Danske styrker tog 55 afghanske fanger

Forsvarskommandoen hæver tallet for, hvor mange fanger de danske styrker har tilbageholdt i Afghanistan

Danske styrker i Afghanistan har taget flere fanger, end man tidligere har oplyst.

Det er kommet frem, efter at Forsvarskommandoen har foretaget en grundig opgørelse over, hvor mange fanger danske soldater har taget i krigen i Afghanistan.

- Der har i nogle tilfælde været tale om, at man har tilbageholdt en person i meget kort tid, og så har man løsladt vedkommende igen. Det har man tidligere ikke talt med i statistikken, siger forsvarsminister Gitte Lillelund Bech (V).

- Derfor synes jeg, at det er rettidig omhu, at Forsvarskommandoen løber det hele igennem igen og tager alle tvivlstilfælde og grænsetilfælde med, og så må jeg som forsvarsminister informere Folketinget om, at tallet er større, end vi først har fortalt.

Det nye tal siger, at i alt 55 personer er taget til fange i perioden juni 2006 til i dag. Hidtil har man, hvis man samler oplysningerne fra Forsvarsministeriet, opgjort tallet til 42 fanger per november 2010.

Opjusteringen kommer i forbindelse med en undersøgelse i forsvaret. Undersøgelsen er opstået i kølvandet på en række afsløringer fra whistleblower-organisationen WikiLeaks.

- Jeg synes, at det er ret vigtigt, at der er en ordentlig kvalitet, og at vi afgiver de rigtige oplysninger til Folketinget. Derfor har Forsvarskommandoen nu rettet op på tallene og fremadrettet lovet, at der er pålidelige indberetninger på området, siger Gitte Lillelund Bech.

I en række lækkede dokumenter blev det af WikiLeaks og dagbladet Information sidste år afsløret, at danske styrker var indblandet i fangeoverdragelse til irakisk politi. Det fremgik af de såkaldte 'War Logs' fra Irak-krigen.

Det har i Forsvarsministeriet givet anledning til en Irak-redegørelse, og i den forbindelse er det tidligere tal for danske tilfangetagelser i Irak-krigen også blevet opjusteret.