Godt 600 har søgt om asyl i Danmark på en uge

Mindst 5000 flygtninge og migranter har krydset grænsen på en uge. I samme periode har 600 søgt asyl i Danmark

Mens Rigspolitiet skønner, at mindst 5000 flygtninge og migranter er kommet ind over den danske grænse løbet af en uge, har kun 600 søgt asyl.

Det viser de seneste tal fra Røde Kors, der har lavet en optælling af de asylansøgere, der er blevet registreret i Danmark fra den 12. til 18 september.

Med andre ord svarer antallet af asylansøgere i perioden til 12 procent af dem, der er rejst ind i Danmark, baseret på de to skønstal.

Eva Singer, asylchef i Dansk Flygtningehjælp, var til stede i Rødby for to uger siden, da strømmen af flygtninge og migranter nåede Danmark via Tyskland.

Flere hundrede flygtninge og migranter rejste herfra videre til Sverige, og ifølge Eva Singer oplevede Dansk Flygtningehjælps juridiske rådgivere på stedet, at der primært var to årsager til det.

- Det ene er, at mange af dem, vi talte med, havde familie i Sverige, og de gerne ville rejse videre for at være sammen med dem. Det er jo forståeligt nok, siger hun og fortsætter:

- Den anden hovedårsag er stor usikkerhed og forvirring omkring reglerne for familiesammenføring i Danmark. Derudover er det klart, at der kan være mange forskellige grunde for den enkelte, men det var de to store grunde, vi hørte om.

Eva Singer understreger, at der er god grund til at tro, at flygtninge og migranter længe har passeret Danmark for at rejse videre ind i Sverige. Der er bare først nu kommet opmærksomhed om tendensen, mener hun.

Røde Kors vurderer, at godt 40 af de registrerede asylansøgere i løbet af den seneste opgjorte uge er uledsagede børn, der har taget turen hertil på egen hånd uden forældre.