Ekspert: Fire pirater er en god start

Selv om 17 pirater bliver sat fri, er det et skridt i det rigtige retning, at Kenya tager imod 4 pirater.

Det er positivt, at 4 somaliske pirater er blevet afsat til retsforfølgelse i Kenya. Også selv om det danske krigsskib Absalon samtidig må sætte 17 pirater fri, mener forsker i antipiratstrategier Lars Bangert Struwe.

I forvejen har Seychellerne sagt ja til at retsforfølge 4 andre af krigsskibets fanger.

- Selv om nogle går fri, er det positivt. Det peger fremad, at Kenya og Seychellerne er klar til at modtage pirater, siger Lars Bangert Struwe fra Center for Militære Studier på Københavns Universitet.

- Vi får vist, at vi vil gøre noget ved det her problem. Ikke bare ved at have flåden til stede, men at vi også får ført det videre til retsforfølgelse, tilføjer Lars Bangert Struwe.

Han peger på, at både Kenya og Seychellerne ellers ikke har været begejstrede for at modtage piraterne.

- Det er et stort pres på deres fængselsvæsen og dermed på deres økonomier. Landene spørger også, hvorfor de skal tage imod dem, når andre ikke gør det, forklarer Lars Bangert Struwe.

På grund af modviljen mener han, at fokus bør være på de otte, der trods alt ender med at blive retsforfulgt.

- Det er ærgerligt, at vi ikke kan retsforfølge dem alle. Men der gøres faktisk noget lige nu. Til trods for at det virker som det modsatte, mener Lars Bangert Struwe.

Over 20 stater modtager lige nu pirater til retsforfølgelse, og over 1000 pirater sidder i fængsler rundt om i regionen, siger han.

Forskeren mener, at det nu er vigtigt, at Somalia får opbygget sit fængselsvæsen, så piraterne vil kunne blive udleveret til afsoning i hjemlandet.

- Men sådan noget tager tid, siger han.

Piraterne har siddet på Absalon siden 7. januar, da frømænd fra krigsskibet bordede et piratmoderskib og samtidig befriede 14 iranske og pakistanske gidsler.