Annonce:
Annonce:

Per Stig og Fogh spillede dobbeltspil om CIA-flyvninger

Takkede i hemmelighed USA's udenrigsminister for hjælp med at snyde Folketinget

USA's udenrigsminister Condoleezza Rice mødes med statsminister Anders Fogh Rasmussen i statsministeriet. I 2008 hjalp Rice den danske regering med at lægge en ubehagelig sag om CIA's fangeflyvninger via dansk luftrum kold. (Polfoto)
USA's udenrigsminister Condoleezza Rice mødes med statsminister Anders Fogh Rasmussen i statsministeriet. I 2008 hjalp Rice den danske regering med at lægge en ubehagelig sag om CIA's fangeflyvninger via dansk luftrum kold. (Polfoto)
Annonce:
Følg Krig & katastrofer

Nyligt lækkede dokumenter fra Wikileaks føjer endnu flere detaljer til det dobbeltspil, daværende udenrigsminister Per Stig Møller og den danske regering spillede omkring CIA's fangeflyvninger gennem dansk luftrum.

Samtidig med, at regeringen udadtil krævede svar fra USA om fangeflyvningerne, lod udenrigsminister Per Stig Møller i hemmelighed amerikanerne forstå, at man på ingen måde ønskede at få svar på de kritiske spørgsmål der blev rejst.

Organisationen Wikileaks har siden sidste efterår drypvist lækket dokumenter fra en samlet pakke på 251.000 amerikanske, diplomatiske telegrammer.

Spillede skandalen til hjørne
Nu er samtlige 251.000 telegrammer offentliggjort i fuld længde efter en lækage fra lækage-organisationen.

Annonce:

Blandt de seneste lækkede dokumenter er også telegrammer, der viser, hvordan USA's daværende udenrigsminister Condoleezza Rice i 2008 hjalp sin danske kollega Per Stig Møller med at spille den politiske skandale omkring fangeflyvningerne til hjørne.

Efter at skandalen var afværget ønskede Per Stig Møller personligt at takke Rice for hjælpen.

Det skete ved et personligt møde i København i december 2008 - på udenrigsminister Rice's afskedsrejse til Europa.

'Det er uacceptabelt'
Skandalen begyndte at rulle den 30 januar 2008 da DR sendte dokumentar-udsendelsen 'CIA's danske forbindelse' om fangeflyvningerne gennem dansk luftrum.

Samme aften som dokumentarudsendelsen blev vist i DR sagde udenrigsminister Per Stig Møller i TV-Avisen:

'Nu ligger der nogle indicier, som jeg ikke har set før. I viser med indicier, at amerikanerne har brugt privatfly som statsfly. Det er klart, at det er uacceptabelt, og det må vi tale med amerikanerne om. Hverken det grønlandske eller danske luftrum må anvendes i strid med konventionerne'.

Annonce:

Denne udmelding er imidlertid i strid med det, som Per Stig Møller på det tidspunkt allerede havde meddelt amerikanerne på de indre linjer.

Sagen skal dæmpes ned
Dagen efter dokumentarfilmen og Per Stigs udmelding i TV-avisen, sendte den amerikanske ambassade den 31. januar 2008 et telegram hjem til det amerikanske udenrigsministerium. Her stod der:

'Danske embedsmænd har offentligt udtalt deres bekymringer over anklagerne, men har privat indikeret over for os, at de er interesseret i at dæmpe sagen ned så hurtigt som muligt.'

DOKUMENTATION:Krav om undersøgelse af CIA-flyvninger

Videre beskriver telegrammet, hvordan statsministerens sikkerhedsrådgiver Thomas Ahrenkiel og udenrigsråd Michael Zilmer-Johns fra udenrigsministeriet 'hver især fortalte os, at kontroversen omkring filmen har sat regeringen under betydeligt pres og at de arbejder hårdt for at få ro på situationen og undgå en tvungen efterforskning i Folketinget'.

Annonce:

Ifølge det amerikanske telegram sagde udenrigsråd Zilmer-Johns direkte, at 'den danske regering ikke kræver noget fra USA om dette - ihvert fald lige nu.'

Samarbejder om at holde sagen nede
'Den danske regering deler tydeligvis vores ønske om at komme forbi dette seneste udbrud af sagen om fangeflyvningerne og vi vil arbejde sammen for at undgå at historien bliver holdt levende i medierne.'

Få dage efter dokumentarudsendelsen skrev udenrigsminister Per Stig Møller i en mail til Politiken:

'Med DR’s dokumentarprogram blev der fremlagt en sammenhængende kæde af indicier, som sandsynliggjorde, at der er en forbindelse mellem et fly, der er mellemlandet i Grønland, og personer med tilknytning til CIA. Dermed adskiller disse nye oplysninger sig afgørende fra de påstande, som har været grundlaget for tidligere debatter'.

Men det var altså ikke en kæde af indicier, som regeringen på nogen måde ønskede at efterforske.

Annonce:

En hemmelig plan
Den 7. februar vedtog regeringen - med Folketingets støtte - at nedsætte en såkaldt tværministeriel arbejdsgruppe - der skulle udarbejde en redegørelse om, hvem der vidste hvad - og hvornår - om flyvningerne.

Samme dag sendte den amerikanske ambassadør James P. Cain et telegram hjem til det amerikanske udenrigsministerium. Telegrammet var klassificeret SECRET//NOFORN - dvs 'Hemmeligt, kun til amerikansk brug'.

Telegrammet beskrev, hvordan udenrigsministeriets udenrigsråd Michael Zilmer-Johns satte rammerne for det danske dobbeltspil, der skulle stoppe den ubehagelige danske debat om fangeflyvningerne. Dagbladet Politiken har tidligere beskrevet disse telegrammers referater af samtalen mellem Zilmer-Johns og den amerikanske ambassadør.

Amerikansk tavshed
Planen krævede en telefonsamtale mellem Danmark og USA - hvor der ikke blev sagt noget - efterfølgende amerikansk tavshed og lidt teatertorden fra den danske regering for at berolige masserne.

Annonce:

Den danske regering ville gerne melde ud til offentligheden, at den pressede USA for en bekræftelse af tidligere forsikringer om, at man ikke udøver tortur, respekterer territorial suverænitet og overholder internationale konventioner.

I den forbindelse var den danske ambassadør i USA Friis Arne Petersen blevet instrueret om at ringe til den amerikanske viceudenrigsminister for europæiske anliggender, Kurt Volker.

Dermed kunne udenrigsminister Per Stig Møller sige til Folketinget, at sagen var blevet drøftet med amerikanerne.

Men Michael Zilmer-Johns fortalte udtrykkeligt til amerikanerne, at godt nok var den danske ambassadør instrueret i at ringe til den amerikanske viceudenrigsminister.

Men ambassadøren var også instrueret 'ikke at bede os om yderligere offentlige kommentarer', som den amerikanske ambassadør James P. Cain skrev i sin hemmeligtstemplede rapport.

Der skulle altså ikke siges noget i telefonsamtalen.

Fogh 'spurgte' Bush
Senere i telegrammet beskrev den amerikanske ambassadør James P. Cain hvordan også statsminister Anders Fogh Rasmussen agerede i dobbeltspillet om fangeflyvningerne.

Annonce:

Ambassadøren beskrev, hvordan statsminister Anders Fogh Rasmussen 'vil sætte sagen på dagsordenen' under et kommende besøg hos præsident Bush i hans ranch i Crawford.

'Blot så han kan sige, at han har drøftet det med den amerikanske præsident', skrev James P. Cain.

DOKUMENTATION:Regeringen undgår uvildig undersøgelse

Tre uger senere, i starten af marts 2008 besøgte statsminister Anders Fogh Rasmussen præsident George W. Bush på hans ranch i Crawford. Efter besøget sagde Fogh til Politiken:

'Vi har sat en intern undersøgelse i gang, og for at gennemføre den behøver vi selvfølgelig en række oplysninger fra amerikanerne, og der forsikrede præsidenten mig om, at de vil bidrage med det, der er nødvendigt, for at vi kan gennemføre vores undersøgelse.'

'Og det regner du med, at den nuværende administration i USA vil gennemføre?'

Annonce:

'Ja, det er helt sikkert. Der blev givet et meget præcist tilsagn fra præsidentens side', sagde statsministeren altså - tre uger efter, at amerikanerne var blevet bedt om ikke at sige noget som helst om fangeflyvninger til Danmark.

Nye afsløringer belaster regeringen
I maj måned det år dokumenterede Morgenavisen Jyllands-Posten, hvordan et CIA-fly med halenummeret N982RK havde passeret Grønland - og dermed dansk luftrum - under en af de mange fangeflyvninger.

I juni udvidede regeringen undersøgelsen til også at omfatte amerikanske militære flyvninger gennem dansk luftrum.

Den 10. juni orienterede ambassadør James P. Cain det amerikanske udenrigsministerium om, at udenrigsminister Per Stig Møller bad amerikanerne om hjælp. Det skete i et telegram, der også denne gang var klassificeret SECRET//NOFORN - dvs 'Hemmeligt, kun til amerikansk brug'.

Per Stig Møllers bøn om hjælp faldt under et uofficielt møde i forbindelse med en arktisk konference i Ilulissat i Grønland i slutningen af maj.

Annonce:

Tigger USA om hjælp
Per Stig Møller trak USA's viceudenrigsminister Negroponte til side og bad om hjælp med regeringens undersøgelse af CIA-flyvningerne.

Ved mødet sagde Per Stig Møller, at nye afsløringer i pressen og pres fra folketinget nødvendiggjorde, at USA reagerede og gav afklaring på konkrete flyvninger.

Hertil svarede USA's viceudenrigsminister Negroponte, at det er USA's politik ikke at kommentere offentligt på den slags.

' Udenrigsminister Møller indikerede, at han udmærket forstod det dilemma USA var i, specielt i forhold til andre lande, der har bedt om tilsvarende forsikringer, men understregede, at Danmark har brug for svar på sine spørgsmål. Møller bemærkede dog, at den danske regering er villig til at samarbejde med USA om hvilke spørgsmål, der skal stilles'.

DOKUMENTATION:Per Stig beder USA om hjælp

Den 31. juli afleverede Danmark formelt en række spørgsmål til USA's regering om flyvningerne. I forespørgslen blev der henvist til præsident Bush's løfter fra marts samme år.

Annonce:

'Møller udtrykte skuffelse'
Den 24. oktober 2008 sendte USA's ambassadør i Danmark endnu et telegram hjem til USA. Denne gang stemplet 'fortroligt'.

Overskriften var: 'Danmark offentliggør rapport om CIA-flyvninger'.

Anledningen var, at den danske regering endelig havde fremlagt resultaterne af den tværministerielle undersøgelse.

I indledningen beskriver rapporten, hvordan udenrigsminister Per Stig Møller dagen før havde fremlagt regeringens rapport om CIA-flyvningerne. 'Ved det efterfølgende pressemøde udtrykte Møller skuffelse over, at USA nægtede at be- eller afkræfte beskyldningerne, men sagde også at hans samtaler med udenrigsminister Rice havde ført til at USA skriftligt lovede at søge om tilladelse før eventuelle fremtidige gennemflyvninger.'

'Selv de venstredrejede'
Det løfte havde udenrigsminister Condoleezza Rice givet i en telefonsamtale med udenrigsminister Per Stig Møller den 17. oktober 2008 - altså seks dage før rapportens offentliggørelse.

Annonce:

I afsnit tre i den fortrolige rapport står der, at 'i sine offentlige bemærkninger betegnede udenrigsminister Møller USA's indledende svar som 'uacceptable' og signalerede sin regerings skuffelse over vores afvisning af at kommentere påstandene om tidligere fangeflyvninger, men indikerede også at han er tilfreds med udenrigsminister Rice's løfte om fremtidige flyvninger.'

Og videre: 'Danske medier fremhæver utilfredshed med USA over det mangelfulde svar, men sagen formåede end ikke at havne på forsiden af selv de venstredrejede dagblade.'

DOKUMENTATION:Danmark offentliggør rapport om flyvninger

Missionen var altså lykkedes og sagen lagt kold. Officielt var Per Stig Møller og regeringen skuffet over USA's manglende samarbejdsvilje, hvilket havde stækket rapporten.

Selv Frank Aaen (Enh.l.) blev citeret for, at der manglede en 'rygende pistol' i undersøgelsen.

Lettede over 'pressens milde reaktion'
Efter pressemødet talte udenrigsministeriets juridiske rådgiver Thomas Winkler med folk fra den amerikanske ambassade. Det var Thomas Winkler, der var hovedforfatter til regeringens digre CIA-rapport. Thomas Winkler fortalte amerikanerne, at 'regeringen var lettet over den generelt 'civiliserede' debat blandt folketingsmedlemmerne og pressens milde reaktion.'

Annonce:

'Den danske regering sætter ikke pris på at blive bragt i sådan en situation af en allieret, bemærkede Winkler, men han understregede at Møller og andre anerkender vores udfordringer og værdsætter de forsikringer, udenrigsministeren var i stand til at give.'

' Winkler sagde, at det var tydeligt at udenrigsministerens brev havde udgjort en 'afgørende forskel' i håndteringen af oppositionen og den offentlige mening om sagen og gentog dermed synspunkter, der tidligere er fremført overfor os af et ledende medlem af statsministerens stab'.

Videre fortalte Winkler amerikanerne, at den danske regering snart ville sende et formelt svar på amerikanernes afvisning, men at det kun var 'for the record' for at følge anbefalingerne fra det udvalg, der havde udarbejdet CIA-rapporten.

Takkede Rice under private former

Ved præsidentvalget i USA i november 2008 vandt den demokratiske kandidat Barack Obama. Kort efter indledte udenrigsminister Condoleezza Rice en afskedsrundrejse bl.a. til flere europæiske lande. Udenrigsministeren besøgte også Danmark på afskedsturen.

Annonce:

Inden ankomsten modtog Condoleezza Rice et telegram fra USA's ambassadør i Danmark, James P. Cain. Her skrev ambassadøren:

'Endelig viste dit brev om påståede fangeflyvninger gennem dansk luftrum sig at være uvurderligt i håndteringen af denne omstridte sag i sidste måned, og Per Stig ønsker måske under private former at takke for dette'.

DOKUMENTATION:Telegrammet, hvor Per Stig vil takke Rice

Condoleezza Rice besøgte København den 5. december 2008. Ved et pressemøde i statsministeriet sammen med statsminister Anders Fogh Rasmussen sagde Rice:

- Jeg har givet udenrigsministeren et løfte om fremtiden, og jeg har sagt, at vi har respekteret dansk suverænitet.

Tidligere udenrigsminister Per Stig Møller modtog mandag hele denne artikel og har følgende kommentar:

Annonce:

- Artiklen bringer intet nyt frem, og udenrigsministeriets embedsmænd har tidligere besvaret påstandene. Hvad mig angår, viser artiklen, at der ikke var noget dobbeltspil, og at min indsats over for USA både førte til daværende udenrigsminister Condoleeza Rice`s brev om fremtiden og hendes løfte i København om fremtiden, og at USA har respekteret dansk suverænitet, således som det fremgår af artiklens sidste sætning, skriver Per Stig Møller i en mail til ekstrabladet.dk.

Annonce:
Annonce:
Annonce:
Spar med
Det kan du spare
Elpris lige nu
Vestdanmark
-
kr. pr. kWh*
Østdanmark
-
kr. pr. kWh*

Se beskederne

Annonce:
Der er et mordforsøg i gang
Annonce:
Annonce:

Bagholdet

Annonce:
Annonce: