Hjemmeværnet sender flere til Afghanistan

20 hjemmeværnsfolk drager til Helmandprovinsen med få dages varsel. De skal aflaste kamptropperne med bevogtningsopgaver

I huj og hast drager omkring 20 hjemmeværnssoldater til Afghanistan for at aflaste de udsendte kampsoldater med bevogtningsopgaver.

Udsendelsen af hjemmeværnssoldaterne er kommet i stand med få dages varsel på anmodning af Forsvarskommandoen, oplyser Hærens Operative Kommando.

De har tidligere været i Afghanistan og kan derfor umiddelbart overtage bevogtningsopgaverne, siger hjemmeværnets politisk udpegede chef, tidligere folketingsmedlem Jens Hald (V).

- Det er imponerede, at de så hurtigt har stillet sig til rådighed for opgaven i betragtning af, at der er tale om frivillige, der først og fremmes har deres civile job at passe, siger han.

De første sendes af sted i løbet af få dage. Resten vil være på plads inden udgangen af juni. De skal være der til august.

De fleste hjemmeværnssoldater kommer fra totalforsvarsregionerne København og Midtjylland. Der er også enkelt med fra andre steder i landet, som har forlænget deres kontrakter fra tidligere udsendelser.

Den nye styrke af hjemmeværnssoldaterne skal bevogte danske baser i Helmandprovinsen.

Det skal frigøre kampsoldater, både fra bevogtning og til at forberede afløsningen af det nuværende ISAF hold 9 med det kommende hold 10.