FN-rapport: Gaza kan være helt ubeboelig om fem år

Blokade, overbefolkning og elendige økonomiske vilkår kan gøre det umuligt at bo i Gaza i 2020, advarer FN

Gazastriben, som er tvunget i knæ af en årelang israelsk blokade og flere krige, kan blive ubeboelig for indbyggerne inden for blot fem år.

Det skriver FN's udviklingsagentur (UNCTAD) i sin årsrapport.

- De sociale, sundhedsmæssige og sikkerhedsrelaterede konsekvenser af den høje befolkningstæthed er blandt de faktorer, der kan gøre Gaza ubeboelig inden 2020, lyder det i rapporten.

Det er ikke noget nyt, at der bor 1,8 millioner mennesker klemt inde på for lidt plads i Gaza, men situationen i området er blevet forværret af tre israelske militæroperationer i løbet af de seneste seks år.

UNCTAD vurderer, at de tre militæroperationer har forårsaget økonomiske tab svarende til det tredobbelte af Gaza bruttonationalprodukt.

De socioøkonomiske forhold i Gaza er på det laveste niveau siden 1967, hvor Israel erobrede territoriet fra Egypten under Seksdageskrigen, skriver FN-agenturet.

Desuden har Gaza i de seneste knap 10 år været underlagt en økonomisk blokade fra israelsk side.

Blokaden har "smadret den allerede svækkede infrastruktur i Gaza, knust produktionen og ikke givet tid til nogen meningsfuld genopbygning eller økonomisk genopretning, og den har forarmet den palæstinensiske befolkning," skriver UNCTAD i rapporten.

- Hvis blokaden ikke ophører, kan donorhjælp ikke vende den igangværende negative udvikling og fattigdom i Gaza, lyder det.

Israel indførte blokaden, efter militante fra den palæstinensiske Hamas-bevægelse bortførte en israelsk soldat i sommeren 2006. Blokaden blev strammet yderligere året efter, da Hamas smed den mere moderate Fatah-bevægelse ud af Gaza og tog magten selv.

- Blokaden har forårsaget omfattende skade på Gazas økonomi, produktion og infrastruktur, lyder det i rapporten, som remser op, at det både rammer inden for industri, landbrug, handel og resulterer i akut mangel på råvarer, vand, el og brændstof.

Den israelske blokade betyder, at det er forbudt at eksportere varer fra Gaza, og import er begrænset til kun de mest nødvendige varer.