Nets og reklamebureau i skandale-brøler: Dankort taber stor retssag

Nets har tabt en retssag om det nye Dankort-logo, som er blevet dømt til at være ugyldigt

Skal det gamle Dankort-logo til venstre erstattes af det nye til højre? Stem under artiklen.
Skal det gamle Dankort-logo til venstre erstattes af det nye til højre? Stem under artiklen.

Danmarks altdominerende udbyder af betalings-løsninger har i samarbejde med et af landets største reklamebureauer Kunde & Co. begået en brøler af de helt store, da de sammen forsøgte opfriske et af Danmarks mest kendte varemærker, nemlig Dankort-logoet.

Betragtelig økonomisk værdi
Det gode gamle logo var ifølge Nets ’et stærkt indarbejdet og velkendt varemærke, hvortil der var knyttet en ganske betragtelig økonomisk værdi.’

Den værdi er nu gået tabt på grund af en ’god’ idé som Nets og reklamebureauet fik.

Nets besluttede sammen med Kunde & Co nemlig, at det velkendte logo ikke længere skulle være rektangulært - fordi denne form signalerede noget så gammeldags som et kantet kreditkort.

Modernisering
Og Dankort ønskede at blive forbundet med ’betalingsmiddel’, som er meget andet det fysiske kort – eksempelvis nethandel og kontakt-løs betaling.

’Dankortet skulle endvidere tilføres modernitet, fornyelse, samt udvikling, og være tidssvarende og progressivt’, besluttede man i en rus af marketingtermer.

De lavede et helt nyt logo: Ændrede rammen fra sort til grå, formen fra firkant til oval, og man fjernede den lodrette del af K’et, så det hele fik et mere trendy og strømlinet dynamisk udtryk.

Se også: Hidsig benzin-krig: OK sagsøger Circle K

Nets troede nu, at de kunne få logoet registreret under samme varemærke-registrering som det gamle Dankort-logo, der første gang blev registreret i det Herrens år 1982.

- Man står bedre rent juridisk, hvis man har en varemærkeret fra 1982 frem for en registrering fra 2017. Især nye varemærker er sårbare, da andre erhvervsdrivende kan forsøge at få ansøgningen afvist eller registreringen ophævet, har Jakob Heebøll forklaret til Ekstra Bladet.

Heebøll er advokat hos Bech-Bruun, som førte en retssag mod myndighederne på vegne af Nets.

Helt nyt logo
For først afviste Patent- og Varemærkestyrelsen at godkende det nye logo som en opfriskning af det gamle godt beskyttede logo.

Så gav Ankenævnet for Patenter og Varemærker styrelsen ret i den vurdering.

Ankenævnet lagde vægt på, at det nye logo var blevet 'ændret fra at være et afrundet rektangel til at være ellipseformet, og hvor den lodrette streg i K’et fjernes, tilsammen udgør væsentlige ændringer af det registrerede mærke og påvirker mærkets helhedsindtryk. De beskrevne ændringer angår således ikke blot en modernisering af en detalje, men ændringer af mærkernes karakteristiske bestanddele og berører således mærkernes identitet.

Sø- og Handelsretten besluttede for få uger siden at give ankenævnet ret.

'Det er således uden betydning, hvordan forbrugeren oplever ændringen,' skriver retten, som altså lægger afgørende vægt på, at man lavede et rektangel-logo om til en elipse-logo.

Nets tabte dermed og skal betale sagsomkostningerne på 30.000 kr. Dertil kan Nets risikere at lægge millioner af kroner i advokat-honorarer - og ikke mindst tabt varemærke-værdi.

'Vi ankede dommen samme dag til Østre Landsret, da vi er uenige i rettens fortolkning af varemærkeloven, hvorfor vi mener, at sagen skal prøves, skriver Karsten Anker Petersen, kommunikationschef hos Nets.

'Vi har, uanset dommens resultat, allerede opnået varemærkeretlig beskyttelse - også af de nye mærker for Dankortet - bare ikke fuldt ud med den tidsmæssige ønskede udstrækning,' understreger han.

Ekstra Bladet har på vegne af en læser spurgt Nets, om Nets kradser for mange penge ind i gebyrer siden Nets bruger en del penge på logoet, men det spørgsmål oplyser Nets, at Nets finder irrelevant.

Sjældent tavst reklamebureau
Kunde & Co's PR-person Signe Hylleholt Kjeldsen med ansvar for eksempelvis 'change management communication' og 'internal brand alignment and implementation' oplyser, at ledelsen i Kunde & Co har besluttet sig for ikke at udtale sig i sagen.

- Vi har ingen kommentarer. Jeg har forhørt mig, men vi har valgt ikke at have nogle kommentarer.

- Hvorfor ikke?

- Det har vi bare ikke. Det har vi valgt.

- Men I er jo et kommunikations-reklame-bureau, som plejer at være gode til at udtale jer om egne fortræffeligheder?

- Prøv og hør: Vi har valgt at sige, at vi ikke har nogle kommentarer til den her sag. Den er bare ikke længere. Du må citere mig for at sige, at vi ikke har kommentarer.

- Men I plejer at være så dygtige til at kommunikere. Når I ikke er det i denne sag, er det så fordi I har begået en af de største marketing-brølere i Danmark i årevis, hvor det lykkedes jer at ødelægge Dankort-logoet?

- Ingen kommentarer.

Grafiske eksperter har i skarpe vendinger kritiseret det nye logo, som de kaldte kikset, håbløst, en prut, en ommer, disharmonisk - og så videre.

Nets: Derfor har vi ret

'Ekstra Bladet: Hvorfor er det væsentligt at opnå beskyttelse fra den oprindelige registrering i 1982?'

'Varemærker beskyttes efter først-til-mølle princippet, og det er derfor altid væsentligt at opnå beskyttelse fra det tidligst mulige tidspunkt. Det gælder særligt for Dankort logoet, som formentlig er et af de mest velkendte logoer i Danmark overhovedet. Derudover er der på flere måder tale om en principsag: Nets har ret til at få ændret registreringen ifølge varemærkeloven, men Ankenævnet for Patenter og Varemærker har alligevel afslået vores ændringsanmodning. Varemærkelovens § 24 tillader, at man foretager uvæsentlige ændringer i et registreret mærke, hvis helhedsindtrykket fortsat er det samme. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt i denne sag, er det svært at få øje på formålet med bestemmelsen', svarer Bech-Bruun-advokat  Jakob Heebøl, som repræsenterer Nets i denne sag.

'Gerne oplys om, hvorfor det i dag og i fremtiden er juridisk fordelagtigt ift. beskyttelsen at have haft et varemærke registreret i mange år, eksempelvis fra 1982  - og ikke fra 2017.'

'En varemærkeret giver indehaveren en eksklusiv adgang til at bruge et varemærke erhvervsmæssigt – men som udgangspunkt først med virkning fra det tidspunkt, hvor man ansøger om beskyttelse. Man står derfor bedre rent juridisk, hvis man har en varemærkeret fra 1982 frem for en registrering fra 2017. Især nye varemærker er sårbare, da andre erhvervsdrivende kan forsøge at få ansøgningen afvist eller registreringen ophævet.'

'Hvad er Nets væsentligste argument for at det omdiskuterede logo er et redesign og ikke en fornyelse?'

'Varemærkelovens § 24 blev i sin tid vedtaget for at muliggøre mindre grafiske opstramninger af logoer, der har været brugt i en årrække. Vi mener, at dette svarer fuldstændig til situationen i nærværende sag, hvor det oprindelige Dankort logo har været anvendt i mere end 30 år og derfor var blevet lidt umoderne. Selvom logoet er ændret, er der stadig så stor lighed med det oprindelige, at ingen kan være i tvivl om, at der er tale om et Dankort logo. Derfor er der tale om et redesign – ikke et helt nyt logo.'

'Hvad synes I om, at hverken styrelse eller ankenævn vil anerkende at der er tale om redesign af et eksisterende varemærke?'

'Vi mener grundlæggende, at Ankenævnets vurdering er forkert. Ankenævnet har selv henvist til, at varemærkelovens § 24 skal fortolkes restriktivt, da de tilsvarende regler om ændring af EU-varemærker fortolkes på samme måde. Det bygger på en misforståelse, da reglerne om ændring af registrerede EU-mærker grundlæggende kræver, at ændringen er nødvendig, fordi indehaveren har skiftet navn eller adresse. Samme krav findes ikke i varemærkeloven, som denne sag handler om. Derudover har Ankenævnet udtalt under retssagen, at man ikke skal lægge vægt på, hvordan den almindelige forbruger vil opfatte henholdsvis det oprindelige og det opdaterede logo. Vi mener derimod, at forbrugerens opfattelse er altafgørende for sagens udfald.'

'Overvejer Nets i tilfælde af nederlag i Sø- og Handelsretten at ændre Dankort-logoet til et, som grafisk ligger det oprindelige logo mere nært - eller hvad vil Nets foretage sig i tilfælde af nedelag?'

'Vi har endnu ikke taget stilling til, hvad de vil gøre i det tilfælde, at Sø- og Handelsretten giver Ankenævnet medhold. Det afhænger blandt andet af rettens begrundelse. Der er dog ingen planer om at ændre Dankort logoet igen.'

44 kommentarer
Vis kommentarer

Skærm

Seneste i Nyheder
Mest læste i Nyheder
Hent flere
Hent flere