Forsvaret: Rusland udgør sikkerhedstrussel for Danmark

Militante islamistiske grupper, udviklingen i Rusland og cyberspionage er væsentlige trusler for Danmark.

Rusland er blandt de største sikkerhedspolitiske udfordring, som Danmark i disse år står over for.

Det fremgår af en aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed, som Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) har offentliggjort onsdag aften.

- Rusland vil i de kommende år forblive en betydelig sikkerhedspolitisk udfordring for Vesten, Nato og Danmark, står der blandt andet i rapporten Efterretningsmæssig Risikovurdering 2015.

- Ukrainekrisen har gjort det tydeligt, at Rusland har en anden forståelse af grundvilkår, mål og midler i international politik end Vesten. Rusland udfordrer og modarbejder samtidig i stigende grad Vesten i væsentlige internationale spørgsmål, lyder det videre.

Efterretningstjenesten anser det dog som værende usandsynligt, at Rusland har til hensigt at indlede en militær konfrontation med Nato eller Danmark.

Udover truslen fra Rusland udgøres de største trusler mod Danmark og danske interesser ifølge FE af terror og cyberspionage.

- Det er på de områder, FE særligt lægger tyngde i disse år. Desuden har FE fokus på konflikterne i Mellemøsten og Nordafrika, Afghanistan samt udviklingen i Arktis, der har særlig betydning for Danmarks sikkerhed, siger FE-chef Thomas Ahrenkiel i en udtalelse.