Økonomer: Eskalering af øst-vest-krise kan få betydning

Øst-vest-krisen omkring Ukraine skal dog først udvikle sig, hvis det skal have en mærkbar effekt, lyder det

Hvis øst-vest-krisen under konflikten mellem Ukraine og Rusland skal få mærkbare effekter i forhold til den globale økonomi, skal krisen først rigtigt eskalere.

Det vurderer Steen Bocian, cheføkonom i Danske Bank, der sammen med 38 andre økonomer har deltaget i en rundspørge foretaget af Ritzau.

Steen Bocian og kollegerne er blevet spurgt til, om øst-vest-krisen i forbindelse med den russiske annektering af den ukrainske Krim-halvø vil få længerevarende økonomiske effekter for den globale økonomi.

Et flertal på 69 procent har svaret 'nej', hvoraf Steen Bocian har været en af disse, mens 13 procent har svaret 'ja'.

- Den russiske økonomi har stadig en forholdsvis overskuelig betydning, hvis man kigger på verdensøkonomien, siger Steen Bocian.

- Så længe problemet afgrænser sig til Rusland og måske indirekte påvirker andre dele af verdensøkonomien, er det ikke noget, som får større betydning.

- Men det er klart, at usikkerheden er større, end den har været, når der er en potentiel konflikt, der kan eskalere, påpeger Danske Banks cheføkonom.

Hos Handelsbanken har cheføkonom Jes Asmussen været en af de fem økonomer, der har svaret 'ja' til, at krisen globalt set kan få længerevarende økonomiske effekter.

- Det vil det kunne få, men det kræver en eskalering af krisen. Sådan som situationen ser ud i dag, så tror jeg ikke, at det er noget, der vil få større og længerevarende konsekvenser, siger Jes Asmussen.

Ender krisen med at eskalere, vurderer cheføkonomen fra Handelsbanken, at det vil få større betydning.

- Det vil først og fremmest ramme de såkaldte tillidsindikatorer, hvis der pludselig opstår en trussel om, at der kan komme en eller anden form for væbnet konflikt mellem øst og vest, siger Jes Asmussen.

- Så vil vi nok se finansmarkederne reagere negativt i en eller anden forstand, og så kan vi få nogle finansielle effekter den vej rundt, uddyber han.

I spørgeundersøgelsen har de resterende 18 procent af økonomerne svaret 'ved ikke'.