Forvirring og korruption kan føre til Helmands fald

Politichef: Vi tilkalder forstærkninger, når Taliban angriber. Men Afghanistans hær kommer ikke.

Der er blevet dræbt flere udenlandske soldater i Helmand end i nogen anden provins i Afghanistan. Men godt et år efter de Nato-ledede styrker - herunder de danske soldater - har trukket sig ud af provinsen, er der frygt for, at Taliban vinder kontrol over den.

Helmand er stærkt præget af korruption, forvirring, magtmisbrug og inkompetent ledelse, og hårde kampe er eskaleret i den seneste tid.

Senest er distriktet Sangin i Helmand blevet indtaget af Taliban, som vinder stadigt mere frem og svækker håbet om, at de afghanske sikkerhedsstyrker alene vil være i stand til at holde stand mod den militante islamisme.

Sarwar Jan, som er øverstbefalende for en politibataljon i Sangin og Marjah, som også kontrolleres af Taliban i det store og hele, siger, at den afghanske hær er upålidelig og har ladt politistyrken i stikken.

- Vi tilkalder forstærkninger, når Taliban angriber. Men hæren kommer ikke. Politifolkene er isolerede og dårligt udrustede, og de må kæmpe alene, siger han.

Frygten for et katastrofalt tilbageslag for regeringsstyrkerne blev forstærket i efteråret, da Taliban tvang demoraliserede og halvt opløste sikkerhedsstyrker på flugt fra den nordlige by Kunduz. Taliban forlod først den strategisk vigtige by igen efter to uger.

I Helmand har der været hårde kampe i måneder, og nogle af regeringsstyrkernes enheder kæmper uden tilstrækkeligt med forsyninger og uden muligheder for at tilkalde forstærkninger.

Det er ikke mindst korruption, der har medført, at sikkerhedsstyrkerne mangler forsyninger. I nogle tilfælde sidder embedsmænd og tilraner sig forsyninger og lønninger til "spøgelsessoldater" - deserterede soldater, som stadig står opført som aktive i tjenesten.

- I en bataljon er der officielt en styrke på 400 mand, men det reelle antal er kun på omkring 150 mand, siger Ataullah Afghan fra provinsrådet i Helmand.

- Der er mangel på efterretninger, mangel på koordinering og meget udbredt korruption i forbindelse med salg af benzin og brændsel. Og der er problemer med spøgelssoldater, siger han.

Nato lukkede for et år siden sin kampmission, Isaf, ned i Afghanistan og er nu i landet med en mindre styrke, der har til opgave at træne og uddanne afghanske sikkerhedsstyrker.

Kort før jul ankom de første danske instruktører efter 16 måneders pause til området ved den tidligere Nato-base Camp Bastion i provinsen.