Ny bog: Alt om Hitlers mand i Danmark

Besættelsesmagtens vigtigste dokumenter er blevet samlet i ti bind - 5000 sider om Werner Best

Da Dr. Werner Best i november 1942 ankom til det besatte Danmark som tysk rigsbefuldmægtiget - altså som Adolf Hitlers øverste repræsentant i landet - ville han bo standsmæssigt med sin familie.

Derfor brugte han over 400.000 kroner - dengang et helt ekstravagant beløb - på at købe og nyindrette Rydhave-palæet på Strandvejen nord for København. Det er der, USA's ambassadør bor i dag. Udgiften var så stor, at Det tredje Riges finansministerium i Berlin beklagede sig, men endte med at sluge kamelen.

Tusinder af breve og telegrammer
Det er en anekdote, der fylder uendelig lidt i et værk på ikke mindre end ti bind og mere end 5000 sider, som John T. Lauridsen, forskningschef på Det kongelige Bibliotek, udgiver på tirsdag, den 25. september. Det rummer hele Werner Bests korrespondance med det tyske udenrigsministerium i årene 1942-1945 og forskellige andre akter.

Her kan man - hvis man har god tid og læser tysk - skridt for skridt følge udviklingen ved besættelsestidens store begivenheder som regeringens afgang 29. august 1943, jødeaktionen i oktober samme år, Folkestrejken i juni 1944 og optakten til den tyske kapitulation i maj 1945.

Undervejs i otte år
Tilgangen til den overvældende stofmængde lettes af et grundigt person- og emneregister, et slutbind med en række tematiske tekster samt en sammenfatning på dansk i starten på hvert eneste af de tusinder af dokumenter.

Forskningsprojektet, der er blevet støttet af bl.a. Carlsbergfondet, har været undervejs i otte år, og værket udkommer på Museum Tusculanums Forlag.

Skærm

Seneste i Nyheder
Mest læste i Nyheder
Hent flere
Hent flere