Ingen beviser på overgreb

Overgreb på tvangshjemsendte irakere i Nordirak kan ikke bekræftes, siger UNHCR. Men Amnesty fraråder at sende afviste asylansøgere tilbage til Nordirak.

Frygten for at blive tvunget hjem stiger blandt Danmarks afviste asylansøgere fra Nordirak.

Ifølge Amnesty International blev 60 tvangshjemsendte fra Storbritannien angiveligt mishandlet af kurdiske sikkerhedsstyrker efter hjemkomsten. Men FN'S Flygtningehøjkommissariat, UNHCR, har ingen dokumentation, der kan bekræfte oplysningerne.

- Vi tager hensyn til alle mulige rapporter, både fra vores egne ansatte og fra frivillige, militære og andre organisationer. Og vi foretager en meget grundig analyse af sikkerheds- og menneskerettighedssituationen, før vi kommer med vores anbefaling, siger Hanne Mathiesen, pressetalskvinde i UNHCR i Norden.

Amnesty fraråder dog fortsat tvangshjemsendelser til Nordirak - også selv om oplysningerne om overgrebene på de 60 tvangshjemsendte fra Storbritannien ikke umiddelbart kan dokumenteres.

- Vi står fast ved, at det er uforsvarligt at sende irakere tilbage til noget sted i Irak, fordi hele landet må betegnes som politisk ustabilt, siger pressechef Ole Hoff-Lund.