagte tid til undervisning, estimeret tid til forberedelse og andre ting.

* Lærere, der er fyldt 60 år, kan bede om at få arbejdstiden nedsat med 175 timer ærligt.

* Der vil være en tilsvarende lønnedgang, men de vil fortsat få den samme pensionsindbetaling fra arbejdsgiveren.

* Den nye aftale træder i kraft 1. august 2021 og kommer ikke til at ændre på de allerede indgåede lokalaftaler.

Der skelnes i den nye aftale mellem forberedelsestid og undervisningstid, hvilket er et af de store ønsker, lærerne havde.

Det fremgår også af aftalen, at lærerne kan gå til ledelsen, hvis vedkommende føler, at forberedelsestiden ikke er tilstrækkelig.

I en bemærkning til aftalen står, at 'det er ledelsens ansvar i samarbejde med læreren, at lærerens arbejdstid ikke nedprioriteres og forsvinder i løbet af normperioden'.

Ifølge aftalen skal læreren i fællesskab med ledelsen udarbejde en 'opgaveoversigt', hvor det udpensles, hvilke opgaver læreren har, og hvor lang tid læreren regner med at bruge på dem.

- Den helt grundlæggende opgave for os har været at indgå en aftale med KL, som forbedrer lærernes mulighed for at løse deres vigtige opgave. Derfor er jeg meget tilfreds med den aftale, vi nu kan præsentere for medlemmerne, siger Anders Bondo Christensen i pressemeddelelsen.

Den nye aftale kommer ikke til at ændre på de 84 lokalaftaler, der i tidens løb er blevet indgået mellem kommuner og lokale lærerkredse.

- Der kan lokalt indgås aftaler om arbejdstidsregler, som fraviger eller supplerer denne aftale, står der i aftalen.

Formand for Kommunernes Landsforening og borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard (S) skriver på Twitter, at han er glad for den nye aftale.

- Folkeskolen er en af vores vigtigste samfundsbærende institutioner. Derfor er dagens aftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation virkelig vigtig. Nu starter en ny epoke for folkeskolen, skriver han.

Hvis lærerne stemmer aftalen igennem til urafstemningen og KL godkender den i hovedbestyrelsen, vil det gøre op med, at lærernes arbejdstid er reguleret ved lov, som den har været siden 2013.

OVERBLIK: Forstå slagsmålet om lærernes arbejdstid

Siden 2014 har lærernes arbejdstid været reguleret ved lov i stedet for en overenskomst. Men det ændrer sig nu.

Lærernes Centralorganisation (LC) og Kommunernes Landsforening (KL) er tirsdag blevet enige om en ny arbejdstidsaftale.

Se her, hvad konflikten om arbejdstidsaftalen handler om:

* For langt de fleste lønmodtagere på arbejdsmarkedet i Danmark reguleres arbejdstid gennem overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter.

* Det har dog siden 2014 ikke været tilfældet for lærerne. Det skyldes, at KL og lærerne under overenskomstforhandlingerne i 2013 ikke blev enige.

* Det betød, at der blev grebet ind politisk med lov 409, der - som den eneste faggruppe - regulerer lærernes arbejdstid.

* Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 lykkedes det ikke parterne at blive enige om en ny arbejdstidsaftale. Og altså heller ikke i foråret 2018.

* I stedet blev der nedsat en kommission, der skulle se nærmere på lærernes vilkår frem mod de næste overenskomstforhandlinger i 2021.

* Derfor har lov 409 holdt ved - ind til nu, hvor den nye aftale erstatter loven 1. august 2021.

* I praksis er der dog rundt om i kommunerne indgået mange lokale aftaler om arbejdstid for lærerne, hvis arbejdstid derfor ikke er reguleret af loven. Der er tilfældet i 84 af landets 98 kommuner.

* Lov 409 betød, at der ikke længere blev skelnet mellem typer af arbejdstid - for eksempel forskellige typer af opgaver som undervisning og forberedelse

* Noget af det, lærerne har været utilfredse med, er, at de har fået mindre tid til forberedelse, men til gengæld flere undervisningstimer.

* Det er i højere grad op til skolelederen at tilrettelægge lærerens arbejdstid, hvor lærerne tidligere selv har haft større indflydelse.

* Hvor lærerne tidligere selv kunne råde over deres arbejdstid og forberede sig derhjemme, var der i lovindgrebet krav om tilstedeværelse på skolen i hele arbejdstiden.

* Med den nye aftale skal lærere og ledere sikre, at lærernes forberedelsestid ikke nedprioriteres.

* Der skal blandt andet udarbejdes en oversigt over lærernes opgaver i den følgende tid.

* Her skal blandt andet anføres den planlagte tid til undervisning, estimeret tid til forberedelse samt opgaver, ledelsen skønner til mindst 60 timer.

* Opgaveoversigten skal udleveres til læreren senest fem uger før perioden begynder.

Kilder: Lov 409, Danmarks Lærerforening, Lærerkommissionen samt notat om lærernes arbejdstid fra Københavns Universitet, Aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne.

370 kommentarer
Vis kommentarer