Regning for Japan-katastrofe: 1000 milliarder kroner

Naturkatastrofen i marts skabte ødelæggelser for over 1000 milliarder danske kroner

Jordskælvet og tsunamien i marts i Japan forårsagede ødelæggelser af veje, havne, bygninger og andet for 16,9 billioner yen (over 1000 milliarder kroner), ifølge et estimat fra den japanske regering fredag. Beløbet er i den lave ende af tidligere skøn.

Skader på boliger og fabrikker sættes til omkring 10,4 billioner yen, mens udgifterne til at reparere smadrede havne og veje estimeres til 2,2 billioner yen.

Tsunamien efter jordskælvet den 11. marts skyllede langt ind i landet, og det vurderes, at ødelæggelser af landbrugsjord og afgrøder beløber sig til cirka 1,9 billioner yen. Hertil kommer 1,3 billioner yen til skader på forsyningsværker.

Desuden er der en regning på estimeret 1,1 billioner yen til udbedring af skader på statslige bygninger og ejendomme.

Skønnet omfatter ikke udgifter forårsaget af nedbruddet på atomkraftværket Fukushima Daiichi.

Den japanske regering har tidligere vurderet, at ødelæggelserne fra katastrofen ville beløb sig til mellem 16 og 25 billioner yen.

Et er de direkte og målelige udgifter til reparation af veje og bygninger. Noget andet er de store afledte udgifter, som naturkatastrofen forårsagede. Store dele af den japanske industri blev tvunget til at nedsætte produktionen efter det kraftige jordskælv.

De seneste måneder opgørelser over industriproduktionen i Japan har vist store fald sammenlignet med produktionen i de tilvarende måneder året før. Det skyldes blandt andet en nedgang i energiforsyningen som følge af katastrofen.

Økonomer er enige om, at væksten i det japanske bruttonationalprodukt i år ikke bliver så stor, som man forventede inden katastrofen.

Men de økonomiske eksperter peger også på, at genopbygningen efter ødelæggelserne kan sætte mere gang i den økonomiske vækst på lidt længere sigt.