Dansk bidrag til Syrien bliver på 300 mand

Regeringen lægger op til, at det danske bidrag vil udgøre knap 300 personer, flere skibe og et Hercules-fly.

Mens forsvaret er ved at trække de danske soldater hjem fra Afghanistan, så bliver der brug for mange mand, flere skibe og et Hercules-transportfly for at løse en ny opgave i Syrien.

Det fremgår af et beslutningsforslag, som den fungerende udenrigsminister Rasmus Helveg (R) har fremsat fredag.

I forslaget lægger regeringen op til, at det danske bidrag i Syrien samlet set vil udgøre knap 300 personer, flere skibe og et Hercules-fly. Prisen for indsatsen ventes at blive et sted mellem 60 og 70 millioner kroner, som skal hentes ud af forsvarets eksisterende budget.

Regeringen skal nu samle et flertal for at sende bidraget af sted, men på forhånd har flere borgerlige partier været fortalere for at Danmark skulle hjælpe. Dermed kan den fungerende udenrigsminister formentlig sikre sig flertal for bidraget.

Se også: Raser over dansk krigsskib på vej til Syrien

Danmark og Norge har tilbudt FN og Organisationen til Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) at stå for operationen med at transportere kemiske våben ud af Syrien.

Danmark skal lede den maritime operation, mens Norge vil varetage posten som næstkommanderende, fremgår det af en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet.

For at løse opgaven lægger regeringen konkret op til, at forsvaret skal bidrage med op til to skibe til transport af de kemiske våben. Til at beskytte dem vil Danmark sende et støtteskib af Absalonklassen, der har tilladelse til at magtanvendelse, hvis skibene bliver angrebet.

Dertil vil regeringen sende et lufttransportbidrag, som vil bestå af et Hercules-fly, der skal kunne indsættes fra Cypern. Opgaverne bliver primært at flyve personer og materiel mellem missionens hovedkvarter på Cypern og Beirut i Libanon.

Den sidste del af det danske bidrag vil være et personbeskyttelseshold, der vil bestå af op til 19 særligt uddannede soldater. Deres opgave bliver at varetage beskyttelsen af den særlige koordinator for missionen, Sigrid Kaag, samt andre højtstående personer ved missionen.

I beslutningsforslaget lægger Rasmus Helveg ikke skjul på, at missionen ikke er risikofri. Særligt personbeskyttelsesholdet er udsat. Blandt andet vurderes risikoen for tilbageholdelser og kidnapninger som høj i Syrien og Libanon.

Det samme gør risikoen for direkte og indirekte beskydning omkring Damaskus samt risikoen for at støde på vejsidebomber og ueksploderet ammunition.

Truslen for det maritime bidrag vurderes til at være lavere. Det gælder blandt andet risikoen for regulære kamphandlinger og kidnapninger ved de havne, som de danske skibe skal anløbe.